divendres, 28 d’agost de 2009

Vídeo: Què pensen els joves del casal d´infants del Raval (Barcelona)

Vídeo explicatiu del que pensen joves del Casal d´Infants del Raval i del que es troben a peu de carrer en el seu entorn d´exclusió social:

Dotació de 63 milions per garantir assistència jurídica gratuïta amb advocat per a persones sense recursos

El Departament de Justícia destina més de 63 milions d’euros a garantir l’assistència jurídica gratuïta amb advocat per a les persones sense recursos
La xifra que percebrà el Consell dels Il•lustres Col•legis d’Advocats de Catalunya (CICAC) per fer front a la prestació d’aquest servei comporta un increment del 18% respecte de l’any passat

Una nova aplicació informàtica permetrà que es puguin tramitar sol•licituds d’assistència jurídica gratuïta per via telemàtica abans de final d’any

El Departament de Justícia destinarà 63.685.511,67 € a l’assistència jurídica gratuïta amb advocat durant aquest any gràcies a l’acord que han signat avui la consellera de Justícia, Montserrat Tura, i el president del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, Josep Canicio. El conveni preveu un increment del 18% en el pressupost que el Departament destina a la prestació del servei de l’assistència jurídica gratuïta, tractant-se de l’augment més important que registra aquesta partida en els darrers cinc anys. “En aquest temps gairebé hem doblat la quantitat de recursos que es destinen a la garantia de prestar assistència jurídica a persones sense recursos”, ha destacat la consellera de Justícia, Montserrat Tura.

Tal com reflecteixen les següents dades, l’increment del pressupost destinat a l’assistència jurídica gratuïta ha estat constant en els darrers cinc anys.

Cost

2005: 35.895.553.11€
2006: 40.606.922.13€
2007: 46.543.050.34€
2008:54.918.671.01€
2009: 63.685.511.67€Sol·licituds via telemàtica

El conveni signat avui també representa un aprofundiment en la millora del servei d’assistència jurídica gratuïta. Així, entre els acords presos, destaca la incorporació de la nova aplicació informàtica AJG, iniciada durant el darrer any, que farà possible la tramitació del procediment de reconeixement del dret d’assistència jurídica gratuïta per part dels diferents organismes implicats i la realització d’aquesta sol·licitud, per part de l’usuari, de manera telemàtica.

L’objectiu és que abans de final d’any l’aplicatiu s’hagi desplegat a tots els col·legis d’advocats de Catalunya. Es pretén així que el ciutadà vegi simplificada la tramitació de la seva sol·licitud i que s’obtingui d’ofici, amb la seva autorització prèvia, la documentació necessària per resoldre-la.

Finalment, l’acord d’avui recull l’obligatorietat per part dels col·legis d’advocats d’establir torns específics en matèria d’assistència a víctimes de violència sobre la dona, estrangeria, menors i detinguts, i de supervisar la formació general i específica dels advocats de formin part de cadascun d’aquests torns.

El Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya i els diferents col·legis d’advocats han de garantir també, segons el conveni, que els ciutadans que accedeixin al servei puguin ser atesos pels professionals en qualsevol de les dues llengües oficials de Catalunya.  

FONT: GENCAT.CAT


dilluns, 17 d’agost de 2009

Programació territorial dels recursos d´atenció social especialitzada i domiciliària 2008-2012 a Catalunya

 Programació territorial dels recursos d'atenció social especialitzada i domiciliària a Catalunya

L'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) del El Departament d'Acció Social i Ciutadania ha editat la Programació territorial dels recursos d'atenció social especialitzada i domiciliària a Catalunya 2008-2012 i bases per a la nova planificació que té per objectiu centrar les accions i els serveis a desenvolupar.

El document s'organitza en dues parts: en la primera es defineixen la programació de recursos i en la segona s'estableixen les bases per a la nova planificació e cara a l'horitzó de l'any 2012.

Al document hi podeu trobar els següents continguts:

Programació territorial dels recursos d'atenció social especialitzada i domiciliària a Catalunya 2008-2012. Es concreten diversos col·lectius d'atenció (persones grans, persones amb discapacitat psíquica, persones amb discapacitat física, persones amb discapacitat derivada de malaltia mental, persones afectades per drogodependències, persones afectades per VIH/SIDA, Servei d'Ajuda a Domicili i Servei d'Atenció Precoç.

Bases per a la nova planificació: en el que es defineixen les Bases del nou model de planificació i vincles amb les properes carteres de servei i l'anàlisi de la demanda.

Clica el document(PDF)

FONT: XARXANET.ORG


Noves incorporacions a la taula de ciutadania i immigració

 Noves incorporacions a la Taula de Ciutadania i Immigració

Tal com s'ha informat el passat 30 de juny al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, setze entitats de suport a la immigració i de col·lectius d'origen estranger s'han incorporat a la nova Taula de Ciutadania i Immigració. Els nous membres han estat escollits a través d'una convocatòria pública de selecció, que tindrà una vigència de tres anys. A partir d'ara formaran part de la comissió permanent d'aquest òrgan assessor de la Generalitat en polítiques migratòries.

Es tracta de vuit vocalies que corresponen a organitzacions de caràcter cívic o social que donen suport a la immigració estrangera i vuit més a associacions de persones d'origen immigrat. En concret, les entitats de suport escollides són: la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, la Taula d'Entitats del Tercer Sector, Càritas, Creu Roja, Òmnium Cultural, la Federació d'Associacions de Veïns d'Habitatge Social de Catalunya, la Fundació Ser.Gi i SOS Racisme. Les entitats de persones immigrades són l'Associació de Treballadors Pakistanesos a Catalunya, l'Associació Sociocultural Ibn Batuta (que representa majoritàriament al col·lectiu d'origen magrebí), la Federació d'Entitats Llatinoamericanes de Catalunya (Fedelatina), la Federació d'Entitats Peruanes de Catalunya (Fepercat), la Coordinadora d'Associacions Senegaleses, l'Associació de Dones Xineses a Catalunya, Taghrast – Espai Amazic, i la Associació Romanesa de Catalunya Asocrom.

La nova comissió permanent, que es reuneix amb caràcter periòdic al llarg de l'any, també està integrada per la Secretaria per a la Immigració, que n'ostenta la presidència, per agents econòmics i socials, entitats municipalistes i per dos representants més del Govern en nom de la Comissió Interdepartamental en Immigració de la Generalitat.

La Taula de Ciutadania i Immigració es va crear per decret el 15 d'abril de 2008 i substitueix l'anterior Consell Assessor de la Immigració. S'estructura en una comissió permanent, un plenari, diversos grups de treball i taules territorials.

PDF de la resolució

FONT: Butlletí Secretaria per a la immigració

Distribueixen 50.000 opuscles amb mesures d´autoprotecció per a dones que paeixen violència domèsticatica

Interior distribueix 50.000 opuscles amb mesures d'autoprotecció per a dones que pateixen violència masclista en l'àmbit de la parella


El Programa de Seguretat contra la Violència Masclista (Dep. Interior, Relacions Institucionals i Participació) ha començat a distribuir 50.000 exemplars de l'opuscle Mesures d'autoprotecció per a dones, que inclou un seguit de recomanacions per afrontar una situació de violència masclista en l'àmbit de la parella en qualsevol de les seves fases: des d'aprendre a detectar-la fins a saber com actuar quan ja s'ha produït l'agressió o quan ja s'han dictat mesures judicials de protecció.
La distribució d'aquest opuscle de funció preventiva respon a l'augment estadístic de casos de violència masclista a l'estiu.

Llegir més...

FONT: XARXANET.ORG


divendres, 14 d’agost de 2009

Fins el 10 de setembre tens temps de VOTAR TREBALL SOCIAL als Premis Blocs Catalunya

Per segona edició es convoquen els remis Blocs Catalunya del 2009. I pots participar-hi votant el present bloc , que hi pren part en l´apartat d´Educació, CLICANT AQUÍ: