dimecres, 24 de novembre de 2010

Es presenta l'edició en català de l'Informe sobre Desenvolupament Humà del PNUD

El Centre UNESCO de Catalunya (UNESCOCAT), l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE), i la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) han editat, amb el suport de l’ACCD, la versió en català d’aquest document que cada any publica el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD).
Presentació de l'IDH en català
Enguany és l’onzè any consecutiu que es publica una versió catalana de l’informe que el PNUD publica des del 1990 amb l'objectiu de mesurar el nivell de desenvolupament dels diferents estats del món. Aquest 2010 s’ha fet una edició especial commemorativa per ser el vintè aniversari que conté alguns comentaris introductoris d'Amartya Sen, economista indi guanyador del Premi Nobel l’any 1998, que va treballar en la concepció del primer Informe sobre Desenvolupament Humà (IDH) i va participar en diverses de les seves edicions posteriors.
El primer IDH va començar amb una premissa simple que ha orientat tota la seva tasca posterior: "La veritable riquesa d'una nació està en la seva gent". L’edició d’enguany reforça aquesta idea i porta com a subtítol El desenvolupament humà, la veritable riquesa de les nacions.
En l’acte de presentació, que va tenir lloc ahir a l’Escola Industrial de Barcelona, van intervenir Adam Rogers, conseller de comunicació estratègica de l’oficina del PNUD a Ginebra, Eduard Segarra, president de l’ANUE, Francesc Astals, delegat del Rector del Campus de Terrassa i David Minoves, director general de Cooperació al Desenvolupament i Acció Humanitària,  que va destacar durant la seva intervenció que “el 1990 parlar de la persona com el centre de la preocupació moral del desenvolupament i no pas dels béns de consum que posseeix, va significar un desafiament a l’enfocament general, que identificava desenvolupament amb desenvolupament econòmic i aquest amb el creixement econòmic.”
L'Informe 2010 manté la tradició d'anar més enllà del paradigma del desenvolupament i per primera vegada fa un recompte exhaustiu de les últimes dècades i reconeix tendències i patrons sovint inesperats que aporten lliçons importants per al futur. Aquesta diversitat de camins cap al desenvolupament humà demostra que no existeix una fórmula única per al progrés sostenible, i que és possible aconseguir i s'han aconseguit avenços extraordinaris a llarg termini fins i tot sense un alt nivell de creixement econòmic.
 

dimarts, 23 de novembre de 2010

La majoria de dones practica un joc social i responsable, segons un estudi pioner sobre joc social i gènere a Catalunya

 
 • L’estudi posa de manifest les diferències entre homes i dones davant el joc
 • Un 96’5% de la població femenina practica un joc social i responsable
 • El document proposa l’elaboració de programes de conscienciació que incideixin en facilitar a les dones que s’adonin dels desviaments de conductes al voltant del joc

El Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació ha subvencionat un estudi pioner sobre joc social i gènere a Catalunya que se centra, per primera vegada, en els hàbits de joc de les dones. El projecte de recerca “Estudi i anàlisi sobre el joc social i gènere a Catalunya: Factors implicats en el manteniment d’un joc responsable” ha estat realitzat per l’equip de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge.

La directora general del Joc i d’Espectacles, Mercè Claramunt, acompanyada per la doctora en psicologia, coordinadora de la Unitat de Joc Patològic de l’Hospital de Bellvitge i coordinadora de l’estudi, Susana Jiménez, han presentat avui els resultats de l’enquesta, que també ha comparat els resultats d’una mostra de població general amb una de clínica. Els resultats de l’estudi, que s’ha centrat en les dones catalanes d’entre 18 i 75 anys, mostren que la majoria de les dones a Catalunya practica un joc social i responsable (96,5%). ´

La directora general ha destacat la importància d’aquest estudis, pioner a Catalunya i a l’estat espanyol, “ja que posa de manifest la importància de potenciar els programes i actuacions adreçats a identificar les conductes de risc i de quina manera es pot gaudir del joc d’una forma responsable”.

De les respostes de l’enquesta es desprèn que un 30,7% de les dones catalanes no juguen a cap joc d’atzar, un 62,7% diuen que juguen a 1 o 2 jocs d’atzar i un 6,6% diuen jugar a 3 o més jocs.

L’estudi s’ha fet a partir d’una enquesta a una mostra de població general a més de 300 dones de totes les edats i totes les situacions socials i una mostra clínica que finalment s’ha realitzat a 30 dones amb problemes amb el joc. Els resultats de l’estudi tenen un marge d’error del 5%.

Per la seva banda, la doctora Susana Jiménez ha explicat que a partir de l’estudi “hem pogut dissenyar un instrument específic per avaluar els hàbits de joc en les dones i ens ha permès conèixer diversos factors associats a determinades conductes que poden esdevenir de risc”.

Les dones prefereixen els jocs d’atzar menys interactius com, per exemple, les loteries
El perfil de dona obtingut a l’enquesta és el d’una dona amb una mitjana d’edat de 42 anys, casada, activa laboralment, nascuda a Catalunya i amb un estatus socioeconòmic mig.

Els jocs més populars per a la població femenina són les loteries de l’Estat, la ONCE i les loteries de Catalunya (en aquest ordre). Pel que fa a la despesa, el promig d’aposta per episodi de joc és de gairebé 8 euros i el màxim en un sol episodi és de 20 euros.

En el següent quadre es pot observar les preferències de joc per a les dones en contraposició amb els jocs més populars per als homes com són, per exemple, les màquines escurabutxaques, la travessa o el Euromillones o les loteries de Catalunya, també en aquest ordre.
 
Conductes de risc
Pel que fa als factors associats a conductes de risc, en el cas de les dones, tenen a veure tant amb aspectes conductuals (com ara volum de les apostes i desig de recuperar els diners perduts), com amb factors familiars (ambient de joc) i individuals (edat d’inici).

Aquest estudi ha posat en evidència que s’incrementa el risc de derivar cap a un joc problemàtic entre les dones que utilitzen el joc per sortir d’una situació personal difícil o com una forma de joc que no sigui el simple entreteniment. A més ha identificat una sèrie de factors associats al risc que la conducta de joc esdevingui problemàtica:
 
 • Baix nivell d’ingressos econòmics
 • Pensar que el joc pot ser una forma d’augmentar aquests ingressos
 • Determinats tipus de joc tenen més risc que d’altres. En general, els jocs passius són els que tenen menys risc (loteries)
 • Jugar de forma regular durant tot l’any, a tres o més jocs d’atzar
 • Jugar com a forma d’ocupar el temps
 • Trobar divertit el joc, només si s’hi poden apostar diners
 • Jugar més diners o més temps per sentir-se bé
 • Pensar que cal posar-se un límit de diners en el joc per no tenir-hi problemes
 
La pràctica del joc, segons la perspectiva de gènere
L’any 2009, a partir de l’anàlisi dels resultats de l’Enquesta elaborada pel DIRIP  sobre la pràctica, percepció i opinió del joc a Catalunya, la Direcció General del Joc i d'Espectacles va considerar que calia promoure el coneixement dels hàbits i pràctica del joc tenint en compte també la perspectiva de gènere, ja que les dones en determinats aspectes tenen menys visibilitat i estan sotmeses a factors de pressió diferent que els homes.

Un dels factors que incideixen negativament és la valoració socialment més negativa de les dones que desenvolupen una conducta de joc immoderada respecte dels homes i el fenomen, demostrat àmpliament per diversos estudis, així com el llarg període de latència que les dones amb problemes d'addicció al joc mantenen abans de buscar ajuda en el seu entorn més proper o en els recursos socials i sanitaris.

Per aquesta raó, el 23 d’octubre de 2009 la Direcció General del Joc i d'Espectacles va obrir una convocatòria de subvencions per a la realització de projectes de recerca. El primer dels quals és l’estudi i anàlisi sobre joc i gènere a Catalunya, amb un pressupost de 20.000 euros. La convocatòria es va resoldre a favor del projecte presentat per l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge, liderat per la Dra. Susana Jiménez, per un import final de 15.820 euros.

En aquesta línia de recerca, i tal i com ha avançat la directora durant la roda de premsa ja s’ha atorgat una nova subvenció per l’estudi en l’àmbit dels joves a la Fundació “ Francesc Ferrer i Guàrdia” per un import de 20.000 euros.

L’estudi proposa noves línies d’actuació
L’estudi també proposa l’elaboració de programes de conscienciació que incideixin en facilitar a les dones que s’adonin dels desviaments de conductes al voltant del joc, així com transmetre els beneficis d’un joc responsable, sense riscos i oferint alternatives als problemes quotidians.

La Direcció General del Joc i d’Espectacles enllesteix d’aquesta manera una de les actuacions que es van derivar de l’ “Estudi sobre la pràctica, percepció i opinió del joc a Catalunya”, presentat el mes de juny, on es posava de manifest, entre d’altres, les diferències de comportament en el joc entre homes i dones. I s’aprofundeix així en el desenvolupament d’una política social àmplia que complementa l’activitat administrativa convencional de regulació, inspecció i control.
 
FONT:  Departament/s  

Reforç de la convivència als barris de Badalona, Salt, Terrassa i el Vendrell

Imatge d'un barri de Terrassa
La consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, i la secretària d'Estat d'Immigració i Emigració, Anna Terrón, van signar la setmana passada a Barcelona un conveni entre la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Treball i Immigració (MTIN) per a desenvolupar un pla pilot de reforç de la convivència i la cohesió social a barris amb un alt índex de població immigrada.
La iniciativa s'emmarca dins del Fons europeu per a la integració de la Comissió Europea i suposarà una inversió total de més de 2,5 milions d'euros a quatre municipis catalans: Badalona, Salt, Terrassa i el Vendrell. La selecció ha tingut en compte les xifres demogràfiques, l'evolució de l'atur, les característiques urbanístiques i la preexistència de plans d'intervenció per part dels ajuntaments.
El projecte compta amb dos eixos bàsics: el foment de la cohesió social i l'aplicació de mesures contra la crisi econòmica. Per la seva banda, els objectius són:
 • Garantir la igualtat d'oportunitats amb la promoció de l'èxit escolar i la millora del capital educatiu de les famílies,
 • potenciar la formació i el coneixement mutu entre nouvinguts i població autòctona,
 • promoure l'associacionisme i la participació juvenil, i
 • facilitar la formació, la orientació i la inserció laboral, especialment entre el col·lectiu de joves.
Dins del primer eix s'impulsaran programes d'acollida i integració, així com projectes orientats cap a la plena integració de les famílies i envers una òptima atenció dels menors en el seu entorn educatiu. Paral·lelament, el segon eix tindrà incidència en la formació de les persones migrades per a millorar el seu accés al mercat laboral. També centrarà esforços en la inserció laboral de les persones d'origen estranger d'acord amb el seu perfil professional i la seva formació acadèmica...

FONT: Enllaç web a la nota de premsa

Actualitat sobre immigració

Actualitat

 • La Secretaria per a la Immigració i el Col·legi de Periodistes promouen la futura agenda de la diversitat de Catalunya, Diverscat


  La Secretaria per a la Immigració i el Col·legi de Periodistes de Catalunya han signat un conveni per a l'elaboració de l'agenda de la diversitat de Catalunya, Diverscat. Aquesta agenda ha de recollir els contactes de professionals, entitats, ONG, grups de recerca, periodistes i mitjans de comunicació que treballen en l'àmbit de la diversitat i del poble gitano a Catalunya.
  L'agenda Diverscat tindrà suport digital i serà accessible a través del lloc web del CPC. Disposarà també d'un taulell digital d'intercanvi d'informació entre els diferents actors que figuraran en aquesta eina.
 • Guia per a la gestió de la diversitat religiosa als centres educatius


  Aquesta nova guia, la sisena que edita el Govern per al respecte a la pluralitat d'opcions religioses, aborda l'alimentació als menjadors escolars, les festes religioses en els centres, el vestuari, l'ús de símbols i les matèries del currículum escolar. L'objectiu és oferir orientació i suport a totes les persones que gestionen la diversitat religiosa i les pràctiques concretes que se'n deriven en l'àmbit de l'educació. Va dirigida als professionals dels centres educatius, tot i que també resulta d'interès per a la resta d'agents que intervenen en aquest àmbit: famílies, alumnat, autoritats educatives, així com també les comunitats religioses.
 • Entra en funcionament l'Observatori d'Àfrica, el Carib i el Pacífic sobre les migracions


  La Comissió Europea i varis països d'Àfrica, el Carib i el Pacífic han col·laborat juntament per crear l'Observatori ACP sobre les migracions. Aquest nou organisme proporcionarà dades i informació fiables sobre els fluxos de migració als països ACP. L'objectiu és concebre millors polítiques per a augmentar la contribució de les migracions al desenvolupament. L'Observatori cobrirà les sis regions ACP i es posarà en marxa experimentalment en 12 països: Angola, Camerun, la República Democràtica del Congo, Haití, Kènia, Lesotho, Nigèria, Papua Nova Guinea, Senegal, Tanzània, Timor Oriental, i Trinitat i Tobago.
  Web de l'Observatori ACP sobre les migracions (en anglès i en francès)
 • Mes de la Xina al Canal 33


  Continua la programació del cicle "D'aquíd'allà" a Televisió de Catalunya a través del Canal 33. El mes de novembre estarà dedicat a la Xina i s'oferirà una selecció d'espais (documentals, cinema, magazines culturals, programes d'entrevistes) amb continguts relacionats amb Xina i la comunitat xinesa a Catalunya. Els programes mostraran aquest país des de mirades diferents, amb produccions fetes des de Catalunya i amb produccions fetes a la Xina, amb l'objectiu d'oferir una visió àmplia de la realitat d'aquest país. La programació especial comença aquest dissabte, 30 d'octubre, i anirà fins al 5 de desembre. La nit temàtica, dedicada íntegrament a aquest país, es podrà gaudir el dissabte 6 de novembre.
  Web del programa

Comunicacions de les entitats

 • Manifest de la Taula Intercultural del Raval sobre la immigració


  La Taula Intercultural del Raval, un grup de treball impulsat per la Fundació Tot Raval, ha promogut la signatura d'un manifest sobre la immigració. El document compta amb el suport de més de 150 entitats, organismes i representants de partits polítics i planteja el compromís d'excloure qualsevol declaració que pugui ser considerada ofensiva, despectiva, degradant o que atempti contra els drets fonamentals de les persones, referida al conjunt dels immigrants o alguna de les ètnies i/o nacionalitats arribades a Catalunya.
  Entre d'altres compromisos, inclou també el de no fomentar tòpics negatius ni plantejaments alarmistes referents a ciutadans i ciutadanes d'origen estranger.
  PDF del prèambul del manifest
  PDF del manifest
 • 'El català també és meu', nova guia adreçada als nous i futurs parlants de català


  La Plataforma per la Llengua i la Fundació Vincle han editat la guia "El català també és meu", que es presenta com una eina adreçada a totes aquelles persones que volen aprendre el català però que encara no han començat a fer-ho, a aquelles que encara no ho han decidit perquè tenen certa resistència i a aquelles que ja el saben però que encara no s'han llençat a parlar-lo.
  La guia és bilingüe (en castellà i català) i argumenta els motius i les reflexions que els catalanoparlants d'adopció han fet per tal de sentir com a seva la llengua catalana.
  La guia compta amb un pròleg de l'empresari i periodista Justo Molinero i s'estructura en sis fases per les quals passa qualsevol persona que vulgui adoptar el català com la seva llengua. Les sis fases recullen les resistències, prejudicis, obstacles i l'esforç a què s'enfronten aquestes persones, però també els beneficis de parlar el català. Finalment, la guia es completa amb una llista de recursos per a les persones que volen aprendre o millorar el seu català.
  Enllaç a la guia en PDF
 • Programa de joves ambaixadors 2011


  L'Iniciativa de les Religions Unides (IRU), vinculada a Europa a l’associació UNESCO per al diàleg interreligiós, promou la participació de joves de fins a 30 anys en el programa "Joves ambaixadors IRU", un projecte creat el 2008 amb l'objectiu de desenvolupar les capacitats de lideratge dels joves de la comunitat global IRU i d'altres organitzacions afins per a ser organitzadors i constructors de la pau interreligiosa i intercultural més eficaços. També busca fer créixer i enfortir el moviment per la creació de connexions entre líders joves de diferents cultures i religions.
  Les sol·licituds es rebran fins el 31 d'octubre i es poden enviar al següent correu electrònic: stalcott@uri.org, o per fax al 1-415-561-2313.
  PDF del programa
 • Primera trobada catalana de solidaritat a través del futbol


  La Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya (FAGIC) organitza aquesta activitat esportiva amb el suport de la xarxa europea Football Against Racism in Europe (FARE) i en col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. L'objectiu és lluitar contra el racisme i la discriminació a través de l'esport. L'activitat consisteix en un dia d'acampada a l'aire lliure amb dos partits de futbol (de nens i d'adults, amb 7 jugadors per equip), menjar tradicional gitano i música gitana en acabar la jornada esportiva.
  La intenció és convidar representants de diversos partits polítics catalans, per tal d'apropar-los a la realitat social dels catalans i estrangers d'ètnia gitana.La jornada tindrà lloc el proper 6 de novembre a partir de les 10:00 hores i fins les 20:00 al Camp Poliesportiu de la Mina.
  Web de la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya

Actualitat sobre beques i ajuts d'infància i adolescència

Beques, ajuts i premis

 • XXIV Convocatòria. Premi Solidaritat. Edició 2010

  L'Institut de Drets Humans de Catalunya atorga cada any aquest premi, destinat a guardonar persones o institucions que hagin destacat per la seva lluita en defensa dels drets humans.
  PDF de la convocatòria
 • Premi d'Educació per la pau de l'Evens Foundation

  Organitzat per la Fundació Evens, com a part de la nova Educació per la Pau. La fundació procura reconèixer organitzacions, associacions o institucions que ofereixen programes per a futurs professors/es, entre d'altres, en l'estudi de com afrontar conflictes, interpersonals o intergrupals, d'una forma positiva i constructiva.
  Web de l'Evens Foundation

Actualitat sobre infància i adolescència

Actualitat i informacions

 • Acte d'homenatge a Antoni Inglès i Prats

  El passat 22 d'octubre la Secretaria d'Infància i Adolescència juntament amb l'Associació Catalana d'Infància Maltractada (ACIM) van organitzar un homenatge a Antoni Inglès i Prats.
  Pels que no el van conèixer, cal dir que era un expert en infància maltractada o en risc de ser-ho, autor de la primera investigació sobre Maltractament Infantil a Catalunya i d'un gran nombre de recerques
  Llegir més...
 • Guia sobre ciberbullying i grooming

  L'Observatori de la Seguretat de la Informació mitjançant l'Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) ha publicat la Guia sobre ciberbullying i grooming.
  Aquesta guia ofereix, d'una banda, informació sobre les principals conductes que poden ser considerades assetjament a menors a través de mitjans electrònics i dels elements empleats per a tal fi. D'altra banda, recull l'anàlisi jurídic sobre l'assetjament a menors amb la utilització d'aquests mitjans i una sèrie de recomanacions, adreçades tant als nenes/es com als pares i tutors legals, sobre com actuar davant d'aquestes situacions.
  Enllaç web a la guia
 • Arrenca la Universitat dels Nens i les Nenes de Catalunya amb el nou curs 2010/2011

  El programa és pioner a l'Estat i a tot el sud d'Europa, i forma part de la Xarxa d'universitats dels nens i nenes, amb experiències europees de gran abast.
  El passat mes de setembre s'ha presentat la Universitat dels Nens i les Nenes de Catalunya (UdN².cat), que promourà la vocació científica a les escoles. Aquest programa, impulsat per l'ACUP –amb el suport dels departaments d'Educació i d'Innovació d'Universitat i Empresa de la Generalitat de Catalunya, Talència i l'Obra Social de Caixa Catalunya, Tarragona i Manresa–, és pioner a l'Estat i al sud d'Europa, i forma part de la Xarxa europea d'universitats dels nens i nenes EUCU.NET (European Children's Universities Network), amb més de dues-centes universitats i amb experiències europees de gran abast.
  Llegir més...
 • PLAN presenta el nou informe sobre la situació global de les nenes

  PLAN ha presentat a Barcelona el seu quart informe Por Ser Niñas, amb el suport de la realitzadora Isabel Coixet, que ha rodat un espot contra la discriminació de gènere. L'estudi de PLAN mostra com les nenes en les grans ciutats pateixen més violència i estan més desprotegides que els nens pel fet de ser dones i menors d'edat.
  Enllaç web a més informació
 • Els fills nascuts a altres països, de mares lloguer podran ser inscrits al Registre Civil

  S'ha publicat al Boletín Oficial del Estado, amb data 7 d'octubre de 2010, la instrucció sobre el règim registral de filiació dels nascuts mitjançant gestació per substitució.
  Fins al moment de la publicació d'aquesta instrucció, quan una parella anava fora d'Espanya a buscar una mare de lloguer, no podia inscriure el seu fill. Actualment ho podran fer, sempre que un/a jutge/essa estranger/a verifiqui que la gestió ha estat legal. Amb aquesta decisió, el Ministeri de Justícia es vol evitar, d'una banda, l'explotació de les dones gestants i, de l'altra, impedir que es puguin registrar nens procedents de tràfic de menors.
  Enllaç web a més informació

El Consell Territorial de la Dependència aprova els nous serveis i l'import de les prestacions econòmiques per a les persones dependents de grau I

El Departament d'Acció Social s'absté per considerar la cartera de serveis "incompleta, poc madura i arribar tard"

El Consell Territorial de la Dependència ha aprovat aquesta tarda la cartera de serveis i l’import de les prestacions econòmiques per a les persones dependents de grau I nivell 2, que s’incorporaran al sistema a partir del pròxim 1 de gener. L’acord del Consell s’ha produït amb l’abstenció de la consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila.
 
Tot i que el Departament d’Acció Social considera un encert que la cartera pel grau I prioritzi els serveis de promoció de l’autonomia personal, la consellera Capdevila ha justificat l’abstenció catalana perquè el catàleg “és incomplet, poc madur i arriba tard”.
 
En aquest sentit, la consellera ha assegurat que “alguns temes queden per resoldre, com el contingut precís dels serveis de promoció de l’autonomia personal o el desenvolupament de la teleassistència”. Carme Capdevila també ha retret que la cartera pel grau I arriba tard, “tant per informar degudament a la ciutadania com pels professionals dels serveis socials”.
 
Segons l’acord del Consell, els serveis i prestacions econòmiques vinculades que s’han establert pel Grau I nivell 2 de dependència són els següents:
 
 • Serveis
- Serveis de promoció de l’autonomia personal (habitatges tutelats, serveis de teràpia ocupacional, centres d’atenció precoç…)- Teleassistència
- Servei d’Ajuda Domiciliària (SAD)
- Centre de dia i centre nocturn
 • Prestacions econòmiques
- Cuidador no professional
- Prestació econòmica vinculada a alguns dels serveis establerts
 
Carme Capdevila també ha considerat que arriba tard per a les comunitats, que hauran d’enfrontar-se a una entrada important de nous beneficiaris de la llei de la dependència.
 
Finalment, el Departament d’Acció Social i Ciutadania també ha criticat que tres anys després de la seva entrada en vigor la Generalitat continua assumint la major part del cost econòmic del desplegament de la Llei de la dependència. En aquest sentit, Capdevila ha afirmat que amb les dades del darrer exercici tancat (2009), el Departament d’Acció Social va aportar el 63% dels aproximadament 900 milions que es van destinar.
 
El Consell aprova també la intensitat en la prestació dels serveis
 
Pel que fa a la intensitat en la prestació dels serveis de promoció de l’autonomia personal, el Consell territorial ha establert que oscil·larà entre les 20 i les 30 hores mensuals. L’ajuda domiciliària fluctuarà entre 21 i 30 hores mensuals mentre que el centre de dia oferirà com a mínim 25 hores setmanals d’atenció als dependents de grau I nivell 2. La intensitat del centre de nit estarà en funció dels serveis que precisi la persona amb dependència. La teleassistència es prestarà com a servei complementari a la resta de prestacions reconegudes al Programa Individual d’Atenció.
 
Pel que fa a la prestació per a cuidador no professional, l’import màxim serà de 180 euros mensuals. La resta de prestacions econòmiques vinculades al servei no excediran els 300 euros mensuals.
 
A Catalunya actualment hi ha reconegudes com a dependents de Grau 1 Nivell 2 més de 30.000 persones i les previsions del Departament d’Acció Social i Ciutadania és que 10.000 més n’obtindran el reconeixement de grau i nivell al llarg de l’any vinent. Es preveu que a finals del 2011 el sistema català d’autonomia personal i atenció a la dependència protegirà més de 220.000 persones.
 
FONT: Departament/s

Actualitat de normatives d'acció social

Actualitat de convocatòries, premis i ajuts d'acció social

Convocatòries

 • Ponències per al 'III Congrés del Tercer Sector Social'

  La Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que aplega més de 3.000 entitats socials catalanes, convoca el "III Congrés del Tercer Sector Social", els dies 24 i 25 de març de 2011, amb l'objectiu de propiciar una reflexió col·lectiva sobre els valors, els reptes i les oportunitats del tercer sector social en l'actual context de crisi econòmica i de desplegament de les noves lleis socials del nostre país. Aquest congrés serà un pas més per proporcionar a les entitats socials un espai d'intercanvi, de coneixement, de projecció, de reflexió i de sensibilització, a més de fer-les més visibles.
  Termini: 15 de novembre de 2010
  Bases de la convocatòria de participació
 • Ajuts de la Fundació Anna Lindh

  La Fundació Anna Lindh ha publicat una convocatòria d'ajuts amb el títol "Ciutats, Immigrants i Diversitat", dotada d'un pressupost global de 500.000€. La subvenció màxima per projecte és de 20.000€ i la mínima de 10.000€. El cofinançament no pot superar el 60% del cost total elegible per a les entitats de països europeus i el 70% per a les entitats de la ribera sud de la Mediterrània.
  Termini: 1 de novembre de 2010
  Web de la Fundació Anna Lindh
 • Premis Reina Sofia contra les drogues

  La Fundació CREFAT convoca la 19a edició nacional dels "Premis Reina Sofia contra les drogues" en les següents modalitats: "Labor Social", "Mitjans de comunicació social", "Prevenció en l'àmbit educatiu i Comunitari" i "Recerca i assaig", així com la 10a edició iberoamericana, que comprèn totes les modalitats anteriors considerades en conjunt. L'edició iberoamericana inclou tot el continent americà, sempre que el projecte presentat tingui com a població diana persones de la comunitat iberoamericana.
  Termini: 31 de gener de 2011
  Web de la Fundació CREFAT

Actualitat d'acció social i ciutadania

Actualitat

 • Acció Social i Ciutadania amplia la figura de l'assistent personal a tots els graus de dependència

  El Departament d'Acció Social i Ciutadania amplia a tots els graus de dependència la prestació de l'assistent personal. A més, a partir d'ara aquesta prestació es podrà atorgar també en forma de servei. La Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència només contempla l'assistència personal com a prestació econòmica. Amb aquesta nova regulació, el Departament vol potenciar les prestacions en forma de servei i millorar-ne la qualitat, d'acord amb la Llei de Serveis Socials.
 • El Govern va aprovar el passat 11 d'octubre un programa de mesures de protecció i atenció a les víctimes d'explotació sexual

  El Govern va aprovar el dia 11 d'octubre el Programa de Mesures per a l'abordatge de situacions de prostitució, en especial de les d'explotació de persones amb finalitat sexual. Aquest programa conté 35 actuacions per lluitar de manera eficaç contra l'explotació de persones amb finalitat sexual i ofereix recursos a les persones que exerceixen la prostitució i es troben en situació de vulnerabilitat social.
 • Experts i expertes internacionals van debatre a Catalunya sobre la protecció de la infància que ha emprès un moviment migratori

  Del 5 al 7 d'octubre, agents polítics i socials d'arreu del món es van reunir per trobar mecanismes de col·laboració entre països per millorar la protecció de la infància desplaçada. Entre els participants a la "Conferència Internacional sobre Moviments Migratoris Infantils: Mesures de Protecció i Suport", hi ha hagut agències internacionals de les Nacions Unides com UNICEF o ACNUR, ONGs internacionals com Save the Children o Plan Internacional, governs nacionals, representants d'entitats supraestatals com la Unió Europea i la Unió Africana i una representació d'experts i acadèmics internacionals.
 • El Programa per al col·lectiu gai, lesbià i transsexual va participar a Nàpols en unes jornades sobre la prevenció d'estereotips i intolerància cap a les persones LGBT

  La responsable del Programa per al col·lectiu de gai, lesbià i transsexual del Departament d'Acció Social i Ciutadania, Marta Molina, va participar el dia 11 d'octubre en les jornades organitzades a Nàpols per l'Agència de Drets Fonamentals Europea (FRA). El propòsit d'aquesta reunió va ser examinar les llacunes i les barreres existents per fer front als estereotips homofòbics i transfòbics, la intolerància i la delinqüència i com superar aquestes barreres.
 • La revista 'Quaderns d'Acció Social i Ciutadania' va presentar dos nous números

  Els passats dies 13 i 18 d'octubre de 2010 van tenir lloc les presentacions dels números 9 i 10 de la revista "Quaderns d'Acció Social i Ciutadania" en dos actes presidits pel secretari general del Departament d'Acció Social i Ciutadania, Jordi Rustullet. Aquests números recullen els articles i les investigacions de professionals de diferents àmbits respecte als serveis socials del futur, en el primer cas, i sobre el valor social de la cultura, en el segon.

5.363.356 persones podran exercir el seu dret a vot en les eleccions del proper 28 de novembre

El cens electoral definitiu de 2010 augmenta en més de 42.000 persones respecte als comicis al Parlament de fa quatre anys, la majoria dels quals provenen del cens d’electors residents a l’estranger
L’Oficina del Cens Electoral de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha tancat el cens definitiu per a les eleccions al Parlament del proper 28 de novembre en 5.363.356 persones amb dret a vot a les quatre circumscripcions electorals de Catalunya. Aquesta xifra supera en 42.719 persones el cens electoral dels anteriors comicis parlamentaris celebrats en 2006, amb un increment del 0,8% de persones amb dret a vot. La població de dret total a Catalunya és de 7.475.420 persones.
 
En concret, els Cens d’electors residents (CER) és de 5.229.550 persones, 17.764 persones més que en 2006, un 0,3% d’increment. Per la seva banda, el Cens d’electors residents absents (CERA) és de 133.806 persones, 24.955 més que en les anteriors eleccions, xifra que significa un increment del 23%.
 
Per circumscripcions electorals, Barcelona compta amb 4.003.493 persones amb dret a vot, Tarragona amb 550.842, Girona amb 496.417 i Lleida amb 312.604 persones amb dret a vot.
 
 
Eleccions
al Parlament 2006
Eleccions
al Parlament 2010
Cens electoral total
5.320.637
5.363.356
Barcelona
3.991.308
4.003.493
Girona
483.544
496.417
Lleida
311.016
312.604
Tarragona
534.769
550.842
Cens d’electors residents (CER)
5.211.786
5.229.550
Barcelona
3.908.815
3.900.846
Girona
475.823
486.675
Lleida
300.777
301.189
Tarragona
526.371
540.840
Cens d’electors residents absents (CERA)
108.851
133.806
Barcelona
82.493
102.647
Girona
7.721
9.742
Lleida
10.239
11.415
Tarragona
8.398
10.002
 
 
Descens de les reclamacions
 
El cens definitiu es dóna després del període d’exposició i un cop resoltes les reclamacions presentades. A Catalunya hi ha hagut un total de 582 reclamacions al cens d’electors residents, de les quals se n’han estimat 510 i se n’han desestimat 72. Hi ha hagut 285 altes, 386 baixes i 221 modificacions del cens. En les eleccions de 2006 van haver-hi 1.177 reclamacions al CER, per la qual cosa s’han reduït a la meitat.
 
Pel que fa al cens d’electors residents absents, s’han presentat 542 reclamacions, de les quals només se n’ha desestimat una. Hi ha hagut 388 altes, 19 baixes i 149 modificacions al CERA. Les xifres de 2010 són en aquest cas lleugerament superiors a les eleccions de 2006, on van haver-hi 469 reclamacions. Cal tenir en compte que el CERA ha augmentat en un 23%.
 
Les reclamacions al CER per canvi de residència o de domicili són estimades si els canvis consten al padró municipal fins el 31 d'agost de 2010. Són desestimades totes les reclamacions per canvi de residència o de domicili després d'aquesta data.
 
Així mateix, les reclamacions que suposin alta pura en el cens electoral, alta en el CER procedent del CERA o modificació de dades personals són estimades. També s'admeten les reclamacions al CERA tant si són altes al consolat com una modificació de dades personals.
 
Les persones que no estiguin conformes amb la resolució adoptada poden interposar recurs davant el jutge de primera instància en un termini de cinc dies a partir de la notificació. El jutge haurà de dictar sentència en un termini de cinc dies i notificar-la a la persona interessada, a l’ajuntament, al consolat i a la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral. Aquesta sentència esgota la via judicial.

Acció Social ha incrementat un 50% els ajuts a les entitats tutelars aquesta legislatura

La consellera Carme Capdevila ha presidit la cloenda del 25è aniversari de la Fundació ’La Tutela’
 
Aquesta entitat és pionera a Catalunya en la tutela de persones adultes amb discapacitat intel·lectual

El Departament d’Acció Social i Ciutadania ha doblat al llarg d’aquesta legislatura els ajuts a les entitats tutelars per contribuir al seu funcionament. Dels 5,6 milions d’euros amb què el Departament va finançar aquestes entitats el 2006 s’ha passat als 10,7 milions el bienni 2009-2010. La xifra l’ha donat a conèixer la consellera Carme Capdevila durant la cloenda de l’acte de commemoració del 25è aniversari de ‘La Tutela’. Aquesta entitat va ser pionera a Catalunya i la segona a l’Estat espanyol en la tutela de persones amb discapacitat intel·lectual.
 
La tutela permet que una persona o entitat jurídica vetlli per la protecció dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i la millora de la seva qualitat de vida per evitar-ne el desemparament quan els pares o altres familiars no se’n puguin fer càrrec.
 
Aquest servei va començar a implantar-se el 1983 gràcies a la reforma del Codi Civil que va possibilitar a les persones i entitats jurídiques sense ànim de lucre assumir la tutela de persones amb discapacitat incapacitades legalment.
 
A Catalunya hi ha 3.340 persones incapacitades tutelades per entitats
 
La tutela permet assegurar la protecció i l’exercici dels drets de les persones incapacitades totalment o parcialment i l’administració i guarda dels seus béns. El nombre d’entitats i institucions dedicades a la tutela de les persones incapacitades legalment ha crescut significativament fins arribar a les 60 actuals. També s’ha passat de 486 persones tutelades el 2001 a 3.340 el 2009, de les quals unes 1.600 són persones amb discapacitat intel·lectual.
 
A partir de l’1 de gener entrarà en vigor la Llei del Llibre II del Codi Civil de Catalunya relativa a la persona i la família. La normativa incorpora millores per reforçar l’autonomia de les persones incapacitades i flexibilitzar la resposta jurídica davant la pèrdua progressiva de facultats. L’exemple més destacat és que la Llei ha regulat per primera vegada a l’Estat espanyol la institució de protecció anomenada ‘assistent’.
 
Aquesta figura funciona des de fa molts anys a Alemanya de manera molt positiva. L’’assistent’ permet que sigui la persona discapacitada, quan encara conserva la capacitat de decisió, qui demani que se li assigni un per tal que administri determinats àmbits com per exemple el patrimoni. Aquesta figura comporta un ajut a la persona sense necessitat d’incapacitar-la.
 
FONT:    

Treball posa en marxa la primera Taula Laboral per a la inserció laboral de les dones en situació de violència de gènere a les comarques de Ponent

Acte de signatura de l'Acord pel desplegament de la Taula Laboral de les comarques de Ponent per a la Inserció Laboral de les Dones en situació de Violència de Gènere
 
 • Avui s’ha signat l’acord entre Treball, Acció Social i Ciutadania, els agents econòmics i socials i entitats locals per constituir aquesta taula
 • Treball ha promogut la inserció laboral de 40 dones que han patit o pateixen violència de gènere a les comarques de Ponent
 • El grau d’inserció laboral de les dones que han participat en aquests itineraris és del 68%
 
El Departament de Treball, d’Acció Social i Ciutadania, els agents econòmics i socials i entitats locals han signat avui l’Acord per al procediment de coordinació institucional pel desplegament de la Taula Laboral de les comarques de Ponent per a la Inserció Laboral de les Dones en situació de Violència de Gènere.
 
Així, a partir d’aquest moment, les institucions i agents econòmics i socials signants començaran a treballar conjuntament per a possibilitar la confecció d’una xarxa operativa que garanteixi l’efectiva inserció laboral de les dones en situació de violència de gènere, específica per les comarques de Ponent, formant la Taula Laboral de les comarques de Ponent per a la inserció laboral de les dones en situació de violència de gènere.
 
En aquesta taula hi participen les administracions públiques –Departament de Treball, Institut Català de les Dones, consells comarcals i ajuntaments-, entitats que intervenen en l’atenció a aquestes dones, així com sindicats i organitzacions empresarials. La creació de la Taula territorial laboral s’impulsa en el marc del Protocol Marc per una intervenció coordinada contra la violència masclista que lidera l’Institut Català de les Dones.
 
L’objectiu d’aquestes taules serà primordialment dissenyar un nou i únic circuit territorial d’inserció, de manera que els diferents agents socials i totes les entitats públiques o privades que intervenen en l’atenció a aquestes dones sàpiguen on adreçar a cada dona i per a quina acció concreta, dins del ventall de serveis i recursos disponibles a cada territori, per tal de facilitar la seva integració al mercat de treball, evitar trencaments i una revictimització per la reiterada repetició dels procediments. El fet de garantir la inserció d’aquestes dones a través d’aquest circuit amb la participació dels diferents agents socials és la clau.
 
La definició d’un circuit únic i la millora de la coordinació són dos dels elements essencials per garantir la inserció laboral d’aquestes dones.
 
40 dones han participat a itineraris personalitzats d’inserció laboral per a dones que pateixen de violència de gènere
 
El Departament de Treball ha donat suport a entitats com Creu Roja per dur a terme itineraris personalitzats d’inserció laboral adreçats a dones que pateixen violència de gènere, en els que, entre els anys 2008 i 2009, han participant un total de 40 dones residents a les comarques de Ponent.
 
Aquests projectes busquen oferir un suport individualitzat i integral que respongui a les necessitats de cada dona participant per ajudar-la a inserir-se al mercat laboral.
 
En elaborar els itineraris es tenen en compte els possibles problemes psicològics, de por i baixa autoestima, que sovint pateixen aquestes dones, i que poden suposar una dificultat afegida per a la seva inserció laboral. Per aquest motiu es porten a terme accions orientades a reforçar la seva confiança en elles mateixes i en les seves capacitats.
 
Hagin tingut o no una experiència professional prèvia, amb el suport dels tècnics i tècniques d’aquestes entitats s’identifiquen les competències i habilitats de cada dona per potenciar-les, i si cal es complementen amb formació. A banda, les entitats compten amb prospectors laborals per identificar ofertes que puguin encaixar amb el perfil professional de cada dona.
 
Finalment, un cop es produeix la contractació, quan és necessari es fan sessions d’acompanyament de la dona en la seva feina en els primers dies i després es fan sessions de seguiment per resoldre les dificultats que pugui experimentar en el seu nou entorn laboral.
 
El grau d’inserció laboral de les dones que han participat en aquests itineraris a les comarques de Ponent és del 68%.
 
Convenis de col·laboració amb empreses per afavorir la contractació
 
El Departament de Treball va signat l’any 2009 un conveni de col·laboració amb 23 empreses per formar i contractar dones que han patit o pateixen violència de gènere. D’aquestes empreses, 14 tenen presència al comarques de Ponent.
 
Aquest projecte té l’objectiu de fomentar l’ocupació i la formació professional de dones que han patit o pateixen violència i per afavorir la seva reinserció laboral. Aquest projecte dóna resposta a l’obligació recollida a l’article 38.2 c) de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, segons el qual, el Departament de Treball, ha de “promoure la signatura de convenis amb empreses i organitzacions sindicals per a facilitar la reinserció laboral” de dones en situació de violència.
 
La subscripció d’aquests convenis implica que les 14 empreses es comprometen a contractar dones que es trobin en aquesta situació. Per fer-ho, cada una de les empreses que participen en aquest projecte determinaran els perfils professionals dels llocs de treball que ofereixen, així com les necessitats formatives i de suport que caldrà promoure perquè aquestes dones es puguin inserir laboralment en aquests llocs de treball.
 
El Departament de Treball, per la seva banda, es compromet a seleccionar, formar i proporcionar les candidates més adequades per aquests llocs de feina. El perfil de dones que necessiten aquestes empreses és molt divers i respon al sector al qual pertanyen cadascuna d’elles.
 
Les empreses són: Clanser, DKV, Fitman SA (MRW), Grupo Lactalis Iberia, MANPOWER, ORIZONIA Corporación, Mercadona, Caprabo, Gas Natural, Sorea (AGBAR), SUPSA Supermercats Pujol, “la Caixa”, Caixa Catalunya i Unipreus.
 

Actualitat legislació sobre immigració

Legislació

 • Reconeixement de permisos de conduir entre Espanya i Ucraïna

  El BOE 235, de 28 de setembre de 2010, publica el Bescanvi de Notes de data 11 de gener de 2010 constitutiu d'Acord entre Espanya i Ucraïna sobre el reconeixement recíproc i el bescanvi de permisos de conduir nacionals. Espanya i Ucraïna signen un Acord pel qual les Parts reconeixen recíprocament els permisos de conducció nacionals expedits per les autoritats dels dos Estats, sempre que estiguin en vigor.
  PDF de la resolució (BOE, de 28 de setembre, número 235, secció I)
 • Supressió de visats en passaports diplomàtics entre Espanya i Kazakhstan

  El BOE 238, de 1 d'octubre de 2010, informa sobre l'entrada en vigor de l'Acord entre el Govern d'Espanya i de la República de Kazakhstan sobre supressió recíproca de visats en passaports diplomàtics. L'Acord anterior es va realitzar a Madrid el 30 d'octubre de 2009, i ha entrat en vigor el passat 31 d'agost de 2010.
  PDF de l'acord (BOE, d'1 d'octubre, número 238, secció I)
 • Esmenes a l'Acord sobre visats Schengen entre Estònia i Espanya

  El BOE 243, de 7 d'octubre de 2010, publica l'entrada en vigor del Canvi de Notes constitutiu de l'Acord pel qual s'esmena l'Acord entre Espanya i Estònia per a la representació en l'expedició del visats Schengen, de 11 de febrer de 2009. L'Acord va entrar en vigor el 14 de setembre de 2010.
  PDF de l'acord (BOE, de 7 d'octubre, número 243, secció I)
 • Sol·licitants de protecció internacional. Informació i documentació a facilitar

  La Secretaria d'Estat de Seguretat i la Subsecretaria del Ministeri de l'Interior han dictat una instrucció conjunta en matèria d'informació i documentació a facilitar als sol·licitants de protecció internacional. La Instrucció troba el seu origen en la Llei 12/2009 de 30 d'octubre, reguladora del dret d'asil i de la protecció subsidiària i té com a finalitat impartir criteris d'actuació a les unitats policials i òrgans administratius implicats en la recepció i tramitació de les sol·licituds d'asil, a l'espera del desenvolupament reglamentari de l'esmentada llei que complementi les regles que estableix el Reial Decret 203/1995.
  Font: Butlletí de Polítiques Normatives i Institucionals Nº74
  Enllaç web a més informació
 • Publicat el catàleg d'ocupacions de difícil cobertura del quart trimestre 2010

  Ja està disponible el Catàleg d'ocupacions de difícil cobertura per al 4t trimestre del 2010. Aquest Catàleg recull les ocupacions que presenten dificultats a l'hora de ser cobertes per les persones demandants d'ocupació inscrites a les oficines de Treball. Des del dia 1 d'octubre de 2010, quan una empresa necessita cobrir un lloc de treball relacionat amb alguna de les ocupacions incloses en el Catàleg, pot gestionar directament l'oferta de feina a través del procediment establert pel Departament de Treball.
  PDF del catàleg
 • Instrucció sobre residència de llarga durada a l'Estat espanyol

  La Direcció General d'Immigració ha publicat la Instrucció DGI/SGRJ/01/2010 sobre vigència de l'autorització de residència de llarga durada-CE concedida a Espanya i renovació de la targeta d'identificació d'estranger del seu titular.
  PDF de la instrucció

Actualitat d'immigració i comunicacions d'entitats

Actualitat

 • Experts internacionals debaten a Catalunya sobre la protecció de la infància que ha emprès un moviment migratori


  Agents polítics i socials d'arreu del món es van reunir a Barcelona del 5 al 7 d'octubre per trobar mecanismes de col·laboració entre països per millorar la protecció de la infància desplaçada. Entre els participants a la Conferència Internacional sobre Moviments Migratoris Infantils hi va haver agències internacionals de les Nacions Unides com UNICEF o ACNUR, ONG internacionals com Save the Children o Plan Internacional, governs nacionals, representants d'entitats supraestatals com la Unió Europea i la Unió Africana, i una representació d'experts i acadèmics internacionals.
 • Comencen les visites per a entitats al Museu d'Història de Catalunya


  Una cinquantena de persones van assistir aquest dimecres a la primera visita al Museu d'Història de Catalunya organitzada per la Secretaria per a la Immigració i aquest equipament cultural. L'objectiu és apropar els nouvinguts a la història mil·lenària del nostre país, d'una manera amena i didàctica. S'emmarca en un acord subscrit recentment per les dues parts.
  Es tracta d'una activitat gratuïta que tindrà continuïtat, oberta als col·lectius i entitats de persones migrades i a les diferents organitzacions de suport als nouvinguts que vulguin participar-hi. Les places són limitades i cal inscripció prèvia.
  La informació sobre noves visites es publicarà al portal www.agendaimmigracio.cat.
 • Es posa en funcionament el Cercador de recursos per a l'acolliment lingüístic


  Recentment s'ha posat en funcionament el Cercador de recursos per a l'acolliment lingüístic http://gencat.cat/llengua/acolliment/cercador. Aquesta eina de la Secretaria de Política Lingüística neix amb l'objectiu de ser un espai virtual de referència per a aquells professionals de l'acolliment lingüístic que treballen des d'associacions, entitats o empreses, ja sigui fent classes de català per a persones nouvingudes adultes o bé realitzant tasques de suport a l'acolliment lingüístic.
 • Museu virtual del poble gitano a Catalunya


  El passat 30 de setembre es va inaugurar al Citab de Cornellà (Baix Llobregat) el Museu virtual del poble gitano a Catalunya. La proposta de crear el primer museu interactiu del món dedicat a la cultura gitana va sorgir en un dels grups de treball del Pla integral del poble gitano que coordina la Secretaria d'Acció Ciutadana. El Museu virtual del poble gitano a Catalunya és el resultat de més de quatre anys de treball conjunt entre l'administració, associacions gitanes, persones expertes i la Universitat Oberta de Catalunya.
  Web del Museu virtual del poble gitano a Catalunya

Comunicacions de les entitats

 • AMIC-UGT inicia una campanya per a informar sobre el dret a vot de les persones migrades


  L'Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya (AMIC - UGT de Catalunya) ha iniciat una campanya informativa sobre la inscripció al cens electoral dels nacionals de països amb acords amb Espanya i que podran exercir el dret a vot en les properes eleccions municipals, sota el lema "I tu, pots votar? Votem junts a les escoles, votem junts a les empreses. A les nostres ciutats volem votar amb tu!". Aquesta acció d'AMIC s'emmarca en la campanya que va iniciar fa uns anys per reivindicar el dret a vot de les persones immigrades residents a Catalunya.
  A través d'un díptic i d'una pàgina web, l'entitat informa a les persones immigrades sobre els països que han signat un acord i sobre els procediments que han de realitzar per a la inscripció al cens electoral.
  Enllaç web a més informació
  Web de l'Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya (AMIC - UGT de Catalunya)
 • SOS Racisme publica l'informe anual 2010 sobre el racisme a l'Estat espanyol


  La Federació d'Associacions de SOS Racisme a l'Estat espanyol ha publicat l'Informe Anual 2010, que ofereix una anàlisi sobre el fenomen del racisme i la xenofòbia a l'Estat espanyol, mostrant les diferents tipologies i espais on es manifesta i analitzant les seves causes i conseqüències.
  Aquest any el document no tindrà presentació pública a Catalunya, però les persones interessades en aconseguir-lo poden trobar el llibre a la seu de SOS Racisme o a les diferents parades informatives que organitza l'entitat. També hi ha una versió PDF disponible al seu web.
  PDF de l'informe
 • Grups de 'Mares entre dues cultures' a l'Associació Salut i Família


  L'Associació Salut i Família promou aquest projecte que proposa dissenyar i pilotar, en col·laboració activa amb quatre hospitals públics de Catalunya, activitats sistemàtiques d'educació intercultural adreçades a mares immigrades de diverses procedències amb fills o filles menors de tres anys. L'objectiu és millorar la cobertura de necessitats insatisfetes en l'àmbit de la prevenció i promoció de la salut materno-infantil, enfortint coneixements, capacitats i xarxes de suport social funcionals.
  L'entitat també desenvolupa altres programes adreçats a persones immigrades: "De compatriota a compatriota", mediació intercultural als centres sanitaris, i "Famílies hospitalàries per a immigrants".
  Web de l'Associació Salut i Família
 • Crida de voluntaris de la Coordinadora Intercultural d'Associacions 'Interculturalitat i Convivència'

  L'associació Interculturalitat i Convivència ha iniciat un procés de transformació en Coordinadora Intercultural d'Associacions, que aplega diferents associacions de nouvinguts i que s'ha proposat objectius dins de la mateixa línia que ja mantenien abans, però incorporant-ne d'altres com ara l'assessorament en l'àmbit laboral per a persones migrades i l'ajuda directa a països necessitats. Per aquest motiu fa una crida a les persones que vulguin treballar com a voluntàries en les seves tasques d'organització i desenvolupament de les seves activitats.
  Per a més informació, es pot contactar amb la directiva de l'entitat a través dels següents números telefònics: 618.786.762 i 93.423.39.59.
 • Concurs ‘Eres joven, ¡triunfarás!' de la Fundació Bertelsmann


  El 15 d'octubre acaba el termini d'inscripcions per a aquest concurs promogut per la Fundació Bertelsmann. L'objectiu és animar a nens i joves de diferents procedències a ser agents actius d'una major integració a les escoles, donant suport als seus esforços amb el compromís de personalitats destacades que els poden servir d'exemple, com ara la cantant Chenoa, l'esportista Bojan Krkic, el cantant Sergio Alcover i el raper El Chojin.
  Web
  Publica un missatge
  del concurs 'Eres joven, ¡triunfarás!'

"Lletres per a tothom", un nou programa d'alfabetització en català adreçat a persones d'origen estranger

Imatge de la presentació del programa 'Lletres per a tothom'
El Departament d'Acció Social i Ciutadania, la Fundació "la Caixa" i la Federació d'Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes (FACEPA) han presentat recentment a Barcelona "Lletres per a tothom": un nou programa d'abast nacional que té per màxim objectiu promoure l'alfabetització en català de persones adultes d'origen estranger. La presentació s'ha fet en el marc d'una jornada organitzada al CaixaForum adreçada a professionals i persones voluntàries que fan alfabetització d'adults.
La iniciativa respon a la mesura 34 del Pacte Nacional per a la Immigració, signat per la gran majoria de partits polítics, agents socioeconòmics i organitzacions del sector el desembre de 2008, quan aposta per emprendre un programa per a l'alfabetització de les persones immigrades residents a Catalunya i que manifesten dificultats d'expressió escrita i comprensió lectora.
El programa també permetrà crear per primera vegada un currículum d'aprenentatge del català adaptat a les necessitats formatives d'aquests alumnes que inclourà l'elaboració de materials pedagògics i la formació del professorat i del voluntariat.
Aquest mes d'octubre comença la tercera edició de cursos d'alfabetització promoguts per la Secretaria per a la Immigració a 21 municipis d'arreu de Catalunya, enguany emmarcats ja dins del nou programa. S'adrecen a homes i dones majors de 16 anys, que no han estat alfabetitzats en cap llengua. Les classes amb professorat sumen 50 hores que es complementaran, per primera vegada, amb més hores gràcies a persones voluntàries que es seleccionaran a través dels ens locals, les entitats implicades i els voluntaris de "la Caixa" en situació de jubiliació o prejubilació.

FONT: Enllaç web a la nota de premsa

El vicepresident del Govern reivindica els centres educatius com a "espais privilegiats per conrear el respecte a la diversitat religiosa"


Josep-Lluís Carod-Rovira
ha presentat la Guia per a la gestió de la diversitat religiosa als centres educatius

Aquesta nova guia, la sisena que edita el Govern per al respecte a la pluralitat d’opciones religioses
, aborda l’alimentació als menjadors escolars, les festes religioses en els centres, el vestuari i l’ús de símbols i les matèries del currículum escolar

La guia exposa la normativa que cal seguir i criteris per a la seva aplicació

El vicepresident del Govern, Josep-Lluís Carod-Rovira, ha presentat aquesta tarda la Guia per a la gestió de la diversitat religiosa als centres educatius, on ha reiterat que “viure i crèixer en la societat catalana assumint-ne els valors comuns no és incompatible amb practicar una determinada religió o triar qualsevol opció de pensament”. En aquest sentit, el vicepresident ha exposat que els centres educatius “són un espai privilegiat per conrear aquests valors i per traduir les bones intencions en bones pràctiques”. A l’acte de presentació també han participat la directora general d’Afers Religiosos, Montserrat Coll i el secretari de Polítiques Educatives, Francesc Colomé.

Durant la seva intervenció el vicepresident del Goven ha recordat que el model català de laicitat, “és sinònim de respecte a totes les opcions religioses i de pensament i als seus valors”. I és que, com ha dit, és imprescindible que les diferents opcions religioses “puguin viure de forma pacífica, sense altra condició, precisament, que el respecte a unes normes públiques que permeten la llibertat de creences de cadascú, sobre la base de la igualtat ètica i de llibertat que només pot garantir un Estat laic”. En aquest sentit, Josep-Lluís Carod-Rovira ha posat de manifest que els centres educatius són “espais privilegiats per conrear el respecte a la diversitat religiosa” i ha apuntat que “és feina del Govern proveir les eines necessàries per construir una societat ben tramada, que continuï apostant pel respecte en pla d’igualtat per a totes les persones que la integren”.
 
En la mateixa línia, el vicepresident ha exposat que les guies per al respecte a la pluralitat d’opcions religioses promogudes pel Govern tenen un caràcter eminentment pragmàtic i sobretot de consens. En aquest sentit, ha recordat que aquestes publicacions “recullen bones pràctiques i compten amb l’experiència dels professionals de cada sector, així com les recomenacions d’experts i el consens de membres de les diverses confessions implicades”. Precisament Josep-Lluís Carod-Rovira ha volgut agrair públicament la “magnífica relació de col·laboració” que totes les confessions religioses han mantingut amb l’actual govern.
 
Per la seva banda, la directora general d’Afers Religiosos, Montserrat Coll, ha explicat que la guia “parteix del principi que l’escola no ha de negar ni ha de jutjar la fe de l’alumnat ni de les seves famílies, sinó que ha d’assegurar un àmbit en el qual es puguin manifestar les pròpies conviccions, veure i escoltar les dels altres i aprendre a conviure amb persones que pensen o creuen de manera diferent”. En aquest sentit ha exposat que la gran recomanació general “és el respecte i el diàleg”.
 
De la matexa manera, segons el secretari de Polítiques Educatives, Francesc Colomé, aquesta guia és un “magnífic instrument” que ens permetrà “pensar reflexionar i prendre les decisions més encertades” per avançar “cap a la fita que estem buscant, un futur social més just, més digne i més feliç”.
 
La guia
 
L’objectiu d’aquesta guia és oferir orientació i suport a totes les persones que gestionen la diversitat religiosa i les pràctiques concretes que se’n deriven en l’àmbit de l’educació. Per tant, va dirigida als professionals dels centres educatius, tot i que també resulta d’interès per a la resta d’agents que intervenen en aquest àmbit: famílies, alumnat, autoritats educatives, així com també les comunitats religioses.
 
La guia s’estructura en quatre parts: recull la legislació més rellevant en la matèria, ofereix uns principis d’actuació que poden servir per orientar en diversos moments les qüestions relacionades amb la diversitat religiosa, exposa recomanacions sobre quatre àmbits i presenta sintèticament els trets més rellevants de les confessions religioses presents a Catalunya.
 
Les recomanacions se centren en quatre àmbits:
 
1. Celebracions i commemoracions en els centres educatius
Les lleis estableixen en quines condicions l’alumnat pot faltar a classe a causa d’una festa religiosa, però els centres haurien de preveure aquestes absències, o millor encara, aprofitar les celebracions de les diverses religions de l’alumnat per a explicar la diversitat religiosa de forma inclusiva i no confessional.
 
2. L’alimentació als menjadors escolars i la diversitat religiosa
La guia explica quins preceptes alimentaris planteja cada religió, i de quina manera es poden compatibilitzar sense haver de multiplicar els menús oferts pels menjadors escolars. A més, proposa entendre el menjador escolar com un espai educatiu on es pot aprofundir en la diversitat cultural a partir de les varietats gastronòmiques.
 
3. El vestuari i l’ús de símbols religiosos

La guia remet a la normativa del Departament d'Educació segons la qual s'ha de permetre l'ús de vestuari o elements simbòlics, sempre que no impossibilitin la realització de totes les activitats curriculars, la comunicació interpersonal, la identificació personal o la seguretat personal o la dels altres.
 
4. El currículum i la diversitat religiosa
 
No es contemplen exempcions dels continguts obligatoris, per la qual cosa encara és més important fomentar el diàleg entre professorat, alumnes i famílies, amb l’objectiu de conèixer els posicionaments de cadascú sobre la matèria. Les famílies han de distingir els preceptes religiosos respecte d’altres costums culturals, mentre que els centres han de deixar clar quines activitats són obligatòries o optatives.
 
Per a l’elaboració d’aquesta guia, la Direcció General d'Afers Religiosos ha comptat amb un estudi previ del grup de recerca Investigacions en Sociologia de la Religió (ISOR), així com la col·laboració dels pedagogs Joan Canimas i Francesc Carbonell, i també dels responsables de diverses entitats religioses.
 
Aquesta guia és la sisena que edita la Direcció General d'Afers Religiosos. La col·lecció ofereix als professionals d’un determinat sector una eina que reuneix la normativa, pautes i bones pràctiques per a oferir un servei públic respectuós amb la llibertat religiosa i la resta del marc normatiu. Fins ara s’han publicat guies per als àmbits següents: hospitalari, penitenciari, funerari, cementiris i la dirigida als ajuntaments i a les comunitats islàmiques sobre la festa del sacrifici.
 FONT: Departament/s   

Dones al dia. Agenda de les Dones de Catalunya

L'Institut Català de les Dones posa a disposició de les associacions de dones, ens locals, universitats, entitats diverses i de tota la ciutadania aquesta eina que permet fer difusió de totes les activitats organitzades, adreçades o relacionades amb les dones que tenen lloc a Catalunya.
Destaquem
Data
Del 23/11/2010 al 23/11/2010
Població
Tortosa
Tipus d'activitat
Presentació
Qui organitza
Institut Català de les Dones
Data
Del 25/11/2010 al 25/11/2010
Població
Barcelona
Tipus d'activitat
Altres
Qui organitza
Institut Català de les Dones
Data
Del 25/11/2010 al 25/11/2010
Població
Girona
Tipus d'activitat
Altres
Qui organitza
Delegació del Govern i l'Institut Català de les Dones a Girona
Data
Del 25/11/2010 al 25/11/2010
Població
Tortosa
Tipus d'activitat
Altres
Qui organitza
Institut Català de les Dones i Ajuntament de Tortosa


AgendaData
Del 15/10/2010 al 17/12/2010
Població
Barcelona
Tipus d'activitat
Exposició
Qui organitza
Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison
 
Activitat de l'Institut Català de les Dones
Data
Del 01/11/2010 al 30/11/2010
Població
Alcanar
Tipus d'activitat
Exposició
Qui organitza
Institut Català de les Dones i Ajuntament Alcanar
 
Data
Del 01/11/2010 al 14/02/2011
Població
Solsona
Tipus d'activitat
Concurs
Qui organitza
Associació de Dones del Solsonès
 
Activitat de l'Institut Català de les Dones
Data
Del 01/11/2010 al 30/11/2010
Població
Barcelona
Tipus d'activitat
Exposició
Qui organitza
Institut Català de les Dones
 
Data
Del 02/11/2010 al 29/11/2010
Població
Blanes
Tipus d'activitat
Exposició
Qui organitza
Plataforma de Dones de Blanes
 
Activitat de l'Institut Català de les Dones
Data
Del 02/11/2010 al 30/11/2010
Població
Tortosa
Tipus d'activitat
Exposició
Qui organitza
Institut Català de les Dones i Biblioteca Marcel·lí Domingo
 
Activitat de l'Institut Català de les Dones
Data
Del 02/11/2010 al 30/11/2010
Població
Barcelona
Tipus d'activitat
Exposició
Qui organitza
Institut Català de les Dones i Institut Escola del Treball
 
Activitat de l'Institut Català de les Dones
Data
Del 02/11/2010 al 29/11/2010
Població
Barberà del Vallès
Tipus d'activitat
Exposició
Qui organitza
Institut Català de les Dones i Ajuntament de Barberà del Vallès
 
Activitat de l'Institut Català de les Dones
Data
Del 02/11/2010 al 30/11/2010
Població
El Masnou
Tipus d'activitat
Exposició
Qui organitza
Institut Català de les Dones i Museu Municipal de Nàutica del Masnou
 
Activitat de l'Institut Català de les Dones
Data
Del 03/11/2010 al 30/11/2010
Població
Mataró
Tipus d'activitat
Exposició
Qui organitza
Institut Català de les Dones i Ajuntament de Mataró