dimarts, 30 de setembre de 2008

Critiques a CIU i PSOE per frenar millores a la Llei de dependència

Dimarts, 30 de setembre de 2008

Tardà retreu a CiU i PSOE que hagin pactat per aturar les millores en la llei de dependència plantejades per Esquerra

El Diputat d’Esquerra al Congrés Joan Tardà ha defensat aquesta tarda una Proposició de Llei que hagués suposat el primer canvi de la Llei de Dependència des que aquesta es va aprovar fa menys de dos anys. Tardà ha explicat que la Llei de Dependència es va aprovar fa 20 mesos i ‘des d’aleshores s’ha vist que les quantitats previstes no són suficients’ i que de seguir així s’aconseguirà el col·lapse de les Comunitat Autònomes perquè estan fent aportacions que hauria de garantir l’Estat. Tardà ha recordat que la Proposició de llei suposa ‘madurar en certs punts que en el moment de la seva aprovació estaven verds, com ara la incorporació dels diferencials del cost de la vida en les diferents Comunitats Autònomes a l’hora de distribuir els recursos’. El diputat d’Esquerra ha recordat a CiU que sempre han ‘reclamat que es millorés la Llei per tal de garantir el finançament, que quan se’ls hi dóna la possibilitat, no l’accepten’

Tardà ha lamentat que s’hagi deixat perdre una oportunitat per modificar la llei perquè els compromisos del govern espanyol no depenguin exclusivament de la seva voluntat, sinó que formin part del text de la llei, i que aquesta ‘inclogui el finançament real de les inversions així com el pagament de les despeses indirectes de la gestió del sistema’.

Tardà assegura que s’ha defensat allò que sempre ha reclamat Esquerra i ha denunciat un pacte entre el PSOE i CiU per tal de barrar el pas a la proposta d’Esquerra a canvi de l’aprovació de la Proposició de Llei plantejada pels convergents per l’increment i la universalització de les prestacions familiars de la Seguretat Social, discutida minuts abans. ‘Que el PSOE aboni, una vegada més, una proposta que no incorpora la progressivitat de les prestacions en funció dels recursos de les famílies no té res de socialista’, ha sentenciat Tardà.

Font: Esquerra

Comunicat sobre els centres discriminats per a menors no acompanyats a Catalunya


29 de setembre de 2008

Des del 1999 tenim, a Catalunya, la vergonya de disposar de dos sistemes d'atenció a la infància i l'adolescència. Un per a menors no acompanyats, estrangers i sols, i un altre, el de sempre, per a la resta de nens. Aquest sistema discriminat, no només separa, sinó que abandona i maltracta.
 • Els menors no acompanyats només tenen una única possibilitat per ingressar al sistema de protecció de la infància, la policia. Els és vetat la resta del sistema de protecció: atenció primària, EAIAs, etc.
 • Des d'aquell any, a Catalunya, tenim adolescents amb mesures de protecció, sota Tutela, que no tenen centre, sinó que tenen un alberg nocturn i un centre de dia. Recursos massificats, sense projecte o activitats educatives, sense personal qualificat o adequat, sense condicions d'habitabilitat, sense condicions higièniques, sense condicions de seguretat. Aquest estiu han estat uns 80 nois a l'alberg i al centre de dia.
 • A aquests adolescents no se'ls declara el Desemparament en ser acollits, sent que es tracta d'un fet objectiu i subjectiu, doncs són menors no acompanyats, és a dir, no tenen una persona adulta que se'n cuidi responsablement amb les funcions de la Guarda.
 • Aquests adolescents poden estar més de sis mesos sense ser Tutelats formalment.
 • Aquests adolescents poden tenir menys de 16 anys i no ser escolaritzats.
 • Aquests adolescents poden estar més de sis mesos, fins gairebé un any, en aquests recursos, i arribar a la majoria d'edat sense ni passaport, o només amb passaport, o només amb autorització de residència. Sense les condicions i recursos mínims per a desenvolupar-se en la vida. En situació de carrer i de risc.
 • A aquests adolescents se'ls pot arribar a marejar fins a un any amb la proposta de repatriació o reagrupament familiar, a casa seva o al Programa Catalunya-Magrib. Sense tenir en compte el temps passat sota Tutela, sense haver gaudit dels seus Drets legals, sense una notificació correcta, sense assistència jurídica, sense tenir en compte la situació familiar ni la personal, sense tenir en compte problemes de salut, sense tenir en compte explotacions patides en el nostre territori, sense tenir en compte la seva voluntat, ...
 • Centenars d'aquests adolescents, en els darrers anys, han fugit dels centres, al carrer i de Catalunya, a d'altres comunitats, fugint de l'abandó, del maltracte i de l'amenaça d'una repatriació sense garanties.
 • Aquests adolescents poden arribar a un centre integral, de 24 hores, o a programes amb pensions i habitacions llogades a tercers, que fins i tot són anomenats d'inserció sociolaboral. Gran part d'aquests adolescents arriben a la majoria d'edat sense la formació necessària, sense les habilitats socials mínimes, sense autorització de treball, sense feina, sense sostre. En situació de carrer i de risc.
 • Aquests adolescents poden tenir problemes emocionals, psicològics, d'addiccions, agressions policials, injustícies judicials, i no trobar als centres de protecció l'atenció necessària.
 • Aquests adolescents poden arribar a ser majors d'edat, en situació de carrer i de risc, i no trobar recursos bàsics i adequats per a acabar el seu projecte de vida i endreçar les seves vides.
 • Aquests adolescents deuen ser supermans per ser menors no acompanyats a Catalunya i no morir en l'intent.
EXIGIM A LA GENERALITAT DE CATALUNYA, AL DEPARTAMENT D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA I A LA DGAIA, DIRECCIÓ GENERAL D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA
 1. Que clausurin els centres no integrals i sense projecte educatiu.
 2. Que obrin els centres necessaris i amb les places necessàries per a atendre els menors que necessiten protecció.
 3. Que compleixin la legislació d'infància i respecti les figures del Desemparament, la Tutela i la Guarda, amb les seves respectives obligacions, així com els Drets de l'Infant. Que funcionin amb el principi de l'Interès Superior de l'Infant.
 4. Que creïn i dotin de de pressupostos i personal el serveis complementaris necessaris per a l'educació, la formació i la inserció social dels menors no acompanyats.
 5. Que reformin el Programa Catalunya-Magrib i facin una veritable tasca de prevenció de la migració precoç de menors, responsable, basada en la cooperació i el codesenvolupament.
EXIGIM A LA FISCALIA DE CATALUNYA, ALS JUTGES DE FAMÍLIA I AL SÍNDIC DE GREUGES
 1. Que compleixin les seves funcions, actuïn d'ofici i defensin els Drets de l'Infant i la legislació vigent.
 2. Que atenguin les instàncies i queixes adreçades per menors i per ciutadans i associacions.
 3. Que les seves actuacions siguin valentes, fermes i efectives.
Comuniquem això a la societat catalana perquè prengui consciència de la situació real d'abandó i maltractament institucional que pateixen contínuament centenars d'infants i adolescents que estan al sistema de protecció de la infància de Catalunya.

Atentament,
______________________________________________________________________________
Col•lectiu DRARI دراري d'Investigació Acció Participativa pels Drets de l'Infant
Més informació:

dilluns, 15 de setembre de 2008

Un nou DVD amb informació pràctica sobre Catalunya i àmbits bàsics per Integració de ls persones immigrades

Integració de les persones immigrades


Caràtula del DVD
Caràtula del DVD

Un nou DVD inclou informació pràctica sobre Catalunya i àmbits essencials com ara convivència, salut o educació, entre altres

El Departament d'Acció Social i Ciutadania, a través de la Secretaria per a la Immigració, ha editat un nou material audiovisual multilingüe per tal que les persones immigrades d'origen estranger que han vingut a viure a Catalunya els darrers temps s'adaptin millor i més ràpidament a la seva nova societat.

Es tracta d'un pack de sis DVD pensat per facilitar la feina als professionals que fan tasques d'acollida, tant des d'estructures públiques (àmbit sanitari, social, d'atenció al ciutadà, escolar…) com des d'entitats (associacions de persones immigrades, ONG…).

Cada DVD està centrat en una temàtica en concret i inclou diversos capítols consultables per mitjà d'un menú de navegació que facilita l'accés directe:

 • Catalunya: presentació del país, geografia, història, llengua, cultura, tradicions...

 • Treball: treballar a Catalunya, treballar per compte propi o d'altri, buscar feina, la Seguretat Social, contractes de treball, organitzacions sindicals i formació i treball.

 • Habitatge i convivència: habitatges de lloguer, contractes de lloguer, rellogar una part de l'habitatge, conservació de l'habitatge, habitatges de compra i hipoteques, l'empadronament, convivència i civisme.

 • Salut: la targeta sanitària i els serveis de salut a Catalunya, què cal fer davant una malaltia?, els equips d'atenció primària, els hospitals, les receptes, embaràs, l'atenció sanitària per als teus fills, salut sexual i reproductiva.

 • Educació: el sistema educatiu, despeses que comporta l'educació, aprendre català, aules d'acollida, calendari escolar i matrícula, participació de les famílies i educació per a persones adultes.

 • Serveis socials: què són els serveis socials?, serveis socials d'atenció primària, serveis socials especialitzats, entitats socials, infància i adolescència, prestacions i ajudes, violència familiar, gent gran, persones discapacitades, addiccions.

Tot el material es pot consultar en 10 idiomes diferents: català, castellà, anglès, francès, romanès, rus, xinès, urdú, àrab i amazic.

La iniciativa d'aquests DVD s'emmarca en el procés d'elaboració de la futura Llei d'acollida i és un dels projectes inclosos en el Programa integral d'acollida del Pla de ciutadania i immigració 2005-2008.


Més informació:

Nota del Departament
Llei d'acollida

Tema relacionat: Societat, ciutadania i famílies

dilluns, 8 de setembre de 2008

Un 10% de catalans són molt pobres

Un 10% de catalans són molt pobres: es reparteixen entre els que pateixen una pobresa alta (un 7,2%) i el que viuen en la pobresa severa, segons les dades de l'últim informe d'exclusió social de Caixa Catalunya. Es considera que la pobresa alta es dóna en les llars que ingressen menys de 4.573 euros anuals per persona. La pobresa severa arriba quan la xifra baixa a 3.219 euros per any i persona. Per damunt d'aquestes categories, encara hi ha la pobresa moderada –6.347 euros anuals per persona–, detectada en un 19% de llars catalanes. En total, per tant, un 29,2% de catalans estan afectats per diferents graus de pobresa.

El mateix estudi de Caixa Catalunya revela que un de cada quatre nens a l'Estat espanyol són pobres, una situació que afecta la meitat dels immigrants menors de 16 anys: al perfil tradicional de la pobresa, el de les persones de més de 65 anys, s'hi afegeixen ara cares noves: la dels menors i la del fenomen de la immigració.

Els nens, un 24%, i els més grans de 65 anys, un 31%, són els que més pateixen la pobresa. No obstant això, en els casos de pobresa alta i severa són els més petits els més afectats.

El grau de vinculació dels progenitors al mercat laboral i la mateixa composició de la llar són els dos factors que més influeixen sobre el risc d'exclusió econòmica infantil. D'aquesta forma, un 34% dels menors que viuen en llars on només treballa un dels pares són pobres, taxa que s'eleva al 62% dels nens quan viuen en una família monoparental i el sustentador no treballa. Respecte als menors de 16 anys immigrants, la meitat viu en llars considerats pobres i el risc de patir les formes més greus de pobresa s'acusa més entre els estrangers que entre els espanyols.

Per a la coordinadora de l'informe Carme Gómez-Granell, hi ha 1.700.000 nens en situació de risc a l'Estat espanyol, un problema "molt greu" que precisa una "solució política urgent" amb mesures integrals que incloguin prestacions socials, de suport educatiu i polítiques d'ocupació. "Ens hi juguem el futur i el present de molts nens", ha subratllat Gómez-Granell qui ha advertit que tant el fracàs escolar com els comportaments delictius a la població més jove estan directament relacionats amb la pobresa.

Segons l'opinió de Pau Marí-Klose, director científic d'informe, "Espanya no ha aprofitat el cicle expansiu per protegir la població més vulnerable", una oportunitat que sí que han utilitzat altres països europeus com el Regne Unit, les iniciatives polítiques dels quals han aconseguit reduir la taxa de pobresa del 30% el 1999 al 24%, el 2006. "Espanya és l'únic país en el qual empitjora la capacitat de reduir al pobresa infantil i de les persones grans durant els últims anys", ha indicat Marí-Klose qui ha apuntat que les polítiques protectores se centren en les formes més severes de pobresa, a l'hora que pateixen de dèficit importants entre els menors i en les situacions de pobresa moderada entre els més grans de 65 anys.

CLICA PER CONSULTAR ESTUDI DE LA POBRESA A CATALUNYA I ESPANYA DE CAIXA DE CATALUNYA