dimarts, 23 d’agost de 2011

Signa per demanar un refèrendum per a poder votar la reforma de la Constitució que afectarà inversió social


Congreso

Una décima parte de los Diputados o de los Senadores puede solicitar un referéndum vinculante sobre el establecimiento de un límite al déficit público

El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha hecho un anuncio inesperado este martes en el pleno extraordinario: reformar la Constitución para introducir un límite al déficit público.
El límite al déficit no es algo abstracto: es lo que va a determinar que tengas o no acceso a la educación o a la sanidad, entre otras muchas cosas. Limitar el déficit es limitar la inversión en la sociedad. Con esto, el Gobierno podrá dejar a personas como tú en la cuneta. Pero podemos detener esta iniciativa.
La Constitución no exige que esta modificación sea aprobada por referéndum vinculante. Para que los ciudadanos seamos consultados sobre esta cuestión fundamental que va a afectar al resto de nuestras vidas es necesario que una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras lo solicite tras su aprobación en el Congreso y el Senado.
Los ciudadanos debemos poder votar en un asunto tan fundamental como este. Pide a los Diputados y Senadores de todos los grupos políticos que se comprometan a solicitar la celebración del referéndum para su ratificación como permite la Constitución en su artículo 167.3.

AL FIRMAR LA PETICIÓN ESTARÁS ENVIANDO ESTA CARTA

DESTINATARIO: TODOS LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO Y DEL SENADO

Señorías,
El Presidente ha anunciado su intención de promover la reforma constitucional para incluir un límite al déficit público.
Se trata de una modificación que de acuerdo con la Constitución Española no exige necesariamente la celebración de un referéndum vinculante.
Este asunto es de tal importancia y va a ser tan determinante para nuestro futuro que le pido que si esta modificación es finalmente aprobada por las cámaras, su grupo parlamentario se comprometa a solicitar que esta reforma sea sometida a referéndum para su ratificación tal y como recoge el artículo 167.3 de la Constitución Española.
Atentamente,

diumenge, 21 d’agost de 2011

POSICIONAMENT DEL CEESC EN RELACIÓ AMB LA RENTA MÍNIMA D'INSERCIÓ (RMI)

 POSICIONAMENT DEL CEESC EN RELACIÓ AMB LA RENTA MÍNIMA D'INSERCIÓ (RMI)

per Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya


El passat dia 29 de juliol vam participar en una reunió de la Comissió Funcional del Consell General de Benestar Social, en la qual se’ns va informar de la proposta de Decret de la RMI.

Aquell mateix dia els col·legis professionals, els sindicats, la patronal del sector i les entitats socials presents vam manifestar el nostre malestar per haver rebut una convocatòria sobtada que impedia que tinguéssim prou temps per preparar una resposta acurada. Tot i així, en la reunió les persones que van prendre la paraula van estar d’acord en manifestar la preocupació i també el desacord en diferents aspectes de la Llei, com les dificultats i traves que suposaran les modificacions, el límit pressupostari, etc. (temes de fons molt importants).En aquests moments, també hem de manifestar-nos en contra de les formes. No és admissible la criminalització de tots els beneficiaris de la RMI per les possibles o suposades “irregularitats” d’alguns. Els i les tècniques dels Serveis Socials Bàsics (SSB) són els primers interessats en detectar qualsevol frau, en aquesta i en qualsevol altra prestació que gestionin. Per això, no s’entén que s’hagin pres mesures d’aquest tipus d’esquena als professionals que diàriament

gestionen aquestes prestacions.Durant el mes d’agost ha entrat en vigor la nova Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, que modifica la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la RMI (en el seu article 62). Alhora, s’ha decidit canviar la forma de pagament sense previ avís ni comunicació als SSB, que assumeixen una gran responsabilitat en relació amb aquesta prestació.Les formes que s’han utilitzat per part de la Generalitat de Catalunya són incomprensibles: manca d’informació als SSB i als propis beneficiaris, precipitació en portar a terme les modificacions i els canvis, poca atenció a les entitats, organitzacions i professionals que treballen directament amb aquesta prestació, posada en funcionament dels canvis durant el mes d’agost en què hi ha menys professionals en tots els serveis, entre altres qüestions.La manca d’informació ha provocat que en els SSB dels diversos municipis, en les oficines de correus o en les entitats bancàries s’hagin viscut situacions d’angoixa i de molta incertesa, tant per part dels beneficiaris com dels mateixos professionals.Com es deia el dia 29 de juliol a la Comissió Funcional, estem vivint una situació de crisi econòmica en la qual cal solidaritat i compromís vers els que més pateixen. Recordem que els beneficiaris de la prestació són persones que viuen situacions molt precàries, vulnerables i amb uns recursos econòmics extremadament reduïts; persones

en situació de pobresa extrema i, en alguns casos, s’hi afegeixen greus dificultats socioeducatives i de salut. Els i les professionals que coneixen els beneficiaris de la RMI saben del nivell de dificultat que pateixen. Són ciutadans que necessiten suport i treball socioeducatiu, no més entrebancs.Tot i això, som conscients que manquen recursos humans per fer un seguiment acurat dels beneficiaris de la

RMI, així com també serveis i recursos de formació i orientació laboral per ajudar-los a millorar la seva situació.Davant de tot això, el CEESC vol manifestar públicament la seva oposició a unes decisions que han significat

una manca de respecte als tècnics dels SSB i a moltes persones que disposen d’aquests serveis, així com un retrocés en les línies de treball que ajuden a afavorir la igualtat i els drets a tota la ciutadania.Som conscients que les dificultats, tant per als beneficiaris de la prestació com per als tècnics dels SSB, tot just estan començant. Per això, apel·lem a la capacitat de rectificació del nostre govern i ens oferim a col·laborar per trobar millors solucions davant la necessitat d’ajustar els pressupostos a la situació de crisi actual, a oferir idees per a la revisió de la RMI sense necessitat d’utilitzar les eines i decisions actuals, a pensar diferents programes per afavorir l’ocupació, entre moltes altres propostes.Ens oferim, en definitiva, a estar al costat del Govern per ajudar a millorar la situació actual del país, però la nostra prioritat, la nostra defensa i el nostre treball sempre anirà enfocat cap a la ciutadania i els professionals que treballen per a ella i amb ella.CEESC, 16 d’agost de 2011.

dimarts, 9 d’agost de 2011

Els beneficiaris de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) no han rebut la nòmina del mes de juliol També s’ha modificat el reglament i les bases que regula el seu funcionament

  Els beneficiaris de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) no han rebut la nòmina del mes de juliol
També s’ha modificat el reglament i les bases que regula el seu funcionament

ELS BENEFICIARIS DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ (RMI) NO HAN REBUT LA NÒMINA DEL MES DE JULIOL I S’HA MODIFICAT EL REGLAMENT I LES BASES QUE REGULA EL SEU FUNCIONAMENT PER TAL D’ATURAR EL COBRAMENT DEL PIRMI

La CGT de Catalunya ens oposem a aquestes retallades aplicades a la ciutadania més afectada per la crisi, aquella que de ben segur no l’han provocat i que, probablement, no van arribar a gaudir del que en l’època de vaques grasses denominàvem “estat del benestar”. La RMI la perceben unes 80.000 persones, 35.000 famílies, que han vist com aquest mes els hi tocava pagar de nou la factura dels mercats econòmics, que es queden amb qualsevol engruna.

La crisi econòmica que aquest país ve patint i arrossegant des de fa ja uns anys, ha minorat les possibilitats de moltes famílies i persones vulnerables, que cada cop es troben en situacions més greus d’exclusió social, provocades per l’alt índex d’atur, l’alt preu de l’habitatge, l’increment del cost de la vida, la precarietat laboral, la manca o fragilitat de xarxes relacionals i familiars de suport i ara, la retallada de serveis i prestacions socials que tenen com a objectiu garantir un mínim de subsistència.

La CGT i el col·lectiu de treballadors i treballadores dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona també rebutgem aquesta situació que afecta fonamentalment a les persones mes vulnerables de la societat , i a més aquesta mesura es pren en ple període estival, moment en el qual també s’han distribuït les instruccions als beneficiaris de la RMI que no han cobrat la nòmina del mes de juliol.

No entenem tampoc el canvi en el sistema de pagament i el rebutgem sigui quin sigui el benefici que n’espera obtenir el Departament de Benestar Social. La realitat de les persones beneficiaries de la RMI és que pateixen d’una alta mobilitat respecte l’habitatge, atès que el nivell de preus de l’habitatge dificulta que aquestes persones hi puguin accedir o mantenir-s’hi durant molt temps, abocant-los a una mobilitat residencial molt gran. En aquest context el Departament mostra el seu desconeixement d’aquesta realitat pretenent fer comunicacions d’última hora per correu certificat amb els usuaris, a menys, és clar, que el que es busqui sigui “filtrar” els usuaris que no hagin actualitzat les seves dades de residència, retenint les seves percepcions.

Volem que la RMI continuï essent un instrument d’intervenció social, que possibiliti la superació de les dificultats laborals i econòmiques de moltes persones i famílies del nostre país, i que els permeti gaudir en les mateixes condicions d’igualtat a l’accés a una vida digna.

Cridem a la ciutadania a rebutjar de forma activa aquesta nova mesura d’agreujament de les condicions de vida de la part més vulnerable de la ciutadania de Catalunya.

Barcelona, a 09 d’agost de 2011.


Documents adjunts a aquest article :
 Nota premsa CGT sobre PIRMI  
Notificacions Direcció Acció Social Generalitat 
Llei Pressupostos Secció segona