dijous, 22 de desembre de 2011

El risc a la pobresa afecta el 19,9% de la població catalana

L'any 2010 el risc a la pobresa va afectar el 19,9% de la població de Catalunya, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Per al conjunt d'Espanya la taxa de pobresa es va situar en el 20,7% segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i, les darreres estimacions de l'Eurostat situen la taxa de pobresa a la UE27 en el 16,4%.

A Catalunya, el risc a la pobresa té més incidència entre les dones (21,3%) que entre els homes (18,5%). Pel que fa a la distribució per edats, el col·lectiu més vulnerable és el de persones menors de 16 anys, amb una taxa de risc a la pobresa del 23,7%, pràcticament la mateixa que l'any 2009 (23,4%). La població major de 65 anys ha reduït el seu risc a la pobresa en 3,7 punts i se situa en el 21,4%, mentre que la de 16 a 64 anys l'ha incrementat 3 punts i se situa en el 18,6%.

Per mesurar el risc a la pobresa a la qual està exposada la població catalana, l'Idescat estableix un llindar d'ingressos anuals sota el qual una llar o una persona entra en l'àmbit d'aquest risc. En el cas de Catalunya, aquest llindar és de 8.719 euros nets anuals per persona, el qual situa el risc a la pobresa en un 19,9% de la població l'any 2010, 1,5 punts més que l'any anterior.

L'anàlisi de la composició de les llars mostra que hi ha tres tipus de llars que superen la mitjana catalana de risc a la pobresa. Les més vulnerables són les monoparentals amb una taxa del 46,6%, seguides de les llars unipersonals (28,1%) i les formades per dos adults amb fills dependents (21,3%).

Documentació i recursos web de Treball Social

Documentació

 • Programes preventius de les drogodependències: guia d'avaluació

  Portada del document
  Guia adreçada a professionals que vulguin conèixer l'eficàcia d'una intervenció preventiva en drogodependències, per tal d'adaptar aquesta tasca a les necessitats del grup diana i poder reorientar les fases de la intervenció per tal d'assolir els objectius previstos.
  Font-Mayolas, Sílvia; Gras, Ma. Eugènia; Planes, Montserrat. Programes preventius de les drogodependències: guia d'avaluació. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2010. 154 p. ISBN: 978-84-9803-374-8
  PDF del document
 • International long-term care workforce study

  Portada del document
  Aquest estudi permet comparar qüestions relatives a personal i necessitats d'equipament en residències de llarga estada per a gent gran al Regne Unit, els Països Baixos, Austràlia, Irlanda i Espanya.
  International long-term care workforce study. Institute for the Future of Aging Services; International Association of Homes and Services for the Ageing, 2009. 51 p.
  PDF del estudi

Recursos web

 • Dades que trenquen tòpics

  Logo del recurs
  La pàgina web de la Direcció General per a la Immigració posa a l'abast de tothom dades, xifres oficials i arguments que ajuden a desmuntar alguns dels rumors que s'associen habitualment a la immigració i la diversitat cultural. L'objectiu és que aquesta informació sigui d'utilitat entre els professionals, representants d'entitats i persones a títol individual que vulguin respondre afirmacions relacionades amb estereotips i malentesos sobre les persones nouvingudes.
  Web del recurs

Informació legislació sobre immigració

 • Europa s'apropa a l'emissió d'un permís únic per als treballadors immigrants de tercers països

  El Ple del Parlament Europeu celebrat del 12 al 15 de desembre ha votat sobre el permís únic per als treballadors estrangers en situació regular residents als països de la Unió Europea. La normativa proposada es presenta com a una via per a dotar-los dels mateixos drets que els treballadors europeus en quant a condicions laborals, seguretat social i accés als serveis públics. Unifica en un sol procediment l'obtenció dels permisos de residència i treball.
  Enllaç web al comunicat de premsa (en anglès)
 • La 'directiva de retorn' de la UE impedeix expulsar persones migrades en situació irregular si es troben en procés de retorn

  Imatge de la Curis
  El tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictar una sentència en què explica que la anomenada "Directiva de retorn" s'oposa a una normativa nacional que imposa una pena de presó a un nacional d'un país extracomunitari en situació irregular si s'aplica durant el procediment de retorn.
  PDF del comunicat de premsa sobre la sentència

Beques, ajuts i premis sobre infància i adolescència

Beques, ajuts i premis

 • Convocatòria oberta per a formar part d'una Bossa de Projectes socials

  La Fundació Real Dreams obre una convocatòria per a presentar Projectes Socials en el 2012.
  El termini de presentació de les propostes finalitza el 31 de desembre de 2011.
  Enllaç al web de la convocatòria
 • Ajut a iniciatives socials

  La Fundació Romanillos convoca subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre, que desenvolupin projectes d'atenció social.
  El termini de presentació de les propostes finalitza el 31 de desembre de 2011.
  PDF de la convocatòria
 • II Premi Manuel Arroyo per a joves emprenedors de l'Economia Cooperativa

  La Fundació Sant Gervasi i l'Escola Sant Gervasi-Grup CLADE organitzen el II Premi Manuel Arroyo per a Joves Emprenedors de l'Economia Cooperativa amb la voluntat de contribuir al desenvolupament econòmic en l'àmbit cooperatiu i promoure l'esperit emprenedor i transformador.
  El termini de presentació de les propostes finalitza el 31 de desembre de 2011.
  Enllaç al web del premi
 • Premis Reina Sofia 2011 contra les drogues

  La Fundació CREFAT convoca enguany la 20 edició dels Premis Reina Sofia 2011 contra les drogues, així com la 11ª edició Iberoamericana.
  Tots els treballs presentats, han de tractar qüestions relatives a les drogodependències, amb especial interès al consum d'alcohol i la problemàtica del seu entorn.
  El termini de presentació de les propostes finalitza el 31 de gener de 2012.
  Enllaç al web del premi

Informacions sobre infància


 • Tendències judicials en matèria de protecció de menors

  Eva Cano Vilà
  Advocada

  Com és sabut, el sistema de protecció de menors és un sistema mixt en el qual l'Administració pública i els òrgans judicials es distribueixen les competències. Si bé l'Administració pública és la competent per dictar les resolucions sobre mesures de protecció de menors, els òrgans judicials ho són per efectuar-ne la revisió i el control de legalitat quan aquestes són impugnades per les persones legitimades per a aquest efecte. El present treball pretén exposar de manera breu un estudi sobre l'estat de la jurisprudència menor en aquesta matèria, detectat a partir de l'anàlisi de més de quatre-centes resolucions judicials recaigudes entre els anys 2009 i 2011, delimitant, així, en la mesura que sigui possible, les tendències doctrinals remarcables en les sentències dels jutjats de primera instància i audiències provincials més recents. Les qüestions tractades se cenyeixen a les causes del desemparament, a la prova del desemparament, al suport dels serveis socials a la família d'origen i el reintegrament de l'infant o adolescent, al règim de visites i a les mesures cautelars.

La Finestra

 • Detecció i gestió del risc de maltractament mitjançant el telèfon Infància Respon

  Marta Sadurní
  Pilar Aldea Lacambra
  Marc Pérez i Burriel
  Anna Montes i Vallecillos

  La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (d'ara endavant DGAIA) desenvolupa, des de 2006, un programa d'actuacions orientat a la creació de serveis que permeten detectar situacions de risc i desprotecció de futurs nadons o infants entre 0 i 17 anys, amb domicili a Catalunya o que s'hi trobin eventualment, i també notificar-les i actuar-hi. Aquestes mesures han de ser útils per prevenir que aquestes situacions esdevinguin un maltractament greu al menor.

Actualitat i informacions

 • Pacte per a la Infancia, document de bases

  El passat 29 de novembre, el Departament de Benestar Social i Família va presentar les bases del Pacte per a la Infància de Catalunya, que ha de ser un punt de partida per assolir un gran acord sobre les actuacions i polítiques que s'han de desenvolupar al nostre país en matèria d'infància en els propers anys.

  Per a més informació: PDF del Document de bases

 • Ludomecum. Joguines per Internet

  Ludomecum és una gran base de dades de jocs i joguines classificats per edats, tipologia i valor educatiu, pensada per facilitar la consulta a docents, pares, ludotecaris i educadors, i també per cercar joguines en situacions de dificultat, com ara algunes discapacitats o convalescència per malaltia.
  Per a més informació: Web de Ludomecum
 • Save The Children contra el tràfic infantil

  Save The Children ha editat una nova campanya contra trata infantil: "El futuro de Anita".
  "Anita" representa milions de nens i nenes adolescents víctimes del tràfic i l'explotació infantil. Save the Children personifica aquestes víctimes a través d'una campanya interactiva per informar i sensibilitzar la societat en general.
  Per a més informació: Web de la campanya "El futuro de Anita"
 • Presentació d'un estudi de prevenció de la SIDA amb joves

  La Fundació SIDA STUDI publica els resultats de les avaluacions de les seves accions educatives de promoció de la salut sexual "Prevenir per Gaudir" i "Com prevenim? Com gaudim?" dirigides a joves mitjançant el curs 2010-2011.
  Per a més informació: PDF de l'estudi
 • Recursos sobre noves addiccions dels adolescents

  Les anomenades noves tecnologies -com Internet, les xarxes socials, el mòbil o els videojocs- estan creant, cada cop més, fortes dependències entre els més joves. En aquest sentit, DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials ha elaborat un recull de publicacions, articles, institucions i recursos web sobre l'addicció al joc i a les noves tecnologies. Aquests materials reflexionen sobre la situació actual de les noves addiccions i ofereixen eines per prevenir i tractar aquestes dependències, que es donen, sobretot, en el col·lectiu dels adolescents. Totes les publicacions que es recomanen en aquest dossier digital es poden consultar als centres DIXIT.

Guies metodològiques d´aplicació del barem d´evaluació de la situació de dependència del IMSERSO


dilluns, 5 de desembre de 2011

Les noves tecnologies garanteixen la igualtat d’oportunitats per a persones amb discapacitat

Les noves tecnologies garanteixen la igualtat d’oportunitats per a persones amb discapacitat


Prop del 60% de les persones amb discapacitat utilitzen Internet, mentre que el percentatge dels usuaris de la població general és del 78%.


NOTA DE PREMSA.  (03/12/2011) – Les persones amb discapacitat desitgen una vida normalitzada al màxim possible. L’accés a les noves tecnologies és un dels factors que ajuden a garantir la igualtat d’oportunitats.

L’any 2006, la Unió Europea va establir uns objectius per al 2010 en relació a l’ús i disponibilitat d’internet, l’alfabetització digital i l’accessibilitat a les TIC, per reduir a la meitat les diferències en l’ús d’internet entre la població general i les persones amb discapacitat. Tot i així, segons dades d’Eurostat el nivell d’ús d’internet entre les persones amb discapacitat és només del 56%, quan el percentatge d’usuaris de la població general era ja del 78%.

Per promoure l’ús d’internet i de les xarxes socials entre les persones amb discapacitat, la Fundació Pere Tarrés Obra Social Caja Madrid hanorganitzat uns cursos de formació sobre Internet i voluntariat on-lineper a persones amb discapacitat que treballen en entitats que promouen la igualtat d’oportunitats i l’autonomia personal d’aquest col·lectiu.

La formació es realitzarà a través del portal IO-Disgital (http://www.iodisgital.com/)de la Fundació Pere Tarrés que té per objectiu promoure la igualtat d’oportunitat de les persones amb discapacitat. Aquesta formació comptarà amb el recolzament de l’Obra Social de Caja Madrid.

Els destinataris són persones majors de 18 anys amb qualsevol tipus de discapacitat i amb un grau d’autonomia suficient com per poder utilitzar un ordinador. L’objectiu de la formació és contribuir en l’adquisició de competències bàsiques en tecnologies de la comunicació (TICs), facilitar coneixements necessaris per accedir als serveis d’oci i voluntariat de la xarxa i impulsar l’alfabetització digital i el treball en xarxa.

Iniciatives com els tallers que ofereixen la Fundació Pere Tarrés en col·laboració amb l’Obra Social de Caja Madrid contribueixen a assolir el repte de fer una Internet inclusiva i accessible per a les persones amb discapacitats. A més, els cursos inclouen formació en temes de voluntariat on line, una opció cada vegada més freqüent per a moltes persones. I és que el voluntariat és una activitat que realitzen més de 100 milions de persones en tot Europa. Precisament aquest 2011 ha estat l’Any Europeu del Voluntariat.http://europa.eu/volunteering/es

El curs es durà a terme entre els mesos de gener i febrer del 2012 i tindrà una durada de 20 hores repartides en 5 sessions.

Fundació Pere Tarrés

La Fundació Pere Tarrés treballa per promoure la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat des de diferents iniciatives com el portal IO-Disgital. Impulsant des del 2008, es tracta d’una comunitat virtual per a la promoció d’igualtat a través de les TIC, i la capacitació a Internet. Des del 2009, ofereix diferents accions formatives centrades en millorar l’accessibilitat del col·lectiu a les noves tecnologies.
Obra Social Caja Madrid Catalunya i Balears

Obra Social Caja Madrid col·labora amb més de 70 projectes de diverses entitats que atenen a col·lectius socials a Catalunya i Balears. Aquestes ajudes permeten el desenvolupament dels programes d’entitats i institucions que treballen amb col·lectius en situació de desigualtat i/o exclusió social amb l’objectiu de potenciar la seva inserció social i la integració laboral. Aquestes associacions treballen amb infants i joves en risc social, persones amb discapacitat, població immigrant, malats d’Alzheimer i Parkinson, dones maltractades, col·lectiu de prostitució, persones sense llar, dones amb especials dificultats d’inserció o desempleats/des de llarga durada.


Podeu accedir a la programació del curs a:
Teniu fotografies de cursos de la Fundació Pere Tarrés en TiC per a persones amb discapacitat a: http://www.flickr.com/photos/47746894@N07/sets/72157628204385851/

dissabte, 3 de desembre de 2011

diumenge, 27 de novembre de 2011

dijous, 17 de novembre de 2011

Manifest del Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones i actes

Manifest

La Generalitat de Catalunya, les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis han consensuat aquest manifest que es llegirà als actes institucionals que tindran lloc amb motiu de la commemoració, el 25 de novembre, del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones.
Amunt
 

:: Actes institucionals

Barcelona
Lectura del Manifest

12.00h. Plaça de Sant Jaume (cantonada carrer del Bisbe).

A càrrec de Julio Manrique, actor.

Girona
Lectura del Manifest
12.00h. Claustre de la Diputació de Girona (Pujada de Sant Martí, 5).
A càrrec de Sílvia Escuder, actriu.

Lleida
Lectura del Manifest
10.00h. Plaça dels Fanalets de Sant Jaume
A càrrec de membres dels cossos de seguretat i de la Fiscalia.

Tarragona
Lectura del Manifest
12.00h. Plaça de la Font.
A càrrec de Mercè Rovira, actriu, i Joan Reig, bateria d'Els Pets.
Terres de l'Ebre
Lectura del Manifest
19.00h. Plaça de l'Àngel de Tortosa.
A càrrec de Sílvia Sabaté, actriu.

dimecres, 16 de novembre de 2011

La consellera de Justícia aposta per ampliar l'abast de la col·laboració amb la Federació Catalana d'Alcohòlics Rehabilitats

Pilar Fernández Bozal presideix a Lleida la inauguració del 10è Congrés Català d'Alcohòlics Rehabilitats

La consellera de Justícia, Pilar Fernández Bozal, s'ha mostrat partidària d'ampliar l’abast de la col·laboració amb la Federació Catalana d’Alcohòlics Rehabilitats (FCAR) i ha recordat que algunes de les associacions que integren aquesta Federació ja treballen amb el Departament en el compliment de les penes alternatives a la presó (treballs en benefici de la comunitat) així com també en l’àmbit penitenciari (als centres Ponent i Brians 2).
 
Fernández Bozal, que ha inaugurat aquest matí a Lleida el 10è Congrés Català d’Alcohòlics Rehabilitats, creu que el Departament de Justícia ha d’aprofitar la dilatada experiència i la voluntat de servei a la societat de la FCAR. És per això que ha volgut avançar que tant la Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat com la Subdirecció General de Reparació i Execució Penal a la Comunitat treballen amb la Federació Catalana d’Alcohòlics Rehabilitats per tal que, en breu, es pugui concretar un acord de col·laboració.
 
Segons la consellera, en matèria de rehabilitació i de reinserció social, la col·laboració del sector privat no és només complementària de l’exercici de les potestats públiques sinó del tot imprescindible per assolir l’èxit. Fernández Bozal també ha insistit que l’associacionisme, tan particularment arrelat, influent i enriquidor en el nostre país, no només beneficia els associats sinó també la comunitat on s’insereix aquesta Associació. 
 
10è Congrés Català d’Alcohòlics Rehabilitats
 
En l’acte d’inauguració del 10è Congrés, hi han participat, entre d’altres, el president de la Federació Catalana d’Alcohòlics Rehabilitats, Josep Esteban; l’alcalde de Lleida, Àngel Ros; el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, i el director del Servei Català de Trànsit, Joan Aregio. La Federació Catalana d’Alcohòlics Rehabilitats, entitat creada fa 25 anys, aplega 17 associacions de tot Catalunya que ajuden els malalts alcohòlics i les seves famílies.
Departament/s 

dijous, 10 de novembre de 2011

La Generalitat realitza un pla pilot per incloure formació en prevenció de relacions abusives als estudis de formació professional d'Integració social i d'Animació sociocultural

La Generalitat realitza un pla pilot per incloure formació en prevenció de relacions abusives als estudis de formació professional d'Integració social i d'Animació sociocultural
L'objectiu és que aquests tècnics i tècniques ofereixin tallers de prevenció de les relacions abusives a l'alumnat d'ESO, PQPI i cicles formatius de Grau Mitjà
La Generalitat de Catalunya inicia un pla pilot per incloure formació sobre prevenció de relacions abusives entre noies i nois en el currículum educatiu de l’alumnat de segon curs dels cicles formatius de grau superior d’Integració Social i d’Animació Sociocultural.
 
Aquesta iniciativa es troba en el marc de l’estratègia de prevenció contra la violència masclista. L’objectiu és formar en prevenció de relacions abusives dins la parella els futurs tècnics i tècniques que exerciran tasques d’intervenció en els àmbits educatius i socials. Aquests i aquestes joves oferiran tallers de prevenció adreçats a l’alumnat d’ESO, PQPI i cicles formatius de Grau Mitjà.
 
La formació està orientada a identificar les diferents causes que creen els estereotips de gènere, així com les diferents formes de la violència masclista. Alhora, es vol assenyalar i desmitificar els ideals romàntics de la parella, i donar a conèixer bones pràctiques de prevenció en el context escolar i social. A més, incorpora la tasca de prevenció i sensibilització en la intervenció personal i professional i es difon quina és la xarxa d’atenció i recuperació integral d’aquest àmbit.
 
El pla pilot s’iniciarà en l’Institut Salvador Seguí i l’Institut Miquel Taradell, de Barcelona, i l’Institut Can Vilumara, de l’Hospitalet de Llobregat. El curs 2012-2013 es preveu estendre aquesta formació a tots els centres que ofereixen algun d’aquests dos graus superiors.
 
L’alumnat rebrà 35 hores de formació teòrica i 25 hores de formació pràctica. La part teòrica està dividida en 4 mòduls: gènere i sexisme, relacions de parella i entorn, violència masclista, i tallers de prevenció de relacions abusives. La part pràctica consisteix en dissenyar i organitzar un taller de prevenció de relacions abusives entre noies i nois dirigit a l’alumnat de cadascun dels centres implicats. 
 
Els continguts seran impartits per professionals del camp de la Psicologia i l’Educació Social amb experiència en la intervenció en situacions de violència masclista i en treball socioeducatiu amb adolescents.
 
Aquest pla pilot és una actuació de l’Institut Català de les Dones (ICD) i de la Direcció general de Joventut, del Departament de Benestar Social i Família, i del Departament d’Ensenyament.
 
La iniciativa té lloc en el marc del programa de sensibilització i prevenció contra les relacions abusives entre noies i nois que presentarà el Govern l’any 2012 i en el qual participen de manera transversal l’ICD i la Direcció general de Joventut, del Departament de Benestar Social i Família, i els Departaments d’Ensenyament, d’Interior i de Salut.