dilluns, 13 de març de 2006

ENLLAÇOS PER A LA PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES, ADICCIONS DIVERSES I TESTS D´AUTOEVALUACIÓ

Enllaços per a Prevenció de Drogodependències

Aqui trobaràs alguns llocs de la xarxa que poden ser útils per a la Prevenció de Drogodependències, adiccions diverses i tests orientatius. Existeixen molts llocs en la xarxa amb informacions en relació a les drogues i els fenòmens adictius: Propostes terapèutiques, repressives, consumistes, prohibicionistes, antiprohibicionistes,... Classificar-les és una tasca difícil, ja que moltes tracten un espectre tan ampli de temes o aspectes de les drogues que cabria esmentar-les en diversos apartats. Esperem que, amb la petita ressenya que es dóna de cada pàgina, l´internauta es farà una idea del que en ella s'hi pot trobar. Hi ha enllaços en català i en castellà de Catalunya i Espanya.
La secretaria General de joventut de la Generalitat té enllaç amb informació sobre drogues i altres conductes adictives
La Guia de salut per a joves del Departament de Salut té un apartat d’informació sobre les drogues on t'aclareix els dubtes que puguis tenir sobre: què és una droga, quan es pot considerar que una persona és drogodependent, quins tipus de drogues hi ha, etc.
Atenció a les drogodependències. La Xarxa d'Atenció a les Drogodependències (XAD) té amb diversos centres d´atenció especialitzada per a la dependència de l'alcohol i altres drogues.
L'apartat tabac del Departament de Salut t’informa dels programes següents Jo prefereixo la salut, per això no fumo, El tabac ben lluny, El tabac deixem-lo estar, Dia mundial sense tabac, entre d'altres.
El Programa d'orientació familiar personalitzada del Departament de Benestar i Família posa a disposició de les famílies els serveis de professionals especialitzats per atendre cada situació en particular. Ofereix atenció, orientació i assessorament a les famílies sobre qüestions diverses: trastorns alimentaris i del comportament, manca de motivació i d'esforç en els estudis, ús de les substàncies addictives, actituds i conductes violentes, desestructuració familiar, etc.
Edex Kolektiboa
ONG vasca que treballa en la prevenció i en la formació de les drogodependències.
Federació Catalana d'Associacions d'Ajuda al Drogodepenent
Agrupa entitats que treballem en el camp de les drogodependències a Catalunya.
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD)
Treballa la prevenció i la sensibilització del consum de drogues. A la web hi trobem informació de substàncies i programes i de les campanyes que desenvolupen.
Instituto para el Estudio de las Adicciones
Investigació i avaluació en drogodependències.
Linia Verda d'Informació i Orientació sobre Alcoholisme i altres Drogodependències
Servei de 24 hores de la Generalitat de Catalunya on també pots fer consultes en línia sobre problemes amb l'alcoholisme i altres drogues. El telèfon és 934120412.
National Institute in Drug Abuse (NIDA)
Versió espanyola de la web de l'institut d'investigació sobre drogues del departament d'estat dels EUA.
Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías
Estudis sobre la situació de l'ús de les drogues a Europa.
Plan Estatal sobre Drogas
Pàgina del Ministerio de Sanidad y Consumo que aborda diferents aspectes del treball estatal en matèria de les drogodependències.
Red Iberoamericana de ONG's que Trabajan en Drogodependencias
Coordina internacionalment les iniciatives de les entitats que treballen amb drogodependències, potencia la cooperació internacional.
SOS DROGAS
Pàgina de Projecte Home Balears amb informació sobre drogues, els efectes, mecanismes de solució, tractament i prevenció.
Unión Española de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD)
Engloba més de 300 entitats que treballen en drogodependències a nivell estatal.
World Federation of Therapeutic Communities
Federació mundial que persegueix l'objectiu de compartir i cooperar entre milers de comunitats terapèutiques.
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
Espai interactiu creat per la FAD per a fomentar la informació o intercomunicació entre totes les organitzacions i professionals dedicats a prevenció i tractament de les drogadiccions. Té un caràcter bastant institucional. Conté algún material educatiu.
Instituto para el Estudio de las Adicciones
Web per a prevenció i atenció dels problemes derivats de l'ús de drogues. Proporciona diversos tipus de recursos: estadístiques, bibliografia, enllaços,...
Fundació Vivir sin Drogas
Foro d'organitzacions antidrogues. Propostes d'activitats.
Pla Estatal sobre Drogues (Ministeri de l'Interior - Espanya)
Centre de documentació, publicacions, prevenció, àrea d'assistència i reinserció, ONGs, observatori espanyol, recursos web,...
UNAD (Unión Española de Asociaciones de Asistencia al Drogodependiente) (http://www.unad.org/)
Informació general. Publicacions. Recursos i associacions per comunitats autònomes i nacions.
EDEX-Kolektiboa
Seminaris internacionals, informació, foro de debat i novetats.
Fundación Girasol
Dedicada a la prevenció i assistència de les adiccions. Ofereix serveis i recursos.
Sociedad Española de Toxicomanías
Proporciona enllaços, cursos, seminaris i novetats. La relació d'enllaços que ofereix és molt exhaustiva, a nivel internacional.
La Biblioteca Antiprohibicionista
Conté diversos materials des de la perspectiva antiprohibicionista.
Les Drogues (http://www.xtec.es/centres/a8044821/drogues/)
Conté un bon "quadre" amb les més importants drogues: Utilització, efectes, durada, conseqüències... I un "menú de drogues" bastant complet que permet obtenir informació sobre una gran quantitat d'elles.
Informació exhaustiva sobre els efectes diversos de l´us terapèutic del Cannabis.
SOM.NIT. Està format per voluntaris de Creu Roja Joventut implicats en l’objectiu d'apropar a altres joves tota la informació i l’assessorament necessari per poder gestionar el possibles riscos derivats del consum de drogues.
Llistat d´Associacions de recerca i estudi sobre els derivats del cannabis.
CAÑAMO. La Revista de la Cultura del Cannabis
Web d'aquesta revista. Conté avís de que és per a adults i ofereix filtre per a menors. Proporciona informació sobre autocultiu, usos mèdics, etc.
Psiconàutica Pàgina sobre enteógens i altres substàncies modificadores de la consciència. Botànica, usos, farmacologia, química, ...

Organització institucional i tota l´informació del Pla Esttal sobre drogues:
Enllaços
Ordenació alfabètica d'enllaços
Ordenació geogràfica d'enllaços
Estat espanyol
Europa
Estats Units i Canadà
Altres països
Internacional
Estadístiques i estudis
Centre de documentació i informació
Contingut
Serveis que ofereix
Catàleg de publicacions periòdiques
Butlletins bibliogràfics del Centre de Documentació i Informació
Portal Elisad sobre drogues i addiccions
Publicacions
Catàleg de publicacions del PND 2004
Publicacions de la Delegació del Govern per al Pla Estatal sobre Drogues
Altres publicacions
Legislació
Últimes novetats (a partir de l'1 de gener de 2002)
Legislació espanyola sobre drogues
Notícies de premsa
Observatori espanyol sobre drogues
Sistema estatal d'informació permanent sobre addiccions a drogues (SEIPAD)
Full de notificació individual d'admissió a tractament per consum de substàncies psicoactives
Full de registre individual de mort per reacció aguda a substàncies psicoactives
Full de registre individual d'urgència directament relacionada amb el consum de substàncies psicoactives
Indicadors de tractament, urgències i mortalitat. Informe any 2000
Indicadors de tractament, urgències i mortalitat. Informe any 2001
Indicadors de tractament, urgències i mortalitat. Informe any 2002
Configuració
Consell Assessor
Comissió Tècnica
Comitè Científic
Funcions de l'OED
Estudis i enquestes
Enquesta estatal sobre l'ús de drogues en ensenyaments secundaris 2004
Enquesta domiciliària sobre abús de drogues 2003
Enquesta escolar sobre consum de drogues 2002
Enquesta domiciliària sobre consum de drogues 2001
Enquesta escolar sobre consum de drogues 2000
Enquesta domiciliària sobre consum de drogues 1999
Enquesta sobre drogues a la població escolar 1998
Enquesta domiciliària sobre ús de drogues 1997
Enquesta sobre drogues a la població escolar 1996
Enquesta domiciliària sobre ús de drogues 1995
Informes de l'OED
Informe anual 2005 de l'Observatori Europeu de les Drogues: l'estat del problema de les drogues a Europa
Àrees d’actuació
Prevenció, assistència i reinserció
Àrea de prevenció
La prevenció del consum
Campanyes preventives del Pla Nacional sobre Drogues
Altres campanyes preventives del Pla Nacional sobre Drogues
Joc per a la prevenció de les drogodependències: Sinesio
Agenda escolar 2004-2005
Guía del professor
Programes escolars de prevenció de drogodependències
Àrea d'assistència i reducció de danys
Recursos específics d'atenció per a drogodependents
Tipus de programa d'atenció al drogodependent i de reducció del dany
Catàleg de centres d'assistència al drogodependent
Viatges de pacients per a tractament amb metadona a països membres de la Unió Europea
Incorporació social
Intervenció en poblacions amb problemes juridicopenals
ONG que treballen en drogodependències
Activitats de les ONG
Prevenció
Assistència i incorporació social
Formació
Publicacions
Directori d'ONG
Ajuts a ONG
EDDRA: Base de dades de programes per reduir el consum de drogues
Programes espanyols en EDDRA
Descripció del qüestionari EDDRA
INIFD
Normativa reguladora
Reial decret 1555/2004
Ordre 2437/2002
Recerca
Pla d'Acció 2005-2008
Convocatòria d'ajuts
Projectes de recerca subvencionats
Xarxa de trastorns addictius
Formació
Pla d'Acció 2005-2008
Convocatòria d'ajuts
Cooperació internacional
Unió Europea (UE)
Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies
Cooperació espanyola a la Unió Europea
Organització de les Nacions Unides (ONU)
Consell d'Europa-Grup Pompidou
Organització d'Estats Americans (OEA) – Comissió Interamericana per al Control de l'Abús de Drogues
Organitzacions no governamentals (ONG)
RIOD
Línies de finançament
Cooperació bilateral
Acords bilaterals de cooperació en matèria de lluites contra la droga signats des del 1996
Seminaris internacionals en centres AECI
Control de l'oferta
Òrgans operatius de la lluita contra la droga
Altres òrgans de l'estructura de la lluita contra la droga
Comissió de prevenció del blanqueig de capitals i infraccions monetàries
Línies estratègiques de la lluita contra el blanqueig
Substàncies químiques sotmeses a control
Estadística anual sobre drogues 2004
Convocatòries i reunions
Béns decomissats - subhastats
Subhastes i adjudicacions directes en curs
Avanç de pròximes convocatòries
Millors ofertes de les subhastes i adjudicacions directes realitzades
Convocatòria d'ajuts
Programes d'ONG
Programes de corporacions locals
Projectes de recerca
Reunions, seminaris i congressos

Alcohòlics anònims .Extensió cibernètica a nivell d´Estat espanyol per trobar totes les comunitats d'autoajuda d´Alcohòlics Anònims.

Comitè Estatal Prevenció del Tabaquisme. Pretén col.laborar amb tots els profesionals, entitats i institucions implicades en la prevenció i control del tabaquisme a nivell d´estat espanyol.
Club de fumadors per la tolerància
Pàgina d'aquest club, que promou la tolerància entre fumadors i no fumadors com a element fonamental de la convivència.
LUDOPATIA.ORG. Per a la rehabilitació de jugadors patològics i altres adiccions.
Simptomes per detectar adicció als videojocs: (http://blerash.iespana.es/trabajo2.htm)
Autoevaluació de simptomes de fobia social: (http://www.eutimia.com/tests/spin.htm)
Test de coeficient Intelectual: (http://www.psicoactiva.com/tests/testci.htm)
Test: Saps controlar els teus impulsos?: (http://www.virtualcom.es/vcom/pisco/per_7.htm)
Test: És fàcil conviure amb tu?: (http://www.virtualcom.es/vcom/pisco/fam_1.htm)
Test: T´atreveixes a donar opinions?:
Test: Com ets tu?. Una guia a la teva personalitat:(http://es.outofservice.com/bigfive/)
(Els tests tenen base cientifica, però són simplement orientatius)
Direccions directes per saber-ne més :

-Observatori Europeu de la Droga i les Toxicomanies. http://www.emcdda.org/
-Edex Kolektiboa. Centre de Recursos Comunitaris. http://www.edex.es/
-Institut per l´Estudi de les Adiccions (IEA). http://www.ieanet.com
-Servei Europeu d´Informació sobre l´Alcoholisme. http://bcnet.upc.es/ceia/ceia-1.htm

I, ja que estem a Internet, bo és recordar que es donen fenòmens addictius no tan sols a substàncies, sinó també a determinades activitats o conductes, entre elles, l´ADDICCIÓ A INTERNET:
I per fer Test del teu nivell d´adicció a Internet: (http://www.eutimia.com/tests/iad.htm)