dijous, 22 de desembre de 2011

El risc a la pobresa afecta el 19,9% de la població catalana

L'any 2010 el risc a la pobresa va afectar el 19,9% de la població de Catalunya, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Per al conjunt d'Espanya la taxa de pobresa es va situar en el 20,7% segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i, les darreres estimacions de l'Eurostat situen la taxa de pobresa a la UE27 en el 16,4%.

A Catalunya, el risc a la pobresa té més incidència entre les dones (21,3%) que entre els homes (18,5%). Pel que fa a la distribució per edats, el col·lectiu més vulnerable és el de persones menors de 16 anys, amb una taxa de risc a la pobresa del 23,7%, pràcticament la mateixa que l'any 2009 (23,4%). La població major de 65 anys ha reduït el seu risc a la pobresa en 3,7 punts i se situa en el 21,4%, mentre que la de 16 a 64 anys l'ha incrementat 3 punts i se situa en el 18,6%.

Per mesurar el risc a la pobresa a la qual està exposada la població catalana, l'Idescat estableix un llindar d'ingressos anuals sota el qual una llar o una persona entra en l'àmbit d'aquest risc. En el cas de Catalunya, aquest llindar és de 8.719 euros nets anuals per persona, el qual situa el risc a la pobresa en un 19,9% de la població l'any 2010, 1,5 punts més que l'any anterior.

L'anàlisi de la composició de les llars mostra que hi ha tres tipus de llars que superen la mitjana catalana de risc a la pobresa. Les més vulnerables són les monoparentals amb una taxa del 46,6%, seguides de les llars unipersonals (28,1%) i les formades per dos adults amb fills dependents (21,3%).

Documentació i recursos web de Treball Social

Documentació

 • Programes preventius de les drogodependències: guia d'avaluació

  Portada del document
  Guia adreçada a professionals que vulguin conèixer l'eficàcia d'una intervenció preventiva en drogodependències, per tal d'adaptar aquesta tasca a les necessitats del grup diana i poder reorientar les fases de la intervenció per tal d'assolir els objectius previstos.
  Font-Mayolas, Sílvia; Gras, Ma. Eugènia; Planes, Montserrat. Programes preventius de les drogodependències: guia d'avaluació. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2010. 154 p. ISBN: 978-84-9803-374-8
  PDF del document
 • International long-term care workforce study

  Portada del document
  Aquest estudi permet comparar qüestions relatives a personal i necessitats d'equipament en residències de llarga estada per a gent gran al Regne Unit, els Països Baixos, Austràlia, Irlanda i Espanya.
  International long-term care workforce study. Institute for the Future of Aging Services; International Association of Homes and Services for the Ageing, 2009. 51 p.
  PDF del estudi

Recursos web

 • Dades que trenquen tòpics

  Logo del recurs
  La pàgina web de la Direcció General per a la Immigració posa a l'abast de tothom dades, xifres oficials i arguments que ajuden a desmuntar alguns dels rumors que s'associen habitualment a la immigració i la diversitat cultural. L'objectiu és que aquesta informació sigui d'utilitat entre els professionals, representants d'entitats i persones a títol individual que vulguin respondre afirmacions relacionades amb estereotips i malentesos sobre les persones nouvingudes.
  Web del recurs

Informació legislació sobre immigració

 • Europa s'apropa a l'emissió d'un permís únic per als treballadors immigrants de tercers països

  El Ple del Parlament Europeu celebrat del 12 al 15 de desembre ha votat sobre el permís únic per als treballadors estrangers en situació regular residents als països de la Unió Europea. La normativa proposada es presenta com a una via per a dotar-los dels mateixos drets que els treballadors europeus en quant a condicions laborals, seguretat social i accés als serveis públics. Unifica en un sol procediment l'obtenció dels permisos de residència i treball.
  Enllaç web al comunicat de premsa (en anglès)
 • La 'directiva de retorn' de la UE impedeix expulsar persones migrades en situació irregular si es troben en procés de retorn

  Imatge de la Curis
  El tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictar una sentència en què explica que la anomenada "Directiva de retorn" s'oposa a una normativa nacional que imposa una pena de presó a un nacional d'un país extracomunitari en situació irregular si s'aplica durant el procediment de retorn.
  PDF del comunicat de premsa sobre la sentència

Beques, ajuts i premis sobre infància i adolescència

Beques, ajuts i premis

 • Convocatòria oberta per a formar part d'una Bossa de Projectes socials

  La Fundació Real Dreams obre una convocatòria per a presentar Projectes Socials en el 2012.
  El termini de presentació de les propostes finalitza el 31 de desembre de 2011.
  Enllaç al web de la convocatòria
 • Ajut a iniciatives socials

  La Fundació Romanillos convoca subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre, que desenvolupin projectes d'atenció social.
  El termini de presentació de les propostes finalitza el 31 de desembre de 2011.
  PDF de la convocatòria
 • II Premi Manuel Arroyo per a joves emprenedors de l'Economia Cooperativa

  La Fundació Sant Gervasi i l'Escola Sant Gervasi-Grup CLADE organitzen el II Premi Manuel Arroyo per a Joves Emprenedors de l'Economia Cooperativa amb la voluntat de contribuir al desenvolupament econòmic en l'àmbit cooperatiu i promoure l'esperit emprenedor i transformador.
  El termini de presentació de les propostes finalitza el 31 de desembre de 2011.
  Enllaç al web del premi
 • Premis Reina Sofia 2011 contra les drogues

  La Fundació CREFAT convoca enguany la 20 edició dels Premis Reina Sofia 2011 contra les drogues, així com la 11ª edició Iberoamericana.
  Tots els treballs presentats, han de tractar qüestions relatives a les drogodependències, amb especial interès al consum d'alcohol i la problemàtica del seu entorn.
  El termini de presentació de les propostes finalitza el 31 de gener de 2012.
  Enllaç al web del premi

Informacions sobre infància


 • Tendències judicials en matèria de protecció de menors

  Eva Cano Vilà
  Advocada

  Com és sabut, el sistema de protecció de menors és un sistema mixt en el qual l'Administració pública i els òrgans judicials es distribueixen les competències. Si bé l'Administració pública és la competent per dictar les resolucions sobre mesures de protecció de menors, els òrgans judicials ho són per efectuar-ne la revisió i el control de legalitat quan aquestes són impugnades per les persones legitimades per a aquest efecte. El present treball pretén exposar de manera breu un estudi sobre l'estat de la jurisprudència menor en aquesta matèria, detectat a partir de l'anàlisi de més de quatre-centes resolucions judicials recaigudes entre els anys 2009 i 2011, delimitant, així, en la mesura que sigui possible, les tendències doctrinals remarcables en les sentències dels jutjats de primera instància i audiències provincials més recents. Les qüestions tractades se cenyeixen a les causes del desemparament, a la prova del desemparament, al suport dels serveis socials a la família d'origen i el reintegrament de l'infant o adolescent, al règim de visites i a les mesures cautelars.

La Finestra

 • Detecció i gestió del risc de maltractament mitjançant el telèfon Infància Respon

  Marta Sadurní
  Pilar Aldea Lacambra
  Marc Pérez i Burriel
  Anna Montes i Vallecillos

  La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (d'ara endavant DGAIA) desenvolupa, des de 2006, un programa d'actuacions orientat a la creació de serveis que permeten detectar situacions de risc i desprotecció de futurs nadons o infants entre 0 i 17 anys, amb domicili a Catalunya o que s'hi trobin eventualment, i també notificar-les i actuar-hi. Aquestes mesures han de ser útils per prevenir que aquestes situacions esdevinguin un maltractament greu al menor.

Actualitat i informacions

 • Pacte per a la Infancia, document de bases

  El passat 29 de novembre, el Departament de Benestar Social i Família va presentar les bases del Pacte per a la Infància de Catalunya, que ha de ser un punt de partida per assolir un gran acord sobre les actuacions i polítiques que s'han de desenvolupar al nostre país en matèria d'infància en els propers anys.

  Per a més informació: PDF del Document de bases

 • Ludomecum. Joguines per Internet

  Ludomecum és una gran base de dades de jocs i joguines classificats per edats, tipologia i valor educatiu, pensada per facilitar la consulta a docents, pares, ludotecaris i educadors, i també per cercar joguines en situacions de dificultat, com ara algunes discapacitats o convalescència per malaltia.
  Per a més informació: Web de Ludomecum
 • Save The Children contra el tràfic infantil

  Save The Children ha editat una nova campanya contra trata infantil: "El futuro de Anita".
  "Anita" representa milions de nens i nenes adolescents víctimes del tràfic i l'explotació infantil. Save the Children personifica aquestes víctimes a través d'una campanya interactiva per informar i sensibilitzar la societat en general.
  Per a més informació: Web de la campanya "El futuro de Anita"
 • Presentació d'un estudi de prevenció de la SIDA amb joves

  La Fundació SIDA STUDI publica els resultats de les avaluacions de les seves accions educatives de promoció de la salut sexual "Prevenir per Gaudir" i "Com prevenim? Com gaudim?" dirigides a joves mitjançant el curs 2010-2011.
  Per a més informació: PDF de l'estudi
 • Recursos sobre noves addiccions dels adolescents

  Les anomenades noves tecnologies -com Internet, les xarxes socials, el mòbil o els videojocs- estan creant, cada cop més, fortes dependències entre els més joves. En aquest sentit, DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials ha elaborat un recull de publicacions, articles, institucions i recursos web sobre l'addicció al joc i a les noves tecnologies. Aquests materials reflexionen sobre la situació actual de les noves addiccions i ofereixen eines per prevenir i tractar aquestes dependències, que es donen, sobretot, en el col·lectiu dels adolescents. Totes les publicacions que es recomanen en aquest dossier digital es poden consultar als centres DIXIT.

Guies metodològiques d´aplicació del barem d´evaluació de la situació de dependència del IMSERSO


dilluns, 5 de desembre de 2011

Les noves tecnologies garanteixen la igualtat d’oportunitats per a persones amb discapacitat

Les noves tecnologies garanteixen la igualtat d’oportunitats per a persones amb discapacitat


Prop del 60% de les persones amb discapacitat utilitzen Internet, mentre que el percentatge dels usuaris de la població general és del 78%.


NOTA DE PREMSA.  (03/12/2011) – Les persones amb discapacitat desitgen una vida normalitzada al màxim possible. L’accés a les noves tecnologies és un dels factors que ajuden a garantir la igualtat d’oportunitats.

L’any 2006, la Unió Europea va establir uns objectius per al 2010 en relació a l’ús i disponibilitat d’internet, l’alfabetització digital i l’accessibilitat a les TIC, per reduir a la meitat les diferències en l’ús d’internet entre la població general i les persones amb discapacitat. Tot i així, segons dades d’Eurostat el nivell d’ús d’internet entre les persones amb discapacitat és només del 56%, quan el percentatge d’usuaris de la població general era ja del 78%.

Per promoure l’ús d’internet i de les xarxes socials entre les persones amb discapacitat, la Fundació Pere Tarrés Obra Social Caja Madrid hanorganitzat uns cursos de formació sobre Internet i voluntariat on-lineper a persones amb discapacitat que treballen en entitats que promouen la igualtat d’oportunitats i l’autonomia personal d’aquest col·lectiu.

La formació es realitzarà a través del portal IO-Disgital (http://www.iodisgital.com/)de la Fundació Pere Tarrés que té per objectiu promoure la igualtat d’oportunitat de les persones amb discapacitat. Aquesta formació comptarà amb el recolzament de l’Obra Social de Caja Madrid.

Els destinataris són persones majors de 18 anys amb qualsevol tipus de discapacitat i amb un grau d’autonomia suficient com per poder utilitzar un ordinador. L’objectiu de la formació és contribuir en l’adquisició de competències bàsiques en tecnologies de la comunicació (TICs), facilitar coneixements necessaris per accedir als serveis d’oci i voluntariat de la xarxa i impulsar l’alfabetització digital i el treball en xarxa.

Iniciatives com els tallers que ofereixen la Fundació Pere Tarrés en col·laboració amb l’Obra Social de Caja Madrid contribueixen a assolir el repte de fer una Internet inclusiva i accessible per a les persones amb discapacitats. A més, els cursos inclouen formació en temes de voluntariat on line, una opció cada vegada més freqüent per a moltes persones. I és que el voluntariat és una activitat que realitzen més de 100 milions de persones en tot Europa. Precisament aquest 2011 ha estat l’Any Europeu del Voluntariat.http://europa.eu/volunteering/es

El curs es durà a terme entre els mesos de gener i febrer del 2012 i tindrà una durada de 20 hores repartides en 5 sessions.

Fundació Pere Tarrés

La Fundació Pere Tarrés treballa per promoure la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat des de diferents iniciatives com el portal IO-Disgital. Impulsant des del 2008, es tracta d’una comunitat virtual per a la promoció d’igualtat a través de les TIC, i la capacitació a Internet. Des del 2009, ofereix diferents accions formatives centrades en millorar l’accessibilitat del col·lectiu a les noves tecnologies.
Obra Social Caja Madrid Catalunya i Balears

Obra Social Caja Madrid col·labora amb més de 70 projectes de diverses entitats que atenen a col·lectius socials a Catalunya i Balears. Aquestes ajudes permeten el desenvolupament dels programes d’entitats i institucions que treballen amb col·lectius en situació de desigualtat i/o exclusió social amb l’objectiu de potenciar la seva inserció social i la integració laboral. Aquestes associacions treballen amb infants i joves en risc social, persones amb discapacitat, població immigrant, malats d’Alzheimer i Parkinson, dones maltractades, col·lectiu de prostitució, persones sense llar, dones amb especials dificultats d’inserció o desempleats/des de llarga durada.


Podeu accedir a la programació del curs a:
Teniu fotografies de cursos de la Fundació Pere Tarrés en TiC per a persones amb discapacitat a: http://www.flickr.com/photos/47746894@N07/sets/72157628204385851/

dissabte, 3 de desembre de 2011