divendres, 18 de setembre de 2009

Principals dades demogràfiques població marroquina empadronada a Catalunya

La immigració en xifres es presenta una selecció de dades sobre el col·lectiu de nacionalitat marroquina que viu a Catalunya. El marroquí constitueix el grup estranger més nombrós, i també el que més anys porta a Catalunya (la seva presència ja arrenca dels anys 70). I, de tots els països d'origen de població estrangera, és el país més proper. És, per tant, una migració de proximitat, amb totes les conseqüències que se'n deriven. La combinació de la proximitat geogràfica, la gran magnitud demogràfica i la dilatació temporal en l'arribada deriva en una gran heterogeneïtat en la seva composició social, cultural, econòmica, familiar i lingüística.

Demografia

 • Principals dades demogràfiques de la població marroquina

  El marroquí constitueix el col·lectiu més nombrós de població estrangera empadronada a Catalunya des de fa més de quinze anys. Actualment en representen el 19%, el que equival a un 3% de la població total. Són més de 225.000 les persones d'aquesta nacionalitat que viuen a Catalunya; es tracta d'un grup de població molt jove, amb una mitjana d'edat de 27 anys i amb més proporció d'homes que de dones.

Distribució

 • Distribució territorial

  El col·lectiu marroquí té un nivell d'assentament considerable i es distribueix de manera força homogènia en el territori: només a un de cada quatre municipis de Catalunya no hi resideix cap estranger d'aquesta nacionalitat. Els municipis amb més volum de marroquins no es concentren tots a l'Àrea Metropolitana, així com tampoc aquells que tenen els percentatges més alts sobre la població estrangera o la total, que solen ser municipis petits o mitjans.

Treball

 • Mercat de treball

  La seva participació en el mercat de treball ha augmentat ininterrompudament al llarg dels anys, ja que en gran part es tracta de persones en plena edat laboral. Tot i així, l'actual situació econòmica també els ha repercutit: les afiliacions han experimentat una davallada des de juny de 2008 i les taxes d'atur han augmentat de manera notable, mantenint-se, des d'aleshores, per sobre de les taxes del conjunt de la població i de la resta d'estrangers.

Educació

 • Educació

  L'augment d'alumnat marroquí a les aules ha anat paral·lel al creixement d'aquesta població. Actualment constitueix la quarta part de l'alumnat estranger, i es concentra sobretot en les etapes de Primària i Secundària Obligatòria. En els nivells post-obligatoris, però, hi ha una davallada del nombre d'alumnes. Pel que fa a la titularitat dels centres, existeix una clara concentració de l'alumnat marroquí en els centres públics.

  FONT: GENCAT.CAT

Acció social edita llibre per difondre coneixement dels usos del temps per promoure canvi cultural

La publicació vol aprofundir en el coneixement dels usos del temps i ajudar a promoure un canvi cultural en l’organització del temps en la vida quotidiana

portada

La secretària de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania, Carme Porta, ha presentat avui el llibreTemps i Cura. La coresponsabilitat social de la cura a la vida quotidiana. Aquesta publicació, editada pel Departament d’Acció Social i Ciutadania, vol aprofundir en el coneixement dels usos del temps i ajudar a promoure un canvi cultural en l’organització del temps en la vida quotidiana.
El llibre està coordinat per la doctora en sociologia, Cristina Brullet, i compta amb articles del sociòleg Salvador Cardús; la doctora en ciències econòmiques i empresarials i professora de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, Cristina Carrasco; la doctora en geografia humana i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, Maria Prats; i la sociòloga i investigadora, Teresa Torns.

La publicació tracta temes com les relacions familiars i les responsabilitats de la cura a la vida quotidiana, les polítiques de conciliació o la relació entre temps, cura i drets de ciutadania. El text també repassa algunes de les iniciatives en polítiques del temps que s’estan aplicant a Catalunya i aposta per una nova organització social de la cura basada en la coresponsabilitat i reciprocitat entre homes i dones.
Aquest llibre s’emmarca en la promoció de les polítiques del temps que està desenvolupant la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania a través del Pla Estratègic d’Usos i Gestió del Temps de la Vida Quotidiana 2008-2018. És el segona publicació sobre aquesta temàtica que realitza el Departament. L’any passat ja es va editar l’estudi Temps de famílies: anàlisi sociològica dels usos del temps dins de les llars catalanes a partir de les dades del Panel de Famílies i Infància.


dijous, 10 de setembre de 2009

Comença la segona fase de la campanya sobre els efectes del tabac “El fum és fatal”

L’objectiu d’aquesta campanya és sensibilitzar i informar la població dels components del fum del tabac i dels seus efectes negatius sobre la salut

El Departament de Salut presenta la segona onada de la campanya d’informació i sensibilització sobre els efectes del consum del tabac sota el lema “El fum és fatal”, que es desenvoluparà en els mitjans de comunicació des del dia 7 de setembre fins al 4 d’octubre de 2009.
L’antecedent:
Durant el mes de desembre de 2009 es va portar a terme la primera fase d’aquesta campanya que pretén informar i sensibilitzar sobre els efectes del fum del tabac i els més de quatre mil components que s’hi troben, i que s’adreça tant a les persones fumadores com a les no fumadores. Es va utilitzar com a suport mediàtic un espot de televisió, bàners a Internet, falques radiofòniques, publicitat escrita, publicitat externa (opis al metro, bars, discoteques, centres comercials...), entre d’altres.
A més de sensibilitzar sobre la toxicitat del fum del tabac, amb aquest àmplia acció també es pretenia augmentar el coneixement i la utilització dels recursos assistencials existents per deixar de fumar, com són les consultes als centres de salut i a les farmàcies, les unitats de tabaquisme i, especialment, la línea telefònica d’ajut al fumador de Sanitat Respon (tel. 902 111 444).
Com a resultat directe de la campanya:
 • 1.806 persones, entre el 9 de desembre 2008 i el 15 de febrer 2009, van trucar a la línia telefònica i 621 van iniciar tractament de deshabituació.
 • Es van repartir 152.000 postals i 49.000 braçalets i es van recollir 12.204 cigarretes en les diverses accions de carrer realitzades.
 • Es van planificar 21.084.455 impactes en mitjans de comunicació: televisió, ràdio, premsa escrita i publicitat exterior principalment.
La nova campanya:
Atès que és important que les campanyes de sensibilització es realitzin de forma periòdica, i tenint en compte que els missatges utilitzats en la primera fase de la campanya han estat ben valorats, se n’ha planificat una segona fase que ha de permetre diversificar i ampliar els mitjans de comunicació emprats, amb un efecte acumulatiu i sinèrgic, ja que es vol aprofitar el record i la sensibilització prèvia amb tots els elements utilitzats anteriorment.
Aquesta nova onada de la campanya estarà basada en:
 • publicitat exterior: opis al metro i FGC a Barcelona, banderoles a les ciutats de Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona, publicitat als autobusos (integral a la part del darrere) a les ciutats de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona;
 • ràdio: falques de vint segons a les emissores generalistes i radiofòrmules;
 • materials gràfics: cartells (30.000 unitats), fullets (200.000 unitats), adhesius (100.000 unitats) que es distribuiran a partir de la segona quinzena de setembre en centres hospitalaris, d’atenció primària i ASSIR, unitats de salut laboral, farmàcies entre altres; més endavant, ajuntaments, centres educatius i àmbit laboral.
S’han actualitzat la informació i els continguts de la pàgina web específica (http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir3283/doc27362.html)
des de la qual es pot accedir als materials gràfics (amb alta qualitat d’impressió) i, eventualment, sol·licitar-ne més exemplars al Servei de Publicacions.
Segons dades de l’ESCA del 2006, es calcula que un 29,4% de la població adulta de Catalunya és fumadora (el 25,5% fumen diàriament, el 3,9% són fumadors ocasionals). Malgrat que el 97,7% de les persones fumadores saben que el tabac és perjudicial, només a un 54,3% els preocupa els efectes del tabac sobre la seva salut i 8 de cada 10 persones que fumen no es plantegen deixar-ho en els propers sis mesos. L’ESCA també ens indica que un 63,1% de la població enquestada afirmava que caldria fer més campanyes per conscienciar la població per deixar de fumar.