dimarts, 28 de juliol de 2009

Les oficines d'atenció a la víctima del delicte disposen d'un programa marc per a l'atenció integralAquestes reformes han dimensionat les funcions de les oficines d'atenció a la víctima del delicte, atès que, d'una banda, han passat a ser el punt de coordinació de totes les ordres de protecció que dicten els òrgans judicials i, de l'altra, han de donar una atenció integral a la víctima del delicte des dels àmbits judicial, psicològic i social.
Per aquest motiu, la Subdirecció General de Reparació i Execució Penal a la Comunitat ha considerat que calia fer una redefinició de les funcions i una reordenació de les actuacions de les oficines d'atenció a la víctima del delicte, impulsant l'elaboració d'aquest programa marc amb la participació activa de tots els professionals.
Llegir més...

FONT: XARXANET.ORG

El 70% dels nens amb discapacitat aniran a col•legis ordinaris el 2015


L'escolarització d'alumnes discapacitats amb una afectació qualificada de lleu o moderada als centres educatius ordinaris dista de ser una realitat. Més d'un terç encara van a Catalunya a centres d'educació especial perquè la xarxa escolar no especialitzada no disposa de recursos materials ni personals per atendre'ls. Per posar remei a aquest dèficit, s'ha presentat per part de la Conselleria d'educació un pla, dotat amb 21 milions d'euros, perquè el 70% dels alumnes amb discapacitat rebin la seva formació en centres ordinaris abans del 2015.
Llegir més...

FONT: XARXANET.ORG

Bones pràctiques: comunitats terapèutiques i pisos amb suport per a persones amb problemes de drogodependències


El Departament d'Acció Social i Ciutadania ha editat el tercer número de la col·lecció d'eines que té per objectiu “crear un marc de referència que integri els criteris principals d'atenció i suport a les persones ateses en comunitats terapèutiques o pisos amb suport”

Aquest manual de bones practiques, és fruit de les aportacions de professionals que treballen en aquests equipaments així com dels seus usuaris, oferint “recomanacions de millora de la qualitat en els diferents processos de treball dels recursos residencials per a persones amb problemes de drogodependències” i esdevenint el resultat del desenvolupament d'una de les línies estratègiques del III Pla de qualitat de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).


El manual hi podeu trobar els següents continguts:

 • La qualitat de vida a les comunitats terapèutiques i als pisos amb suport

 • Bones pràctiques en l'accessibilitat, l'acollida i l'alta

 • Bones pràctiques en fer la valoració integral de la persona

 • Bones pràctiques en l'elaboració del Pla de tractament individualitzat (PTI)

 • Bones pràctiques respecte als programes d'atenció i de suport

 • Bones pràctiques en el suport familiar

 • Bones pràctiques en el tractament farmacològic

 • Bones pràctiques en l'educació per a la salut

 • Els protocols d'atenció

 • Bones pràctiques respecte a la documentació del procés d'atenció

 • Bones pràctiques en els resultats de l'atenció

 • Bones pràctiques per valorar la satisfacció de la persona usuària

 • Bones pràctiques en els aspectes ètics i per preservar la confidencialitat de la informació

 • Bones pràctiques en la gestió i la millora de l'organització

 • Bones pràctiques en la gestió de recursos humans

 • Coordinació amb altres sectors i entitats

 • Entorn de l'atenció. Les infraestructures


El manual

FONT: XARXANET.ORG

Web sobre seguretat dels infants a InternetCiberfamilias és una plataforma que ofereix informació per a pares, mares i educadors/ores sobre sobre la seguretat a Internet.

Aquesta plana web té seccions sobre diferents temes amb informació, consells i enllaços d'interès.FONT: XARXANET.ORG

La nova pobresa posa a prova les entitats socials


Degut a la crisi que estem patint, moltes persones que venen d'altres països, s'han trobat en què han de demanar ajuda per tenir un lloc on poder viure. Les demandes a les entitats socials son cada dia més nombroses ja que degut a la crisi, moltes famílies han hagut de buscar refugi i trobar altres alternatives per no veure's afectats. Amb això va relacionat els llocs de treball. Famílies senceres s'han quedat a l'atur i les seves hores les aprofiten fent cursos ocupacionals


Si vols llegir la noticia sencera pots fer clic aqui


FONT: XARXANET.ORG

Creix el pressupost i les persones remunerades i voluntàries dedicades al tercer sector a Catalunya

L’Anuari 2009 presentat per la Taula d’entitats del Tercer Sector de Catalunya revela un fort creixement del desplegament de serveis socials, així com de la participació ciutadana en l’acció social.

Segons les dades aportades per més de 1.000 entitats catalanes, el tercer sector ha passat a ser “un sector emergent a tenir una presència social i un nivell d’activitats molt elevats” en els darrers anys. Aquesta és la conclusió que aporten les dades de l’Anuari del Tercer Sector Social de Catalunya, que es va presentar el passat 9 de juliol per la Taula d'entitats del Tercer Sector i l'Observatori del Tercer Sector.

Les dades es basen en un informe que compara les xifres d’aquest any amb les dades recollides l’any 2003. El nombre d’entitats dedicades al tercer sector ha passat de 5.600 a 7.500 mentre que el volum econòmic del sector ha crescut de 900 a milions d’euros a 5.550 milions d’euros. També el nombre de persones compromeses, de forma professional o voluntària, en l’acció social ha vist gairebé doblar la xifra de 2003. A més, el pressupost mig anual de les organitzacions se situa al 2009 en 766.000 euros mentre que a l’any 2003 era de 380.000 euros.

La presidenta de la Taula del Tercer Sector, Àngels Guiteras, va destacar que “davant del pessimisme que provoquen les dades sobre la crisi i el creixement de la pobresa, volem reafirmar la voluntat de la força ciutadana per fer una Catalunya més inclusiva". Així mateix, també va afirmar que “el tercer sector som la representació dels més vulnerables i dels sectors sotmesos a l’exclusió social. En aquest sentit el tercer sector aporta una gran contribució a la democràcia fent que tots els sectors de la societat estiguin representats i els drets socials arribin cada cop més a tothom”.

Aquí teniu el vídeo que presenta l'Anuari d'enguany:


divendres, 17 de juliol de 2009

Acció Social, entitats del tercer sector i municipalistes constitueixen la Taula d´Iniciativa Social

Acció Social, entitats dels tercer sector i municipalistes constitueixen la Taula d’Iniciativa Social

El Departament d’Acció Social i Ciutadania, les entitats del tercer sector, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis han constituït aquesta tarda la Taula d’Iniciativa Social i Municipal. Aquesta iniciativa, impulsada per la conselleria, farà un seguiment de l’evolució de la crisi i coordinarà les respostes de les administracions i les entitats socials.

En aquesta reunió, la consellera Carme Capdevila ha presentat el protocol que fixa uns criteris mínims i comuns a tot el territori pel pagament de les prestacions d’urgència social. Aquest document s’ha elaborat a petició de les mateixes entitats municipalistes.

El protocol determina que els beneficiaris de les prestacions d’urgència social seran les persones o famílies en situació de vulnerabilitat econòmica, pobresa o exclusió que tinguin dificultats per cobrir les necessitats bàsiques. En aquesta línia, s’estableixen cinc tipus d’ajuts: allotjament i alimentació, habitatge, subministraments de la llar, atenció a menors en situació de risc i atenció sanitària.

El protocol també fixa uns criteris generals bàsics a tenir en compte per definir la situació d’urgència social, que haurà de ser valorada pels serveis bàsics municipals. Un cop s’hagin resolt els expedients, la concessió dels ajuts es vincularan a un Pla Individual d’Atenció Social no només per resoldre la situació d’urgència social sinó també millorar la situació a mig o llarg termini.

Durant la trobada, la consellera Carme Capdevila també ha informat a les entitats socials i municipalistes de la distribució del fons extraordinari de 3,5 milions d’euros per a prestacions d’urgència social. Aquesta partida, inclosa als contractes programa firmats amb ajuntaments de més de 20.000 habitants i consells comarcals, es repartirà en funció de la població.


FONT: ESQUERRA.CAT

dijous, 16 de juliol de 2009

Convocatòria subvencions a programes d´atenció a víctimes del tràfic d´esser humans amb explotació sexual

Oberta la convocatòria de subvencions destinades a programes d'atenció per a les víctimes del tràfic d'essers humans amb finalitats d'explotació sexual.

Les entitats sol•licitants cal que tinguin entre les seves finalitats principals la protecció, atenció o l' assistència laboral, formativa, informativa, mèdica, jurídica o psicològica de les dones víctimes del tràfic amb finalitats d'explotació sexual.
El termini de presentació de les sol•licituds finalitza el 20 de juliol.

FONT: BOE.ES

Presentat Pla Integral del poble gitano 2009-1013

La Generalitat inverteix 17,7 milions en l’aplicació del Pla integral del poble gitano 2009-2013

Aquest nou Pla per a cinc anys preveu 106 actuacions repartides en 16 àmbits de treball i té com a objectiu principal combatre la situació de desigualtat que pateix la població gitana a Catalunya. El conseller de Governació, Jordi Ausàs, destaca que el Pla incorpora les millores i els canvis sorgits del treball conjunt entre els departaments de la Generalitat i les diferents associacions gitanes i progitanes que hi ha participat.


Acte presentaicó PIPG 2009 - 2013
El conseller Ausàs durant la presentació
Acte presentació PIPG 2009 -2013
Reprensentants de la SAC, en un moment de l'acte

El conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, acompanyat de les entitats i associacions gitanes de Catalunya, ha presentat el Pla integral del poble gitano 2009-2013. L’objectiu d’aquest nou Pla és combatre des d’una perspectiva global la situació de desigualtat que pateix la població gitana a Catalunya. Amb aquest Pla es persegueix avançar en l’equiparament sociocultural i econòmic d’aquest col·lectiu amb la societat i, alhora, promoure i reconèixer els seus trets propis i culturals.

El conseller Jordi Ausàs ha explicat que “el Pla per aquests cinc anys dóna continuïtat al primer Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya, vigent entre els anys 2005 i 2008, i incorpora les millores i els canvis sorgits del treball conjunt entre els departaments de la Generalitat i les diferents associacions gitanes i progitanes que hi ha participat”. També ha remarcat que “encara queda molt per fer, tot i que ja s’ha pogut copsar resultats importants fruit de l’aplicació del primer Pla, com ara la posada en marxa del projecte Promotors i promotores escolars, l’ensenyament de la llengua romaní o la visibilització de la cultura gitana als centres educatius”.

A més del conseller Jordi Ausàs, que ha presentat l’acte en tant que president del Consell Assessor del Poble Gitano de Catalunya, també hi ha participat el secretari d’Acció Ciutadana del Departament i vicepresident 1r del Consell Assessor, Josep M. Civis, i el president de l’Agrupació d’Entitats per al Desenvolupament del Poble Gitano dels Països Catalans i vicepresident 2n del Consell Assessor del Pla, Àngel Jiménez.

A l’acte també hi han assistit les entitats: l’Associació Cultural Cristiana de Catalunya AGAPE, l’Associació Cultural Gitana Camps Blancs, l’Associació Cultural Gitana de Viladecans, l’Associació Socio-Cultural Lachó Bají Calí, l’Associació Cultural Monàrquica de Girona, l’Associació d’Acció Social i Promoció Juvenil Futur de Lleida, l’Associació Gitana de Mujeres Drom Kotar Mestipén, l’Associació Gitana de Sabadell, el Centro Cultural Gitano La Mina, la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya (FAGIC), la Federació de Joves i Gitanes de Catalunya, la Fundació Pere Closa, la Fundació Secretariado Gitano, el Instituto Romanó para Asuntos Sociales y Culturales, l’Associació Cultural Gitana del Maresme i l’Agrupació d’Entitats per al Desenvolupament del Poble Gitano dels Països Catalans.

Més de 3,5 milions d’euros aquest any

En aquesta nova edició, el Pla Integral del poble gitano 2009-2013 compta amb una dotació econòmica total de 17,7760.206 euros per a cinc anys, el que suposa un increment del 41,7% respecte a la primera edició del Pla per als anys 2005 i 2008, que es va fixar per a quatre anys.

Només per a aquest any 2009, el Pla preveu una dotació econòmica de 3.547.000 euros provinent dels diversos departaments de la Generalitat. Per a aquest any, el Departament de Governació i Administracions Públiques és qui inverteix bona part dels recursos, en total 2.158.415 euros, per a l’aplicació del Pla. També destaquen les aportacions d’Educació, amb 956.387 euros; Treball, amb 147.000; Interior, amb 70.986 euros; i Acció Social i Ciutadania, amb 67.000 euros, provinents de les secretaries d’Immigració, Joventut i Infància, així com de l’Institut Català de les Dones.

Per a l’any 2010, els recursos econòmics previstos per part del conjunt de la Generalitat per al desplegament i l’aplicació del Pla són de 3.554.706,98 euros; per al 2011, de 3.550.779,98 euros, i per al 2012, de 3.553.879,98 euros, la mateixa quantitat que la prevista per al 2013.

106 actuacions en 16 àmbits de treball

A través del Pla integral del poble gitano 2009-2013 s’impulsaran un total de 106 actuacions incloses en 16 àmbits de treball: acció social i ciutadania, comerç, cultura, dones i polítiques de gènere, educació, esport, habitatge, política lingüística, justícia, participació, joventut, rehabilitació de nuclis antics, salut, seguretat pública, sostenibilitat i treball.

Entre les línies estratègiques destaquen les actuacions transversals per tal de visibilitzar les persones gitanes en tots els àmbits de la societat. Així, a partir d’aquest Pla s’impulsaran mesures per a la seva equiparació amb la resta de la ciutadania, com ara l’accés o la promoció en el mercat laboral, l’habitatge, l’educació i els estudis universitaris.

Algunes de les actuacions més rellevants són la promoció de projectes de mediació sociocultural als municipis, la promoció escolar, la creació de la Fundació Institut de Cultura del Poble Gitano, la recuperació de la llengua romaní, la inclusió de la cultura gitana al currículum educatiu, les accions de suport per incorporar les persones gitanes als circuits per a l’accés als serveis generals per a la ciutadania, la coordinació interdepartamental entorn el col·lectiu de persones gitanes d’origen immigrant o la mediació civicocomunitària

Procés participatiu de redacció i avaluació

El procés de desenvolupament d’aquest nou Pla és el resultat d’un treball compartit entre diversos departaments de la Generalitat, les entitats gitanes a través del Consell Assessor del Poble Gitano, els ens locals i les organitzacions de l’àmbit social, sindical i cultural.

A més, el Pla compta amb un procés d’avaluació contínua que farà el seguiment de la implementació de les actuacions i una avaluació final per extreure’n el resultat global. L’avaluació constarà de tres informes, dos d’interns i un d’extern, i se centrarà en nou àmbits fonamentals: el funcionament, l’eficiència, la participació, la transversalitat, la perspectiva de gènere, l’impacte sobre la imatge social del poble gitano de Catalunya, la territorialitat del Pla, la transnacionalitat i la inversió econòmica.

FONT: GENCAT.CAT

El sistema de protecció a la infància saturat


L'augment de recursos no ha evitat la saturació del sistema de protecció a la infància.

El Síndic ha lliurat al Parlament l'informe extraordinari "La protecció a la infància en situació d'alt risc social a Catalunya". El treball ofereix una diagnosi global sobre la situació del sistema protector i evidencia indicadors de saturació i diverses mancances del sistema.

L'anàlisi de les xifres evidencia un augment significatiu dels recursos destinats al sistema de protecció, els quals han augmentat un 28% en el període 2003-2007, un esforç quasi equivalent a l'increment del nombre d'infants tutelats (27%). Tanmateix, l'augment del nombre de professionals dels equips d'atenció a la infància (EAIA) i de places residencials no han impedit que els centres estiguin al límit o per sobre de la seva capacitat o que molts infants no puguin disposar del recurs més adequat a les seves necessitats.

L'informe destaca, entre moltes dades, la sobreocupació d'alguns centres, alguns dels quals amb una ocupació propera al 150% de la seva capacitat, el fet que hi hai 190 infants en espera de plaça en un centre residencial o la gran manca de famílies d'acolliment, cosa que ha fet que aquest recurs vagi minvant respecte a l'acolliment residencial.

L'informe assenyala també manca de places en centres residencials d'educació intensiva i un dèficit preocupant de centres per atendre infants amb problemes de salut mental.

www.sindic.cat

La quarta reforma de la llei limita el reagrupament familiar i amplia fins a 60 dies l'estada en un centre d'internament


Entre les novetats d'aquesta reforma de la llei d'estrangeria destaquen, segurament, els reagrupaments familiars dels estrangers i elevar a 60 dies l'estada màxima en un centre d'internament. El text planteja limitar el reagrupament dels ascendents (avis), de manera que només podran venir els majors de 65 anys sempre que el seu familiar resideixi a Espanya des de fa cinc anys.
La reforma preveu concedir permisos de treball als fills reagrupats en edat laboral (16), permisos de residència i treball a les estrangeres víctimes de violència masclista per tal que no tinguin por de denunciar, i possibilitarà reunir la parella de fet en les mateixes condicions que un matrimoni. A més, els menors d'edat podran ser escoltats per un advocat abans de ser repatriats als seus països d'origen. Així mateix, la nova Llei d'estrangeria preveu que no es castigarà aquelles ONG que prestin assistència humanitària als immigrants il•legals i tampoc retallarà els seus drets.

Font: XARXANET.ORG

Informe extraordinari "La protecció de la infància en situació d'alt risc social a Catalunya"


L'anàlisi de les xifres evidencia un augment significatiu dels recursos destinats al sistema de protecció, els quals han augmentat un 28% en el període 2003-2007, un esforç quasi equivalent a l'increment del nombre d'infants tutelats (27%). Tanmateix, l'augment del nombre de professionals dels equips d'atenció a la infància (EAIA) i de places residencials no han impedit que els centres estiguin al límit o per sobre de la seva capacitat o que molts infants no puguin disposar del recurs més adequat a les seves necessitats.

Aprovat el Projecte de llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l’Adolescència

El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l’Adolescència, una nova norma que recull tota la legislació actual catalana sobre la infància i l’adolescència i que introdueix novetats en aspectes com la protecció davant el maltractament de menors, el procediment de desemparament, o el procés d’acolliment, amb dues noves modalitats: el permanent i l’especialitzat. La llei també prioritza que en casos de maltractament familiar sigui la persona maltractadora qui deixi la llar en lloc de l’infant, entre altres mesures.

Disponibles les versions en català, aranès, castellà, anglès i francès del Pacte per a la ImmigracióEl Departament d'Acció Social i Ciutadania ha publicat al web del Pacte Nacional per a la Immigració les versions traduïdes d'aquest acord estratègic en castellà, aranès, anglès i francès.

Les diverses versions, disponibles en format PDF, estan a l'abast de totes les persones, entitats i institucions d'arreu del món que tinguin interès en conèixer les mesures que estableix el Pacte. Les trobareu aquí.

De forma paral·lela, la Secretaria per a la Immigració també ha iniciat un procés de distribució d'exemplars del document en les diverses llengües a diferents actors de l'àmbit de la immigració tant de l'Estat espanyol com de la resta de la Unió Europea.

FONT: XARXANET.ORG

divendres, 3 de juliol de 2009

Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2010-2013

El Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya és un instrument tècnic del Govern que té per objecte ordenar el conjunt de mesures, recursos i accions necessaris per assolir els objectius de la política de serveis socials. L'elaboració del primer Pla Estratègic de Serveis Socials dóna compliment a l'objectiu del Pla de Govern 2007-2010 de desplegar la llei 12/2007 de serveis socials. Abans de l'aprovació del Pla estratègic per Acord del Govern, cal que el Parlament de Catalunya s'hi pronunciï.

El Pla Estratègic cobreix el conjunt del sistema públic de serveis socials del territori de Catalunya, és a dir inclou els serveis socials de titularitat de l'Administració de la Generalitat, de les entitats locals i d'altres administracions així com els que l'administració concerti amb les entitats d'iniciativa social o privada. El Pla Estratègic ha de respectar el principi d'autonomia local, així com tendir al principi de subsidiarietat.

El sistema públic de serveis socials atén situacions de necessitats d'un ampli ventall de població en situació de dependència o vulnerabilitat social: gent gran; persones amb discapacitats; infants, adolescents i joves i les seves famílies; dones maltractades; persones amb malaltia mental; persones drogodependents, i persones en situació d'exclusió social, en general.

El nou pla aporta un nou marc de referència per als propers 4 anys a les actuacions en matèria de serveis socials realitzades pel Departament, pels ens locals i pel sector privat, molt especialment pel que fa al tercer sector, ja que fonamenta l'actuació del sistema en les necessitats personals bàsiques i en les necessitats socials.

L'elaboració del Pla Estratègic consta de dues fases. En primer lloc, la fase de diagnòstic que avalua les necessitats de serveis socials de la població catalana i la situació de l'oferta de prestacions del sistema català de serveis socials. En segon lloc, la fase de planificació que estableix els objectius estratègics de cada component del sistema català de serveis socials amb una perspectiva temporal quadriennal.

El Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2010-2013 es realitza a través d'un procés de participació amb el conjunt d'entitats representatives dels diferents sectors de població que són usuaris dels serveis socials. Compta també amb una àmplia participació a nivell territorial que permet una concreció final del Pla Estratègic 2010-2013 per a cada demarcació territorial de la Generalitat de Catalunya. Aquest Pla Estratègic substituirà el IV Pla d'Acció Social.

FONT: GENCAT.CAT

dijous, 2 de juliol de 2009

Càritas preveu atendre 45.000 persones l´any 2009


Càritas va atendre 45.058 persones l'any passat, un 66% més que el 2007. Les xifres són més demolidores aquest any, ja que des del gener fins al maig s'han beneficiat dels serveis de Càritas 31.000 persones, les mateixes que en tot l'any 2007. Darrere d'aquests números s'amaguen persones que no poden fer front a les necessitats bàsiques com l'habitatge i el menjar. L'entitat, que depèn de l'Església catòlica, alerta que cada cop són més els que requereixen els seus serveis per primer cop. Fins i tot hi ha persones que «tenen ingressos de 1.500 euros que demanen menjar per poder pagar la hipoteca», explica el director de Càritas, Jordi Roglà. La població que demana ajuda a Càritas creix progressivament des del 2004.
Entre el 2007 i el 2008, però, la xifra de gent que va requerir els serveis d'aquesta entitat es va disparar. Segons la memòria de Càritas, l'any passat va atendre 45.058 persones, la qual cosa representa un increment del 66% respecte del 2007. La dada «més preocupant» és la referent al nombre de menors atesos, que ha augmentat un 124% en un any. La cap de gestió social, Mercè Darnell, advertia que «si la pobresa infantil es fa crònica es pot arrossegar al llarg de tota la vida». Les dades dels primers cinc mesos d'aquest any no permeten ser optimista; del gener al maig, Càritas ha atès 31.000 persones, les mateixes que en tot l'any 2007.
La diòcesi amb més demanda d'ajuda és la de Terrassa, amb 12.076 persones, seguida de la de Barcelona, amb 11.309, i la de Sant Feliu, amb 6.725. Tot i que la majoria continuen sent immigrants, tres de cada deu persones són nascudes a l'Estat.
L'entitat alerta, a més, que el 40% dels qui han requerit els seus serveis aquest any ho han fet per primera vegada. El perfil dels qui van a Càritas són famílies amb fills (49%). La majoria són a l'atur (72%), només un 13% treballen i el 8% tenen alguna feina en l'economia submergida, un percentatge que, segons Darnell, podria ser molt superior.

La FCVS posa en marxa la BORSA de VOLUNTARIAT


La Borsa de VOLUNTARIAT de la Federació Catalana de Voluntariat Social ja és una realitat. Comprova-ho! Clica a www.voluntaris.cat.

A partir d'aquest moment s'inicia un camí en el qual les ENTITATS FEDERADES de la FCVS ja poden fer les seves peticions per tenir voluntaris i els voluntaris poden veure quines ofertes hi ha a la borsa. El Voluntariat Social, com ja sabeu, és una xarxa de persones que: * Fan un servei en benefici de persones amb mancances bàsiques.

* El fan perquè volen, sense cap coacció externa.

* Ho fan en el si d'una organització. * Sense cap remuneració, ni esperar res a canvi.

* El voluntariat té reconeguts uns drets i deures (www.federacio.net). Com s'estructura la borsa de voluntariat social:

1.- Cada Entitat Federada té una contrasenya com a usuària i una contrasenya per poder publicar d'una manera fàcil les seves peticions de voluntariat. També pot actualitzar les dades de l'entitat d'una manera senzilla perquè els internautes puguin comunicar-s'hi.

2.- La resta de l'estructura s'ha realitzat de la manera següent: Peticions per comarques, disponibilitat personal del voluntari, àmbit en el qual vol realitzar el seu voluntariat i la dedicació que podrà oferir a les entitats. +info: comunicacio@federacio.net

FONT: XARXANET.ORG

dimecres, 1 de juliol de 2009

Twitter de TREBALL SOCIAL

A partir d´ara podràs seguir les informacions del webloc de TREBALL SOCIAL , mitjançant l´eina de miniblogging TWITTER. Si ets usuari de TWITTER, ja t´hi pots subscriure´t a l´adreça: