dimarts, 5 de juliol de 2011

L'Estat Espanyol és un dels països amb més perill de pobresa infantil


Infants i adolescents
La crisi econòmica, que des de fa tres anys afecta diversos països, comença a tenir efectes negatius en les condicions de vida de molts infants i adolescents de l'Estat Espanyol. Segons l'informe "La infancia en España: 2010-2011" elaborat per UNICEF, Espanya és el cinquè país amb major risc de pobresa infantil, per darrere de Romania, Bulgària, Itàlia i Letònia.
Les dades provisionals de l'Enquesta de Condicions de Vida de l'Institut Nacional d'Estadística de 2010, recollides a l'informe d'UNICEF, indiquen que un 24,1% de les persones menors de 18 anys de l'Estat Espanyol és pobre, i xifra en gairebé un 25% els nois i noies menors de 16 anys que viuen sota el llindar de la pobresa.
Totes aquestes dades evidencien la dificultat d'aquests infants a l'accés dels seus drets fonamentals i, en definitiva, a la incapacitat de tenir unes condicions de vida dignes. Es tracta d'un grup de població que, cada vegada més, pateix mala nutrició, dificultats per accedir a la salut, manca d'un habitatge digne i incapacitat per acabar els estudis bàsics. Segons dades del Ministeri d'Educació, l'any 2009 el 31% de la població compresa entre les edats de 18 i 24 anys no va finalitzar l'educació secundària obligatòria.
En els últims tres anys, l'índex de fracàs escolar s'ha accentuat i en algunes comunitats autònomes la taxa d'atur juvenil registra el 75%. Amb tot, s'ha experimentat un clar creixement en la desmotivació i la manca d'objectius professionals d'infants i adolescents amb famílies desestructurades o en situació d'atur, pobresa o exclusió social.

Voluntariat a l'ONU: Tot un món per descobrirVoluntariat a la ONU: Tot un món per descobrir

T’animes a conèixer altres cultures, països i persones? Tens esperit de compartir? Descobreix el servei de Voluntariat en Línia del programa VNU pel desenvolupament humà sostenible posat en marxa per l‘ONU. Com pots ajudar? Amb qualsevol tasca que puguis fer en línia des del teu ordinador. Sense sortir de casa!
El servei de Voluntariat en Línia del programa VNU és un programa impulsat per l‘ONU on col·laboren voluntaris d’arreu del món amb l’objectiu d’ajudar al desenvolupament dels que més ho necessiten.
Què pots fer?
Dedica part del teu temps a ajudar als altres fent el que millor saps: es necessiten voluntaris especialistes en diverses àrees com redacció, investigació, traducció, disseny, informàtica, gestió de projectes i recursos, graduat social, psicologia i moltes àrees més.
Els tipus de projectes?
Tots el que vulguis! Educació, joventut, integració, alimentació, estratègies per al desenvolupament, medi ambient i drets humans, entre altres.
Actua! Entra al cercador del lloc web www.onlinevolunteering.org/es/index.html i cerca projectes, tasques, i oportunitats de voluntariat arreu del món. Des de l'Àfrica subsahariana al Sud-est Asiàtic, passant pels Estats àrabs, Europa de l'Est, Amèrica Llatina i qualsevol regió per llunyana que sigui.
És hora de compartir noves idees, habilitats, temps i, per què no, bons moments! Cerca la teva i ajuda a fer d'aquest un món millor.
FONT: JOVE.CAT
 
 

divendres, 1 de juliol de 2011

Benestar Social i Família comença a tramitar els informes d'integració i adequació de l'habitatge que deriven del nou reglament d'estrangeria

El nou marc normatiu entra en vigor avui dijous 30 de juny, després de la publicació al BOE el passat mes d’abril
 
La Generalitat intervindrà per primera vegada en els processos d’accés a l’arrelament, renovació de la residència temporal i reagrupament familiar
 
El coneixement de les llengües oficials i de les normes bàsiques de civisme i convivència tindran un paper clau

El Departament de Benestar Social i Família comença a tramitar a partir d’avui dijous 30 de juny els informes d’integració i adequació de l’habitatge que deriven del nou reglament de la Llei d’estrangeria, publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el passat mes d’abril. Es tracta de l’assumpció d’unes noves competències que permetran assumir a la Generalitat més quotes d’autogovern i exercir un paper determinant en l’àmbit d’estrangeria.
En concret, la Direcció General per a la Immigració intervindrà en tres processos:
  • acreditació del grau d’integració de les persones que sol·licitin el reconeixement de l’arrelament social (pas previ indispensable per accedir a una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals)
  • acreditació de l’esforç d’integració per renovar l’autorització de residència temporal, en cas que no es compleixin tots els requisits que marca d’entrada l’Administració de l’Estat
  • acreditació de l’adequació de l’habitatge per poder reagrupar el nucli familiar de la persona sol·licitant

El Govern desplegarà aquestes noves competències en col·laboració amb el món local. En aquest sentit, cal recordar l’acord al que van arribar el conseller Josep Lluís Cleries i els presidents de les dues entitats municipalistes més representatives el mes d’abril, pel mitjà del qual s’establia un protocol d’actuació i es reconeixia el paper “decisiu i determinant” que tindran els ens locals i la mateixa Generalitat en aquests procediments d’estrangeria.
El nou procediment permet establir una sèrie de criteris compartits i homogenis entre tots els consistoris i la Generalitat per tal d’objectivar i fer més àgil i garantista el procés d’acreditació de la integració de les persones immigrades. En resum, es tindran en compte tres grans requisits per obtenir un informe favorable:
  • el coneixement de les llengües oficials (català i castellà, a més a més de l’aranès a l’Aran)
  • el coneixement de la societat d’acollida (codis de civisme, normes bàsiques de convivència, drets i deures elementals, obligacions fiscals, història del país, identitat pròpia, etc.)
  • el coneixement del mercat laboral (drets i deures de les treballadores i els treballadors, Seguretat Social, el paper de les organitzacions sindicals i patronals, el treball per compte propi o aliè, etc.)
Tot plegat manté àmplies sinèrgies amb la Llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades, aprovada pel Parlament de Catalunya el 2010. Precisament, la Llei comporta la creació i universalització d’un servei de primera acollida arreu del territori que faciliti a les persones immigrades la formació en els tres àmbits temàtics citats.
 
Procediment
El sistema de gestió d’aquests informes serà per mitjà telemàtic, a nivell interadministratiu i regit pel principi d’unitat registral, per tal d’evitar més tràmits burocràtics dels estrictament necessaris. El primer pas que hauran de fer les persones sol·licitants és adreçar-se a l’ajuntament del municipi on estiguin empadronades i presentar el formulari de sol·licitud.
 
En el termini màxim de 30 dies hàbils es notificarà a la persona interessada si l’informe és favorable o desfavorable. Independentment del sentit de l’informe, la Generalitat n’enviarà còpia a les oficines d’estrangeria de l’Estat, on es resol el procediment principal de reagrupament familiar, arrelament social o renovació d’autorització de residència temporal.
 
En paral·lel, la Direcció General per a la Immigració està desenvolupant una campanya d’informació adreçada especialment als ens locals, als consulats, a les organitzacions i entitats del sector, i a les persones immigrades en general per tal d’informar dels nous informes d’estrangeria. En aquest sentit, ja ha habilitat un espai web específic.