divendres, 22 d’octubre de 2010

Carme Capdevila signa amb la Fundació FC Barcelona un acord per promoure la inclusió social de la infància en risc

El Departament d'Acció Social i Ciutadania i la Fundació FC Barcelona impulsaran actuacions conjuntes per promoure la inclusió social de la infància en risc. Així queda establert en el conveni de col·laboració que han signat avui la consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, i el president de la Fundació FC Barcelona, Sandro Rosell.

Aquesta col·laboració se centrarà en el foment de la pràctica de l'esport com a eina d'integració per a infants i adolescents en situació de risc, per tal que així s'afavoreixi la seva inclusió social en el seu entorn més proper. Aquests programes s'impulsaran arreu de Catalunya.


Els acords del conveni

Amb la signatura d'aquest conveni, el Departament d'Acció Social i Ciutadania es compromet a donar suport, i a promoure la col·laboració dels ajuntaments interessats, als programes que impulsi la Fundació FC Barcelona adreçats a la infància en risc. Així mateix, el Departament oferirà suport tècnic al treball que dugui a terme la Fundació amb infants i les seves famílies. Aquests programes, que es desenvoluparan d'acord amb les necessitats i les prioritats de les dues parts, seran en bona part finançats pel Departament d'Acció Social, a través de subvencions específiques a la Fundació FC Barcelona.

Per la seva banda, la Fundació FC Barcelona es compromet a col·laborar amb els centres de menors de la Generalitat organitzant competicions o jornades esportives en les quals hi participin infants i joves acollits en aquests centres. Així mateix, la Fundació també formarà al personal tècnic i educador dels centres perquè promoguin l'ús de l'esport com a eina d'integració social i de normalització amb el seu entorn. Entre els actes a organitzar, es preveuen les Jornades d'Esport Solidari, a les quals hi participaran infants i joves que viuren en situacions de vulnerabilitat, tant en centres oberts, com en centres residencials.


Carpa d'acolliments

El conveni signat avui també incorpora el compromís de la Fundació FC Barcelona d'estudiar la possibilitat d'ubicar la carpa itinerant de captació d'acolliments "Acolliment: un infant, un temps, una família" al Camp Nou en un dia de partit. Aquesta campanya, que promou el Departament d'Acció Social i Ciutadania, s'ha instal·lat a les principals ciutats del nostre país i la carpa d'acolliments ha estat visitada per més de 50.000 persones.

L'acolliment és una alternativa als centres residencials per als infants i adolescents tutelats que durant un temps no poden viure amb la seva pròpia família. Les famílies d'acollida es converteixen en el seu referent de manera temporal, mentre les famílies d'origen resolen la seva situació.

Font: esquerra.cat

dijous, 21 d’octubre de 2010

Les persones de nacionalitat xinesa a Catalunya

Presentació

 • Les persones de nacionalitat xinesa a Catalunya

  En aquest setè número del butlletí de La immigració en xifres es presenta una selecció de dades sobre el col·lectiu de nacionalitat xinesa que viu a Catalunya. La xinesa, amb 45.920 empadronats als municipis catalans, ocupa la setena posició en el rànquing de nacionalitats estrangeres presents al país. Han arribat, sobretot, al llarg del darrer quinquenni i s'han instal·lat sobretot a Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i Badalona, que concentren més de la meitat dels xinesos empadronats. Són una població jove (tenen una mitjana de 28,4 anys) i equilibrada per sexes. Constitueixen un col·lectiu molt emprenedor, ja que quasi bé un de cada tres xinesos són treballadors autònoms.

Demografia

 • Principals dades demogràfiques

  Amb un total de 45.920 empadronats als municipis catalans, la població de nacionalitat xinesa ocupa el setè lloc en el rànquing de nacionalitats estrangeres de Catalunya, assolint el 3,8% del total. El 29,3% dels xinesos empadronats al conjunt de l'Estat viuen a Catalunya. El seu creixement s'ha concentrat sobretot en el darrer quinquenni. Constitueixen una població jove i equilibrada per sexes, amb una mitjana d'edat de 28,4 anys.

Distribució

 • Distribució territorial

  Quatre de cada deu municipis catalans enregistren persones empadronades de nacionalitat xinesa. La major part es concentren als municipis del Barcelonès: Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i Badalona assoleixen el 50% del total de xinesos empadronats a Catalunya. La Garrotxa té una ràtio de 2 persones xineses empadronades per cada 100 habitants, el triple que el conjunt de Catalunya. D'altra banda, a comarques com l'Alta Ribagorça o el Pallars Sobirà no consten persones de nacionalitat xinesa empadronades.

Treball

 • Mercat de treball

  El volum de treballadores i treballadors xinesos afiliats a la Seguretat Social a Catalunya ha registrat un màxim al juliol de 2010, amb un total de 22.922 afiliats. Gran part del creixement registrat en els darrers anys és degut a què ha augmentat el volum d'autònoms, que actualment ja suposen el 30,6% del total d'afiliats xinesos. Aquest caràcter emprenedor compensa l'ascens de l'atur registrat que, des de gener de 2007, s'ha quasi quadruplicat entre els treballadors asiàtics.

Educació

 • Educació

  En els centres educatius catalans els alumnes xinesos representen un 0,6% del total de matriculats, sent el sisè col·lectiu de nacionalitat estrangera a les aules. Són més nombrosos en les etapes de primària i secundària obligatòria i molt més presents en els centres de titularitat pública que en els privats. Un de cada cinc joves xinesos entre 16 i 20 anys continua els estudis un cop superada l'etapa d'educació secundària obligatòria.

  FONT: Departament d'Acció Social i Ciutadania   

Documentació i recursos socials: persones sense llar i menors en risc

Documentació

 • Les persones en situació de sense llar de Barcelona: perfils, estat de salut i atenció sanitària

  Informe sobre perfils, estat de salut i atenció sanitària que reben les persones sense llar de Barcelona, i propostes per a millorar l'atenció a la salut i, en definitiva, la qualitat de vida d'aquest col·lectiu.

  Uribe, Joan; Alonso, Sara. Les persones en situació de sense llar de Barcelona: perfils, estat de salut i atenció sanitària. Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 2009. (Informes Breus; 20)
  PDF de la publicació
 • Menores en riesgo: prácticas excepcionales de las administraciones

  Informe de SOS Racisme Gipuzkoa que documenta un cas que, a judici d'aquesta associació de defensa dels drets humans d'acció antiracista, exemplifica algunes males pràctiques a l'atenció del col·lectiu de menors estrangers.
  Aierbe, Peio M. et al. Menores en riesgo: prácticas excepcionales de las administraciones. Gipuzkoa: SOS Racismo Gipuzkoa, 2010.
  PDF de la publicació

Recursos

 • RScat, Responsabilitat social a Catalunya

  Rscat és una nova iniciativa conjunta impulsada des de la Generalitat de Catalunya i les organitzacions empresarials i sindicals més representatives del país que s'emmarca en el Consell de Relacions Laborals. Està concebuda com una plataforma d'intercanvi i difusió on puguin convergir totes aquelles idees i actuacions de responsabilitat social (RS) impulsades per empreses, organitzacions i administracions públiques catalanes, amb l'assumpció d'uns valors comuns i apostant decididament per una competitivitat responsable i sostenible. En aquest portal hi podeu trobar informació sobre el concepte i el marc de referència de la responsabilitat social, exemples d'empreses i administracions que ja hi estan treballant, així com recursos i eines per avançar en la incorporació de criteris socialment responsables.
  Web de RScat

  Normatives: Pla d'Acció per a la inclusió i cohesió social a Catalunya i el Fons de garantia de pensions

  Convocatòries d'ajuts i premis

  Convocatòries

  • Ajuts del Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat

   Amb la finalitat de poder rebre noves sol·licituds i, per tant, facilitar l'accés a la ciutadania als ajuts derivats del Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat, s'obre una nova convocatòria per a la concessió dels diferents ajuts derivats del Programa d'atenció social per a persones amb discapacitat, d'acord amb les bases aprovades a l'Ordre ASC/131/2010, de 3 de març.
   Termini: 23 d'octubre de 2010
   Convocatòria
  • Ajuts a projectes d'estudi i anàlisi en matèria de joventut

   L'objecte dels ajuts és el finançament de projectes d'estudi i anàlisi que tinguin per finalitat contribuir al coneixement de la realitat actual en matèria de joventut a Catalunya, preferentment de la població de 16 a 29 anys.
   Termini: 23 d'octubre de 2010
   Convocatòria
  • XXIV Convocatòria Premi Solidaritat

   L'Institut de Drets Humans de Catalunya atorga cada any aquest premi, destinat a guardonar persones o institucions que hagin destacat per la seva lluita en defensa dels drets humans. El guardonat o guardonada és escollit entre les diferents candidatures que diferents institucions i particulars presenten cada any amb la documentació i el currículum que n'acrediten els mèrits.

   Termini: 10 de desembre de 2010
   Convocatòria

   FONT: DIXIT

  Actualitat de Treball Social

  Actualitat

  • Més de 400 professionals fan balanç de 20 anys de Renda Mínima d'Inserció

   El passat 22 de setembre va tenir lloc a Barcelona la Jornada del 20è aniversari de l'RMI (Renda Mínima d'Inserció) en la qual van participar més de 400 professionals per fer balanç de les dues dècades de funcionament d'aquesta prestació i per obrir una espai de debat sobre els reptes de futur en la seva lluita contra l'exclusió.
  • El projecte 'Cases d'Infants' obre el seu primer centre per a infants i adolescents en situació de risc

   El passat 1 d'octubre, va ser inaugurada la primera casa del projecte "Cases d'Infants", que impulsen conjuntament el Departament d'Acció Social i Ciutadania, la Fundació Àlia i la Fundació "la Caixa". L'objectiu d'aquest projecte és posar en marxa un servei residencial temporal per a menors d'entre 4 i 18 anys en situació de risc o desemparament i a les seves famílies. Durant el temps que duri aquest servei, es treballaran les millores tant de l'infant o adolescent com de la seva família, perquè pugui tornar a casa o es pugui emancipar.
  • Es posa en funcionament el Cercador de recursos per a l'acolliment lingüístic

   El dia 28 de setembre de 2010 es va posar en funcionament el Cercador de recursos per a l'acolliment lingüístic. Aquesta eina de la Secretaria de Política Lingüística neix amb l'objectiu de ser un espai virtual de referència per a aquells professionals de l'acolliment lingüístic que treballen des d'associacions, entitats o empreses, ja sigui fent classes de català per a persones nouvingudes adultes o bé realitzant tasques de suport a l'acolliment lingüístic.
  • L'Institut Català de les Dones presenta a Vic una mostra que revisa els mites associats a l'amor romàntic i la violència masclista

   L'Institut Català de les Dones (ICD) i l'Ajuntament de Vic van presentar el passat 30 de setembre l'exposició "Violència en la parella: desmuntem mites?". Aquesta exposició té per objectiu revisar els mites associats a la violència masclista i algunes formes d'entendre l'amor en l'àmbit de la parella.

   FONT: DIXIT

  El Departament d'Acció Social i Ciutadania i el Col·legi de Periodistes de Catalunya signen un conveni per a elaborar l'agenda de la diversitat de Catalunya

  El secretari per a la Immigració i la vicedegana del Col·legi han signat el conveni
  El document recollirà en suport digital els contactes amb professionals, entitats, ONG, grups de recerca, periodistes i mitjans de comunicació especialitzats
   
  L’agenda Diverscat ampliarà al conjunt de Catalunya l’Agenda Multicultural dels Municipis de Barcelona de 2006
   
   
  La Secretaria per a la Immigració del Departament d’Acció Social i Ciutadania i el Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC) han signat avui un conveni per a l’elaboració de l’agenda de la diversitat de Catalunya, Diverscat. Aquesta agenda ha de recollir els contactes de professionals, entitats, ONG, grups de recerca, periodistes i mitjans de comunicació que treballen en l’àmbit de la diversitat i del poble gitano a Catalunya.
   
  L’agenda Diverscat tindrà suport digital i serà accessible a través del lloc web del CPC. Disposarà també d’un taulell digital d’intercanvi d’informació entre els diferents actors que figuraran en aquesta eina.
   
  Diverscat és una ampliació d’un document similar elaborat el 2003 per l’Ajuntament de Barcelona i el CPC circumscrit a l’àmbit de la ciutat. El 2006 es va ampliar al conjunt de municipis de la demarcació de Barcelona amb el nom Agenda Multicultural dels Municipis de Barcelona, consultable al portal del Col·legi a Internet.
   
  Tot plegat, es tracta d’una iniciativa del CPC, en concret de la seva comissió de Periodisme Solidari, que compta amb la col·laboració d’Acció Social i Ciutadania, a través de la Secretaria per a la Immigració, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, per mitjà de la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual, i de l’Ajuntament de Barcelona.
   
  El secretari per a la Immigració, Oriol Amorós, i la vicedegana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Neus Bonet, han signat avui a la seu del CPC a Barcelona el conveni que estableix la col·laboració entre les dues parts per produir i difondre Diverscat.
   
  FONT: Departament/s   

  La consellera Carme Capdevila visita a Igualada el primer centre de promoció de l'autonomia personal i prevenció de la dependència

   
  El centre Josep Orgué està gestionat per la Fundació Privada Àuria
   
  El Departament d’Acció Social i Ciutadania ha destinat al nou equipament més de 600.000 euros

  La consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, ha visitat avui a Igualada un centre pioner de promoció de l’autonomia personal i prevenció de la dependència. Es tracta del nou centre Josep Orgué, gestionat per la Fundació Privada Àuria.
   
  Aquest centre ofereix informació, assessorament i orientació en aspectes relacionats amb la promoció de l’autonomia personal i l’accessibilitat. També disposa d’un servei de formació adreçat a les persones relacionades amb l’àmbit de la discapacitat i la dependència, així com d’un banc d’ajuts tècnics relacionats amb la promoció de l’autonomia personal, entre altres serveis.
   
  El centre d’Igualada forma part d’un projecte pilot impulsat per Acció Social i Ciutadania per promoure la creació arreu del territori d’una xarxa de centres de promoció de l’autonomia personal i prevenció de la dependència.
   
  El centre Josep Orgué és el primer d’aquesta nova xarxa que s’obre a Catalunya i donarà servei a la Catalunya Central.  El projecte preveu crear-ne sis mes que s’ubicaran a Barcelona, Girona, el Camp de Tarragona, les comarques de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran i les Terres de l’Ebre. Aquests equipaments oferiran informació de quins suports estan a l’abast de les persones per a mantenir les seves capacitats de decisió i d’actuació, i assessoraran de manera personalitzada i directa sobre l’adequada utilització d’aquests recursos. També serviran com a punts d’aprenentatge, intercanvi d’experiències i millora pels professionals dels serveis socials a partir de l’estímul i promoció de la investigació.
   
  La xarxa es completarà amb bancs de recursos de suport que oferiran en règim de prèstec equipaments i aparells per a la promoció de l’autonomia personal i per a la millora de situacions de dependència.
  El Departament d’Acció Social i Ciutania ha destinat al finançament del centre Josep Orgué una subvenció de 658.530 euros.
   
  En la seva visita al centre Josep Orgué, la consellera ha estat acompanyada per l’alcalde d’Igualada, Jordi Aymamí, el president de la Fundació Privada Àuria, Miquel Vives, i el director del Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de dependència (Prodep), Jordi Tudela.
   
  Després del centre Josep Orgué, la consellera Carme Capdevila també ha visitat el complex residencial per a gent gran “Viu B”, gestionat pel Consorci Sociosanitari d’Igualada.  

  FONT: Departament/s

  El Govern promou mesures per prevenir la infecció del VIH als centres penitenciaris

  • Les mesures s'apliquen en 11 centres penitenciaris i inclouen accions d'educació sanitària o el foment de pràctiques higièniques al fer-se pírcings i tatuatges
  • Aquestes actuacions es porten a terme per cinquè any consecutiu i formen part d'un conveni amb el Ministeri de Sanitat i Política Social
   
  El Govern impulsarà per cinquèany consecutiu mesures per prevenir la infecció per VIH als centres penitenciaris. Avui ha autoritzat la signatura d'un conveni amb el Ministeri de Sanitat i Política Social per impulsar programes de prevenció que evitin la propagació d'aquesta epidèmia.
   
  El conveni preveu l'aplicació de mesures de prevenció en els centres penitenciaris, inclou programes d'educació sanitària i informació sobre el VIH/sida a interns, i la promoció de pràctiques sexuals més segures, tant en les relacions homosexuals com en les heterosexuals. També vol facilitar suport emocional i atenció psicològica als afectats pel VIH, així com activitats de millora en el compliment del tractament antiretroviral i de coordinació amb altres dispositius assistencials extrapenitenciaris.
   
  D'altra banda, el conveni també preveu l'elaboració d'un programa pilot per tal d'oferir la realització de pírcings i tatuatges higiènics en un centre penitenciari (al C.P. de Joves, concretament) d'acord amb la normativa que regula aquestes pràctiques i els requisits higiènicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen. El conveni també dóna continuïtat als programes d'intercanvi de xeringues en els centres penitenciaris de Catalunya, atesa la seva eficàcia en la prevenció de la transmissió del VIH per via parenteral.

  Les mesures de prevenció s'apliquen actualment als centres penitenciaris següents: C.P. Quatre Camins; C.P. Brians Homes I; C.P. Brians Dones; C. P Brians Homes II; C.P. Girona; C.P. Figueres; C.P. Dones de Barcelona (Wad Ras); C.P.de Joves; C.P. Homes de Barcelona (La Model); C.P. Tarragona; i C.P. Ponent (Lleida).
   
  Participació dels interns
   
  La implicació dels interns és fonamental en la lluita contra la infecció i per aquest motiu algunes de les activitats incloses en el conveni estan orientades a promoure la participació dels reclusos en motiu del dia mundial de la sida amb activitats diverses com l’elaboració i exposició de cartells i la realització d’un programa radiofònic.
   
  La prevalença de la infecció pel VIH en els centres penitenciaris és elevada, per la qual cosa el Govern potencia intervencions preventives en aquest entorn i facilita la continuïtat de l'atenció prèvia a l'excarceració amb dispositius externs.
   

  Acció Social i Ciutadania edita una guia sobre els drets i deures dels infants i adolescents que viuen en centres

  L'objectiu és que aquesta publicació es converteixi en una eina de treball pels joves que arriben per primer cop a un centre

  El director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, Xavier Soley, ha presentat avui la guia “Carta de drets i deures dels nens, nenes i adolescents que viuen en centres”, que ha editat el Departament d’Acció Social i Ciutadania. Durant els propers dies, un exemplar d’aquesta publicació serà lliurat als 2.700 infants i adolescents que viuen en centres de la Generalitat. Ara bé, l’objectiu principal de la guia és que es converteixi en una eina de treball pels joves que arriben per primer cop a un centre, especialment als centres d’acollida, que és on produeix la primera acollida del menor.
   
  L’elaboració d’aquesta guia ha anat en paral·lel amb l’elaboració de la Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència, on han quedat recollits i actualitzats els drets i deures dels infants i adolescents acollits en centres. També s’ha tingut les aportacions d’alguns centres que tenien cartes de característiques semblants a la que s’ha presentat avui, que havien treballat prèviament amb els infants.
  Aquesta primera edició ha tingut una tirada de 7.000 exemplars i el seu llenguatge tan escrit com visual està pensat especialment per a infants i joves adolescents i preadolescents. La “Carta de drets i deures dels nens, nenes i adolescents que viuen en centres” ha estat editada en 7 llengües: català, castellà, anglès, francès, romanès, àrab i xinès.
   
  Drets i deures dels infants i adolescents
  Aquesta guia enumera els drets dels infants i adolescents, des dels més bàsics –el dret a ser escoltat sempre, a rebre atenció mèdica o anar a l’escola– fins a d’altres potser més desconeguts pels menors, com ara el dret a tenir temps lliure, a exigir que les seves dades siguin tractades amb confidencialitat o a rebre ajut per gestionar i administrar els seus diners. Al mateix temps, es dóna instruccions clares de què pot fer l’infant si veu que algun dels seus drets ha estat vulnerat:
  • Adreçar-se al tutor o tutora a la direcció del centre
  • Adreçar-se a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) del Departament d’Acció Social i Ciutadania
  • Escriure un correu electrònic al Síndic de Greuges
  • O trucar al telèfon, en cas d’urgència, d’Infància Respon (900 300 777), que funciona les 24 hores del dia i tots els dies de l’any
   
  Per altra banda, aquesta guia deixa molt clar que per poder respectar els drets i deures de les persones que conviuen al centre, cal complir uns deures. Aquests van des de qüestions relacionades amb el funcionament del centre –respectar els horaris, tenir cura del material o respectar a les altres persones– fins a d’altres relacionats amb la salut i amb la cura d’un mateix o a respectar la pròpia imatge i la dels companys, sobretot en l’ús de les noves tecnologies i les xarxes socials. L’incompliment d’algun dels deures comportarà l’aplicació d’una mesura correctora.
   
  Centres de menors tutelats
  El Departament d’Acció Social i Ciutadania disposa de 127 centres repartits per tot el país, que acullen a infants i adolescents que no poden estar amb la seva família. Els centres de menors es classifiquen en dues grans categories: els centres d’acollida i els centres residencials d’acció educativa.
   
  Els centres d’acollida atenen aquells infants i adolescents que es troben en situació de desemparament, ja sigui perquè es requereix una separació de la seva família o perquè han emigrat a Catalunya sense cap referent familiar. Un cop al centre, un equip de professionals fa un estudi de la seva situació social, familiar i personal i decideix quin és el millor entorn on s’ha d’estar el menor: retornar amb la seva família, anar amb una família d’acollida o passar a conviure en un centre residencial d’acció educativa. Actualment a Catalunya hi ha 22 centres d’acollida on hi conviuen 659 infants i adolescents.
   
  Els centres residencials d’acció educativa són establiments que ofereixen als menors un recurs de més llarga durada, alternatiu al medi familiar quan aquest és inexistent, s’ha deteriorat o té greus dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques. Substitueixen temporalment la família en els casos en què l’Administració detecta una situació de desemparament en el menor i ha suspès temporalment l’exercici de la pàtria potestat als pares. Al nostre país hi ha 105 centres residencials d’acció educativa que acullen a 2.006 menors.
   
  Des de 2003, el Departament d’Acció Social i Ciutadania pràcticament ha triplicat els recursos destinats a l’atenció a la infància: s’ha passat de 75 milions d’euros pressupostats el 2003 a 203 milions el 2010.
   
  FONT:  Departament/s

  Catalunya celebra el Dia Internacional per a l'Eradicació de la Pobresa

  L'ACCD se suma a la concentració ludico-reivindicativa que la Confederació Catalana d'ONG organitzarà a Barcelona el proper 17 d'octubre

   
  Aquest diumenge se celebra el Dia internacional per a l'eradicació de la pobresa. En aquest marc, la Confederació Catalana d'ONG ha organitzat un acte reivindicatiu a la Plaça Sant Jaume de Barcelona. Serà a les 12h del migdia i tindrà com a finalitat mobilitzar la ciutadania catalana Per unes polítiques més responsables, socials i solidàries.

  David Minoves, director general de Cooperació al Desenvolupament i Acció Humanitària, que assistirà a la concentració, ha manifestat que "cal mantenir el compromís per un desenvolupament humà sostenible als països més empobrits, que vagi acompanyat d'unes polítiques socials responsables per eradicar la pobresa, que no deixa de ser una forma de violència estructural que amenaça a una part important de la població mundial".

  Aprofitant la proximitat de les eleccions al Parlament català, la Confederació Catalana d'ONG (integrada per la Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament, la Federació Catalana d'ONG per als Drets Humans i la Federació Catalana d'ONG per la Pau) organitzarà, entre altres activitats, una votació popular a partir d'un decàleg amb un llistat de peticions que es faran arribar al nou Govern de la Generalitat de Catalunya. Els 10 punts del document apel·len a un major compromís en la lluita contra la pobresa i seran recolzats per tothom qui vulgui adherir-se al manifest entrant a http://www.peticiones.es/peticion/manifest-contra-la-pobresa-17-o-adhereix-te/241. L'actriu Sílvia Bel i l'actor Julio Manrique en faran una lectura pública i animaran tothom a sumar-s'hi.
  Durant l'acte de diumenge està prevista també la realització d'una petita performance per la qual es demana que el públic vagi vestit amb una samarreta blanca. L'objectiu és escenificar un aixecament contra la pobresa i sensibilitzar la població sobre el fet que aquesta no és només la falta de recursos sinó que constitueix una violació dels drets humans. En aquest sentit, el manifest que centra la campanya apunta a la conveniència de modificar el sistema econòmic mundial actual, que afavoreix les desigualtats i predica la competitivitat i el consumisme en lloc de la solidaritat.
   

  Acció Social impulsarà una xarxa territorial de centres de promoció de l'autonomia personal i prevenció de la dependència

  Un d'aquests equipaments s'ubicarà a Girona per centralitzar i coordinar aquests serveis a la demarcació

  El Departament d’Acció Social i Ciutadania impulsarà una xarxa territorial de centres de promoció de l’autonomia personal i prevenció de la dependència que centralitzarà i coordinarà aquests serveis a cada vegueria. Aquests equipaments, que inclouen un centre a Girona, formen part d’un nou model de promoció de l’autonomia personal elaborat pel Departament. Els detalls d’aquest nou model els ha explicat avui la consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, durant la clausura d’una jornada sobre autonomia i recerca clínica organitzada per la Fundació Arnau d’Escala.
   
  Amb el nou model, Acció Social millora i aproxima arreu del país els serveis de promoció de l’autonomia de les persones amb baix nivell de dependència. Aquest col·lectiu, reconegut amb el Grau 1, podrà acollir-se a partir de l’1 de gener als beneficis de la Llei de la dependència. El nou sistema, però, també s’adreça a persones amb discapacitat igual o superior al 33% així com  aquelles que es puguin desenvolupar en el futur algun grau de dependència així com els familiars d’aquests col·lectius, entre d’altres.
   
  De la direcció del nou model s’encarregarà un centre coordinador que garantirà la unitat d’objectius i criteris i vetllarà per mantenir la coherència en l’actuació dels diferents nivells de la xarxa. Aquest centre també gestionarà el Portal d’Atenció Virtual a la Ciutadania, amb tota la informació sobre la promoció de l’autonomia personal, que es posarà en marxa properament.
  El nou model crearà a cada vegueria un centre territorial de promoció de l’autonomia personal i prevenció de la dependència. Aquests equipaments coordinaran els serveis de promoció de l’autonomia personal a cada territori i oferiran informació de quins suports estan a l’abast de les persones per a mantenir les seves capacitats de decisió i d’actuació, i assessoraran de manera personalitzada i directa sobre l’adequada utilització d’aquests recursos.
   
  Els centres també serviran com a punts d’aprenentatge, intercanvi d’experiències i millora pels professionals dels serveis socials a partir de l’estímul i promoció de la investigació.
    
  Finalment, els professionals dels centres territorials també s’encarregaran de la gestió al territori dels bancs de recursos de suport. Són establiments que oferiran en règim de préstec aparells per a la promoció de l’autonomia personal i per a la millora de situacions de dependència. Entre aquests materials hi haurà mobiliari, equips d’ús personal, ajudes tècniques i aparells elèctrics, electrònics i informàtics.
   
  Un d’aquestes centres territorial ja funciona de manera experimental a Igualada i dóna servei a la Catalunya central. La resta s’obriran a Girona, Barcelona (per donar cobertura al Barcelonès, el Baix Llobregat, els Vallès i el Maresme), Camp de Tarragona, Lleida, Terres de l’Ebre i l’Alt Pirineu i Aran.
   
  A banda dels 7 centres territorials, la xarxa també la integraran els centres de zona. Aquestes instal·lacions prestaran l’atenció inicial i orientaran a les persones interessades sobre els recursos existents per a la promoció de l’autonomia personal i seran els encarregats de detectar les noves necessitats que puguin sorgir.
   
  L’abast territorial d’aquests centres de zona es determinarà en cada moment en funció de les necessitats però sempre es prendrà com a referència la comarca. Tot això, el nou model permet l’agrupació de comarques poc poblades en un únic centre de zona o la partició en dues unitats d’una mateixa comarca molt poblada.
   
  El nou model es completa amb la creació d’unitats de promoció de l’autonomia personal a cadascun dels serveis socials bàsics dels ajuntaments i consells comarcals que ho demanin. També es podran registrar com a unitats de promoció de l’autonomia personal els serveis de les entitats privades en representació dels col·lectius que s’inclouen entre els destinataris de la xarxa.
   

  Joventut programa la tercera edició de les Jornades del Voluntariat aquest mes d'octubre

  Amb la Fira de la Solidaritat de l'Ajuntament de Tortosa seran els dies 29 i 30, enlloc del mes de desembre com les passades edicions

  La coordinadora territorial de Joventut, Montserrat Perelló, el regidor de Joventut de l'Ajuntament de Tortosa, Emili Lehmann, i la representant de l'associació juvenil col·laboradora "Obre't Ebre", han presentat aquest matí la programació
  Els organitzadors de les Jornades del Voluntariat i la Fira de la Solidaritat han explicat que el canvi de dates s'ha considerat oportú per factors meteorològics, "ja que per continuar creixent com a activitat plenament consolidada el mes de desembre resulta complicat", com explicava el regidor Lehmann. De fet, l'any passat el desenvolupament de les activitats es va veure afectat per les inclemències del temps.
  La coordinadora territorial de Joventut, Montserrat Perelló, ha destacat el treball conjunt realitzat per ambdues administracions i l'associació Obre't Ebre, que ha permès en aquests tres anys "demostrar la qualitat del projecte, en augment edició rere edició, ben visible amb la confecció del dossier pedagògic que enguany es posa a l'abast". Perelló també s'ha mostrat convençuda de la importància de les activitats com a aparador per a les entitats i associacions juvenils que "moltes vegades queden en l'anonimat i que aquí poden sortir, fer-se veure i oferir les seves propostes al gran públic".
  Les Jornades del Voluntariat, que tindran lloc el divendres 29, es duran a terme en un únic espai i adreçades als estudiants de 4rt d'ESO dels instituts de Tortosa, amb la participació de 215 alumnes i una vintena de voluntaris procedents de diferents entitats i associacions.
  La Fira, que serà el dissabte 30, s'ubicarà al tradicional emplaçament de la plaça de l'Ajuntament, on les entitats i associacions presents, fins avui són 26 tot i que resta obert el període d'inscripció, desplegaran el seu ventall de propostes i es donaran a conèixer al gran públic.
  La inauguració serà el dissabte 30 d'octubre, a càrrec del director general de Cooperació al Desenvolupament i Acció Comunitària, David Minoves, a les 10.30h a la sala d'actes de l'Ajuntament de Tortosa.
   

  Acció Social i Ciutadania presenta a Barcelona l'exposició "Amors diversos", dirigida a sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat homosexualitat i transsexual

  La secretària de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania ha inaugurat l'exposició, que es podrà visitar fins al 3 de novembre al Palau del Mar

  La secretària de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania, acompanyada pel ponent Bawer Çakir i la responsable del Programa per al col·lectiu LGBT
  La secretària de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania del Departament d’Acció Social i Ciutadania, Carme Porta, acompanyada de la responsable del Programa per al col·lectiu gai, lesbià i transsexual, Marta Molina, ha inaugurat avui l’exposició “Amors diversos”. Aquesta mostra explica de manera molt visual, didàctica i entenedora, la realitat de les persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals a Catalunya i també a la resta del món.

  L’exposició es podrà visitar fins al 3 de novembre a la seu del Departament d’Acció Social i Ciutadania, al Palau del Mar de Barcelona.

  A través de sis eixos, encapçalats per cites emblemàtiques per a la història de les persones LGBT, com ara A quién le importa lo que yo haga, d’Alaska, o T’estimo i em sé feliç, de Lluís Llach, o I will survive, de Gloria Gaynor, fa un recorregut sobre l’homosexualitat i la transsexualitat al llarg de la història de la humanitat. La mostra també explica les grans modificacions legislatives que han atorgat drets legals a les persones LGBT a casa nostra i la realitat de cadascun dels col·lectius, gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals, així com les dificultats que tenen per a visibilitzar-se.

  Aquesta exposició, que ha estat promoguda pel Programa per al col·lectiu gai, lesbià i transsexual, és un pas més en la lluita contra l’homofòbia i la transfòbia social i exposa, d’una manera molt pedagògica, la realitat de les persones LGBT a la ciutadania per contribuir així a la sensibilització necessària per aconseguir la normalització social d’aquest col·lectiu.
  L’acte inaugural s’ha completat amb una conferència a càrrec de l’activista dels drets humans Bawer Çakir, que ha parlat sobre el moviment LGBT i la lluita contra les discriminacions que es produeixen en aquest àmbit a Turquia.
   
  FONT: Departament/s    

  1er Congrés internacional de dones gitanes: les altres dones

  I Congrés internacional de dones gitanes: les altres dones

  • L’Associació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen i Governació organitzen aquest congrés que tindrà lloc al CaixaForum Barcelona els dies 8, 9 i 10 d’octubre
  El conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, ha presidit la inauguració del I Congrés internacional de dones gitanes: les altres dones que organitzen l’Associació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen i Governació, amb la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa” i del Ministeri de Sanitat i Política Social. L’acte ha tingut lloc al CaixaForum Barcelona, aquest divendres, 8 d’octubre, a les 15 hores.
  També hi ha participat la presidenta de l’Associació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen, Ana Contreras; la representant de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya, Mercedes Gómez; el director general de la Fundació “la Caixa”, Jaume Lanaspa; la comissària europea d’Educació, Cultura, Multilingüisme i Joventut, Androulla Vassiliou; la subdirectora general de Programes Socials del Ministeri de Sanitat i Política Social, M. Dolores Ruiz; la presidenta delegada de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, Montserrat Ballarín; i el secretari d'Acció Social i Ciutadania, Josep Civis.
  Durant la seva intervenció, el conseller Jordi Ausàs ha denunciat que “a l’Europa del segle XXI, no es pot permetre que es promogui l’odi cap a un col·lectiu; ni tampoc s’ha de permetre que a Catalunya s’utilitzin els estereotips i els prejudicis per promoure l’aïllament, la marginació i el racisme”. En aquest sentit, ha destacat que “el I Congrés de dones gitanes representa la manera de fer del Govern català, basada en el diàleg, la inclusió i el treball col·lectiu”. El conseller Jordi Ausàs ha volgut remarcar també la importància d’oferir un espai públic de debat i d’expressió a les dones gitanes ja que tot sovint són víctimes d’una doble discriminació, en base al gènere i al seu origen ètnic.
  Per la seva banda, la presidenta de l’associació Drom Kotar Mestipen, Ana Contreras, ha explicat que “aquest congrés és un somni de Drom Kotar Mestipen i de moltes dones gitanes i que avui es fa realitat”. Segons la presidenta, "és un congrés organitzat per sentir les veus de les altres dones gitanes, amb menys estudis i menys recursos”, i ha afegit que el procés d'organització del congrés "ha estat un treball molt enriquidor en què dones gitanes i no gitanes anònimes s’han preocupat que la informació arribi a tothom, com per exemple les dones de Romania que han traduït voluntàriament la informació del congrés”.  
  El Congrés, que se celebra els dies 8, 9 i 10 d’octubre al CaixaForum Barcelona, preveu l’assistència de més de 300 dones procedents d’arreu de Catalunya, de l’Estat espanyol i de diversos països europeus, com ara: Àustria, Bulgària, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Macedònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Sèrbia o Ucraïna. Les sessions s’estructuren en presentacions, debats, taules rodones i grups de treball al voltant de tres eixos: educació, treball i feminisme.
  El congrés vol donar veu a totes les dones gitanes, principalment a aquelles que no compten amb estudis superiors, per tal de crear un espai de diàleg i contribuir a la transformació de les dificultats socials que sovint es troben les dones gitanes. El congrés tracta de visibilitzar les aportacions basades en actuacions d’èxit protagonitzades per les pròpies dones així com les seves xarxes solidàries.
  Mentre duri el congrés, el CaixaForum acollirà també l’exposició “Dones i Gitanes. Les seves mirades. El seu món cultural”, que s’emmarca en el conjunt d’actuacions i línies de treball que Governació implementa a través del Pla integral del poble gitano. Aquesta mostra va ser inaugurada al Museu d’Història de Catalunya i ha visitat espais com la biblioteca Font de la Mina i municipis com Tortosa o Figueres. L’exposició és un testimoni de la revolució que estan protagonitzant les dones gitanes en la reivindicació del seus drets com a dones i com a poble.

  dimecres, 20 d’octubre de 2010

  El Departament de Justícia destina més de 59 milions d'euros per garantir l'assistència jurídica gratuïta amb advocat a les persones sense recursos

   
  La consellera de Justícia, Montserrat Tura, ha signat avui l’Acord amb la presidenta del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, Lídia Condal

  La xifra que percebrà el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya (CICAC) per fer front a la prestació d’aquest servei comporta un increment del 2,50% respecte de l’any passat
  El Departament de Justícia destinarà 59.293.615,17 € a l’assistència jurídica gratuïta amb advocat durant aquest any. Així ho estableix l’Acord que han signat avui la consellera de Justícia, Montserrat Tura, i la presidenta del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, Lídia Condal. El Conveni defineix el marc d’actuació en aquesta matèria durant el 2010 i preveu un increment del 2,50% en el pressupost que el Departament destina a la prestació del servei de l’assistència jurídica gratuïta.

  La xifra establerta en l’Acord d’enguany servirà per fer front a l’augment d’activitat previst en matèria d’assistència jurídica gratuïta i d’assistència al detingut i per compensar les despeses de gestió dels col·legis.
  L’assistència jurídica gratuïta és un servei públic adreçat a aquelles persones que no disposen de recursos necessaris per sufragar el cost de la seva representació davant dels tribunals. Hi tenen dret totes les persones que acreditin uns ingressos anuals inferiors al doble de l’indicador públic de rendes d’efectes múltiples (IPREM), que aquest any se situa en 7.455,14 euros anuals.
  El reconeixement del dret a l’assistència jurídica gratuïta inclou, entre altres prestacions, la designació d’un advocat i un procurador d’ofici, l’assessorament i orientació gratuïts previs al procés judicial i la mediació familiar.
  Tal com reflecteixen els quadres següents, l’increment del pressupost destinat a l’assistència jurídica gratuïta ha estat constant en els darrers quatre anys.
  2007
  2008
  2009
  Previsió 2010
  Cost
  46.543.050,34 €
  54.918.671,01 €
  57.850.102,21 €
  59.293.615,17 €
     
  .FONT:  Departament/s

  SOS Racisme: Davant la declaració de Garcia Albiol davant el Fiscal

  Avui el líder del PP a Badalona, en Xavier García Albiol, s'ha hagut de personar davant el fiscal pel repartiment de díptics xenòfobs contra els gitano romanesos en el municipi. Davant aquest fet, des de SOS Racisme-Catalunya hem considerat necessari manifestar públicament el nostre posicionament.
   
  Esperem que la informació sigui del vostre interès i, per qualsevol qüestió, no dubteu posar-vos en contacte amb nosaltres.
   
   
  NOTA DE PREMSA

  Davant la declaració de Garcia Albiol davant el Fiscal


  SOS Racisme-Catalunya volem manifestar públicament que considerem un pas endavant en la lluita contra el racisme i la xenofòbia el fet que un líder polític estigui declarant davant el Fiscal  del Servei Especial de Delictes de l’Odi i Discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona, per la seva actuació xenòfoba. És una prova que l’Estat de Dret pot funcionar i que la llei ha d’actuar amb fermesa amb qualsevol mostra d’apologia de l’odi racial.

  Que en Xavier García Albiol, líder del Partit Popular a Badalona, hagi de personar al jutjat per haver distribuït pel municipi uns díptics xenòfobs contra els gitano romanesos, demostra que allà on no arriba el sentit comú i la responsabilitat política, hi ha de ser el sistema judicial.

  Esperem que el procés segueixi endavant, ja que això marcaria un abans i un després en la utilització gratuïta i deliberada de les minories ètniques sota el paraigües de que “tot s’hi val”. Cal ser conscients que accions i declaracions com les que va fer el PP de Badalona tenen greus conseqüències socials i que, justament per aquest motiu, la instigació a l’odi i l’apologia del racisme està tipificat com a delicte pel Codi Penal (article 510 i 607.2), i aquest s’ha de fer efectiu. És per això que considerem necessari que s’activi sempre aquest protocol davant altres accions o declaracions de les mateixes característiques.

  Tanmateix, no podem deixar de banda la nostra preocupació per la deriva racista del discurs sobre immigració a Catalunya, que malauradament es va estenent a diversos partits polítics i líders d’opinió. I si aquest discurs es radicalitza, posant en greu perill la convivència als nostres barris, siguin moltes més les persones o institucions que denunciïn aquestes incitacions a l’odi racial.

  SOS Racisme-Catalunya
  20 d’octubre del 2010

  dimarts, 19 d’octubre de 2010

  Dia Mundial contra el Càncer de Mama, 19 d'octubre

  La detecció precoç en fa augmentar la supervivència

   
  El 19 d’octubre es commemora, a tot el món, el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, que és la primera causa de càncer entre les dones de Catalunya i en els països desenvolupats.
   
  El 28,1% de tots els casos nous de càncer de les dones són de mama. Les dades poblacionals més recents mostren que la incidència d’aquest càncer ha augmentat un 2,5% anual (casos per 100.000 dones) en el període 1985-2002. Aquest increment es deu bàsicament a l’envelliment de les dones; mentre que en les més joves la tendència és a estabilitzar-se o, fins i tot, a disminuir (per exemple, per sota dels 45 anys).
   
  En el 2010, per grups d’edat, s’estima que el nombre de diagnòstics nous en les dones de 35 a 64 anys sigui de 2.841 i, per sobre dels 65 anys, de 2.319. Els càlculs per al 2015 són de 3.086 i de 3.000, respectivament.
   
  La taxa de mortalitat ha disminuït, a partir dels anys 90, amb un 2,7% de descens anual entre 1995-2004. Actualment, el càncer de mama té una supervivència del 80,9% als 5 anys, i és una mica superior a la mitjana europea que, en el mateix període observat, és del 79%.
   
  Les millores en la supervivència es deuen, fonamentalment, al progrés dels diagnòstics en les etapes precoces de la malaltia, als cribratges -mitjançant les mamografies- i a les millores dels tractaments. En aquest sentit, també cal esmentar els canvis en la percepció del benefici del diagnòstic precoç del càncer de mama per part de les dones.
   
  El Pla director d’oncologia del Departament de Salut ha desenvolupat diverses accions per tal de continuar millorant la situació del càncer de mama a Catalunya, entre les quals destaquen:
   
  • Programa de cribratge de càncer de mama (2008). En aquest any, les dones convidades a participar-hi varen ser 363.438 (66,1%). Es van diagnosticar 918 càncers de mama i la seva cobertura, incloent-hi les dones que es varen realitzar la mamografia fora i que ho van declarar, va ser del 76,7%.
  • Diagnòstic ràpid. El Departament de Salut i el CatSalut van implantar el circuit de diagnòstic ràpid de càncer per evitar-ne retards. S’inclouen en aquest circuit preferent les dones de qualsevol edat que presentin símptomes o molèsties que puguin ser motivades per un possible càncer de mama.
   
  Aquest circuit està estès a tot el territori. Durant el 2008, s’hi van incloure 5.416 dones i el 40,2% de les quals van ser diagnosticades amb càncer de mama.
   
  Totes aquestes accions estan orientades a detectar el càncer en les fases inicials, abans que se’n presentin els símptomes, i així és més fàcil de tractar-lo i curar-lo.
   
  A cada dona se li ofereix la millor assistència, en funció de l’evidència científica sobre l’eficàcia de les intervencions i la seva situació de risc:
   
  1. Davant de símptomes, a qualsevol edat: circuit de diagnòstic ràpid.
   
  2. Cribratge, amb mamografia cada dos anys, a les dones entre 50 i 69 anys
   
  3. Risc familiar: consell genètic a persones amb familiars propers que hagin desenvolupat i que hereten un risc més elevat de desenvolupar determinats tipus de càncer que altres persones de la població general. Tot i això, només entre un 5-10% de tots els càncers es desenvolupen a causa d’alteracions genètiques heretades o mutacions germinals. S’anomenen càncers hereditaris.
   
  Totes les dones entre 50 i 69 anys han de rebre una invitació per fer-se una mamografia. Les dones d’aquesta franja d’edat que no hagin rebut cap convocatòria de cribratge de càncer de mama han de trucar a Sanitat Respon: tel. 902 111 444.
   
  Si es detecta un càncer de mama, a la dona se li oferirà atenció per un equip especialitzat dins el sistema sanitari públic. El tractament inclou, generalment, la cirurgia i algun altre tipus de actuacions com la radioteràpia, la quimioteràpia o el tractament hormonal.
   
   
  Per a més informació
   
  Canal Càncer (www.cancer.gencat.cat )

  dissabte, 16 d’octubre de 2010

  Les pensions baixaran el 5,5% en ampliar el seu càlcul a 20 anys

  Després dels retalls salarials i de les pensions i de la reforma laboral, ara van a pel "pensionazo" i a pel copagament sanitari. Per a quan la continuïtat de la vaga general?
  La reforma de les pensions s’apropa a la seva recta final. Després de més d’un any de negociació entre els grups polítics, la Comissió parlamentària del Pacte de Toledo sembla que està a punt de plantejar les línies bàsiques que dibuixaran la modificació del sistema de pensions. El ’Grup dels 100’ presenta avui la seva proposta per a la reforma de les pensions.
  De fet, ahir mateix, la portaveu de Seguretat Social del Partit Socialista, Isabel López i Chamosa, va afirmar que l’ampliació de 15 a 20 anys del període de càlcul amb què es computa la quantia de les pensions "és un dels consensos més generals que hi ha, perquè es faria molt a poc a poc i gradualment i no es perjudicaria excessivament ningú."
  Aquesta percepció, realitzada minuts abans que donés inici la reunió d’aquesta Comissió, és compartida per diverses formacions polítiques que componen aquest grup de treball, segons van confirmar elEconomista.
  La majoria dels grups parlamentaris estarien d’acord en recomanar que s’ampliï la progressivitat entre les cotitzacions que s’abonen al sistema i les prestacions que es perceben, tal com es va fer en les conclusions de 1995 i de 2003. Tanmateix, l’Executiu és l’únic que té capacitat per concretar que el període de càlcul s’ampliarà des dels últims 15 anys de la vida laboral als últims 20 anys. A partir d’allà, el Govern haurà de consensuar aquesta modificació amb els agents socials abans de dur-la a terme.
  Reduirà les pensions
  L’ampliació a vint anys del període de càlcul reduirà la quantia de les pensions una mitjana del 5,54 per cent, segons un informe publicat pel Ministeri de Treball a finals de 2007. En xifres, aquesta reducció es traduirà en uns 60 euros menys de mitjana al mes, segons conclou l’estudi elaborat per Labour Asociados.
  En rebaixar el cost de les prestacions, aquesta iniciativa ajudarà a sostenir el sistema. No obstant això, existeixen excepcions. D’una banda, els treballadors que cotitzin per la base màxima, rebran la pensió màxima, que està topada, i no registraran cap minva en la seva prestació. Així mateix, els ocupats que han cotitzat pel mínim tampoc sofriran canvis i cobraran la pensió mínima, que també està limitada. Finalment, els únics que poden veure’s beneficiats per aquesta iniciativa són els treballadors que hagin contribuït de forma generosa al sistema i en els últims anys de la seva vida laboral hagin perdut la feina.
  Per ara, l’Executiu no ha confirmat si també ampliarà el mínim d’anys que s’han de cotitzar per tenir dret a una pensió. Actualment, és necessari haver cotitzat quinze anys per poder cobrar una pensió.
  La reunió del Pacte de Toledo es va centrar ahir en tres aspectes: la separació de fonts de finançament, el manteniment del poder adquisitiu i el Fons de Reserva. Encara que les negociacions continuaran avui, el Govern espera explicar|comptar les resolucions de forma imminent. "Com abans comencem, més suaus seran els canvis", va afirmar el secretari d’Estat de Seguretat Social, Octavio Granado, qui va afegir que si el Pacte de Toledo no arriba a un acord podem derivar en "una situació de pertorbació internacional".
  FONT:
  >>>> Article extret de Kaosenlared. Font: El economista

  divendres, 8 d’octubre de 2010

  Manifest del 6è Congrés Nacional de la Gent Gran de Catalunya  Reunits en el Citilab de Cornellà de Llobregat el dia 7 d’octubre de 2010, i com a resum dels textos i aportacions aprovades en les tres ponències,
  DECLAREM:
  • Que aquest 6è Congrés s’ha celebrat sota els signes de la participació i el consens de les persones grans del nostre país, tant en l’elaboració del primer text de ponències, que ha comptat amb la participació del Consell de la Gent Gran de Catalunya i dels seus experts i expertes, com en la revisió que s’ha realitzat mitjançant els següents espais de participació:
     • 27 sessions territorials
     • 14 tallers en casals de gent gran
     • Sessions en diferents consells de participació
     • Sessions a diferents punts de la xarxa TIC.
     • Bústia ciutadana per a les aportacions de caire individual
   Posteriorment a aquesta fase, els delegats i delegades escollits han realitzat un total de 469 esmenes per acabar de definir les seves idees i aportacions.
  • Que el 6è Congrés Nacional de la Gent Gran reclama el dret de tothom a exercir la ciutadania i també el reivindica, és clar, per a totes les persones grans. Tal com diu l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006, en el capítol I, article 18: “les persones grans tenen dret a viure amb dignitat, lliures d’explotació i de maltractaments, sense que puguin ésser discriminades a causa de l’edat”.
   D’altra banda, el text estatutari proclama que “els poders públics han de garantir la protecció de les persones grans perquè puguin portar una vida digna i independent i participar en la vida social i cultural. També han de procurar la plena integració de les persones grans en la societat per mitjà de polítiques públiques basades en el principi de solidaritat intergeneracional.”
  • Que les persones del Consell de la Gent Gran de Catalunya, òrgan consultiu de participació de les persones grans del nostre país, fent-nos ressò del que creiem que és el sentir dels delegats i delegades d’aquest 6è Congrés i també de les persones grans que no hi han assistit, volem dir que ens sentim compromesos en la construcció d’un futur que també considerem nostre. I el volem viure de manera digna i responsable, amb el ple exercici dels nostres drets i deures.
   En base a tot el que exposem, les persones assistents al 6è Congrés Nacional de la Gent Gran, dipositàries de la veu de totes les persones grans de Catalunya,
   MANIFESTEM:
  • Que l’envelliment és un procés, no un estat, que té lloc al llarg de tota la vida. Aquesta realitat s’ha de tenir en compte a l’hora de dissenyar i desenvolupar polítiques d’envelliment actiu.
  • Que les persones grans no podem ser només objecte de gestió assistencial, sinó que hem de ser subjectes i protagonistes en la vida social, cultural, econòmica i política, en la qual hem de trobar el nostre benestar i ens hi hem de trobar bé.
  • Que l’objectiu principal a aconseguir per a la gent gran és un benestar lligat al màxim d’autonomia personal i al mínim possible de dependència, un benestar que no s’ha de refiar del proteccionisme, sinó que ha de fomentar la participació activa en la xarxa ciutadana de drets i deures.
  • Que demanem més i millor representació de la gent gran a la vida política en tots els àmbits territorials, que permeti una participació més activa en el desenvolupament del nostre país.
  • Que reclamem una major i millor visibilitat de la gent gran de Catalunya als mitjans de comunicació, amb un tractament respectuós i realista de les diverses situacions en què es troba, sense marginalitats ni singularitats que afavoreixin estereotips que malmetin la visió que la societat té de les persones grans.
  • Que cal promocionar i impulsar una formació continuada i permanent de la gent gran més enllà de la vida laboral, fomentant, entre d’altres, la formació professional, els cursos universitaris i les noves tecnologies, posant-les a l’abast tant de la gent gran nascuda aquí com de la nouvinguda.
  • Que reclamem un major poder de decisió i gestió entorn els serveis i activitats dirigides a la gent gran, que permeti la nostra implicació en llurs dissenys i en llurs desenvolupaments, per tal d’adaptar-les el màxim possible a les nostres necessitats i expectatives, però també per tal de fomentar la nostra pròpia autonomia i activitat.
  • Que ha de ser prioritària la intensificació de les polítiques concretes d’assistència a l’envelliment, als casos de malalts més desvalguts i de persones discapacitades i/o incapacitades.
  • Que reclamem al nostre govern una llei de drets i garanties de la dignitat de les persones en el procés de la mort, fent prevaldre la voluntat de les persones a l’hora de decidir les condicions de la seva mort digna, i que es difongui la normativa de “voluntats mèdiques anticipades”.
  • Que reclamem que l’economia estigui al servei de les persones, dotant dels recursos econòmics suficients per al desenvolupament equilibrat territorialment de la Llei de Serveis Socials, aplicant els mecanismes necessaris per abordar seriosament les situacions de pobresa i marginació social, facilitant el coneixement i utilització de la cartera de serveis a totes les persones i analitzant sistemes de finançament efectius.
  • Que reclamem la dotació dels recursos econòmics suficients per al bon desenvolupament de l’anomenada Llei de la promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, prioritzant la dotació de serveis per damunt les dotacions econòmiques, agilitzant aquesta dotació i fomentant la professionalització, un salari adient i la valoració social dels cuidadors i cuidadores.
  • Que defensem el nostre sistema públic de pensions i de repartiment de la Seguretat Social, i per això exigim que se’ns millori el sistema i se’ns garanteixi la seva viabilitat futura, fomentant la cotització de tothom i augmentant significativament aquelles pensions que es troben per sota el llindar de la pobresa
  • Que demanem la revisió i/o derogació de les reformes que contemplen la congelació, a partir de l’1-1-2011, de les pensions superiors a les mínimes.
  • Que demanem als nostres governs mesures adequades per regular els mercats financers, així com la creació d’un impost en la transacció d’operacions financeres, impulsar l’eliminació dels paradisos fiscals, una lluita decidida contra el frau fiscal i una revisió de la fiscalitat de les SICAV ( societats d’inversió en capital variable)..
  • Que exigim un finançament suficient per al nostre sistema sanitari, tenint en compte el nombre real de persones que tenen dret a Catalunya a prestació sanitària. Però, no només cal garantir la dotació econòmica suficient, sinó també una atenció sanitària ràpida, àgil, respectuosa, professional i especialitzada, que tingui en compte les particularitats de la gent gran.

  • Que cal elaborar polítiques socials d’habitatges dirigides a la gent gran, que tinguin en compte la seva situació econòmica i les seves necessitats quant a accessibilitat i adaptació dels habitatges.
  • Que reclamem una major promoció i foment del transport públic, dotant d’una xarxa que tingui en compte l’equilibri territorial, que estigui adaptada a les necessitats de la gent gran i les persones discapacitades i que sigui accessible econòmicament.
  • Que exigim la posada en funcionament del marc normatiu que doti dels instruments adequats per donar resposta als maltractaments a la gent gran i la provisió dels serveis necessaris per poder respondre de forma adequada i immediata a aquestes situacions i, en la mesura que es pugui, prevenir el problema. Però també animem a tota la gent gran a denunciar qualsevol cas de maltractament que pateixin o detectin en terceres persones, per facilitar la detecció i la disminució d’aquestes situacions.
  • Que cal garantir que els processos d’incapacitació assoleixin l’objectiu de protegir els drets i la guarda de les persones afectades i dels seus béns, dotant dels recursos suficients i adaptats per fer-ne la valoració, donant caràcter d’urgència als processos judicials i aplicant–hi mesures de control i seguiment.
  • Que cal fomentar i facilitar un envelliment actiu de la gent gran, que integri els conceptes de prevenció i hàbits saludables en el dia a dia, dotant dels equipaments, espais i serveis necessaris i adequats per permetre una participació adaptada a la nostra edat i estat de salut.  Finalment,
  • Tots els delegats i delegades ens felicitem per la gran participació que hi ha hagut en aquest 6è Congrés Nacional de la Gent Gran, pel consens i la qualitat de les conclusions i acords a què hem arribat, i ens encoratgem a continuar treballant per tenir un millor futur.
  • Demanem que el Consell de la Gent Gran de Catalunya, com òrgan consultiu i de participació, segueixi fent el seguiment acurat del grau d’assoliment dels acords que s’han pres en aquest congrés.
  • Al Govern de la Generalitat de Catalunya li reclamem l’impuls i el fer realitat els acords d’aquest 6è Congrés.

  dijous, 7 d’octubre de 2010

  8 d'octubre, Dia Mundial de les Cures Pal·liatives

   
  L’augment de l’activitat assistencial a Catalunya fa que el 87% de persones amb malaltia oncològica que van sol·licitar atenció, al final de la vida, la rebessin
  La importància de la celebració del Dia Mundial de les Cures Pal·liatives radica en què es considera un bon instrument que permet difondre informació, sensibilitzar i -en definitiva- apropar les cures pal·liatives a la societat, creant consciència sobre la necessitat de rebre una atenció professional i de qualitat, al final de la vida de qualsevol persona, que es resumeix en un lema: “Curar a vegades, alleugerir sovint i cuidar sempre”.
  Les cures pal·liatives constitueixen una línia estratègica del Pla director sociosanitari, que és un instrument del Departament de Salut que inclou la planificació de l’atenció al final de la vida. Es tracta d’un model consolidat que ha demostrat, al llarg dels quasi 20 anys de desenvolupament: efectivitat, eficiència i satisfacció, per part dels usuaris i els seus familiars, així com pels professionals del sistema sanitari. Alhora, suposa una millora significativa en l’atenció als malalts en situació de malaltia terminal avançada.
  Actualment, Catalunya disposa de: 383 llits sociosanitaris específics de cures pal·liatives (UCP), 82 equips pal·liatius de suport domiciliari (PADES), 23 equips pal·liatius de suport hospitalari (UFISS),15 equips pal·liatius d’avaluació integral, a més d’altres recursos sociosanitaris no específics de cures pal·liatives, polivalents i mixtos, que també ofereixen atenció específica pal·liativa, tot i que no ho fan de forma exclusiva.
  Des de l’any 2005, hi ha hagut un increment del 28% de l’activitat assistencial dels recursos específics de cures pal·liatives (UCP, PADES i UFISS) i s’observa una tendència creixent de l’activitat en les unitats d’internament (6.301 episodis, al 2009) i una estabilització en l’activitat domiciliària (13.000 episodis, al 2009).
  Una de les característiques de l’atenció al final de la vida és la seva transversalitat. Les persones en l’etapa de final de vida també són ateses pels professionals en altres recursos sanitaris, en els quals s’ofereix assistència pal·liativa; però no de forma exclusiva en aquest tipus d’atenció, sinó que les característiques i necessitats sanitàries que presenta la persona malalta són les que defineixen quin és el recurs més adequat en el que ha de rebre l’atenció.
  Amb el model organitzatiu d’atenció al final de la vida, a Catalunya, s’ha arribat a donar una alta cobertura a persones amb malaltia oncològica avançada i terminal, i s’ha evidenciat una tendència creixent en la cobertura de l’atenció a les persones amb malaltia no oncològica. Un dels objectius prioritaris del Pla director sociosanitari és augmentar aquesta xifra. S’estima que, a l’any 2009, els recursos específics de cures pal·liatives van donar cobertura a un 87% de persones amb malaltia oncològica i a un 61,4% de persones amb algunes malalties no oncològiques, de la població calculada amb necessitats pal·liatives candidates a rebre atenció per part d’aquests equips.
  Des del mes de maig de 2009, es compta amb equips específics per a l’atenció al final de la vida de la població infantil i juvenil, als hospitals Maternoinfantil Vall d’Hebron i Sant Joan de Déu.
  El Departament de Salut treballa per ampliar la cobertura de les cures pal·liatives, especialment a la població amb malalties d’origen no oncològic, millorar l’abordatge d’aspectes ètics en l’àmbit sociosanitari, implantar polítiques integrals d’atenció en el territori i circuits d’accés en funció de la complexitat, potenciar la investigació en cures pal·liatives, oferir formació sobre l’atenció al final de la vida als professionals dels diferents nivells assistencials, oferir cursos de suport als cuidadors i millorar l’atenció al dol, entre d’altres.
  Paral·lelament a la planificació sanitària que es realitza des del Departament de Salut, hi ha diferents iniciatives que permeten l’evolució de l’àmbit de l’atenció, al final de la vida. Entre altres accions que permeten millorar la sensibilització dels professionals i de la població en general, sobre el dret de totes les persones a rebre una atenció de qualitat en l’etapa del final de la vida, es troba Ícaro, que és un documental dirigit per Pep Martín, amb guió d’Anna Batlle i Ester Flores a la producció, que explica les diferents fases del procés final de vida d’un malalt amb malaltia avançada (http://icarodocumental.blogspot.com/).
  El desenvolupament dels recursos de cures pal·liatives, el més alt dins l’Estat espanyol, posa de manifest el ferm compromís del Departament de Salut per donar qualitat en l’atenció, en aquesta etapa de la vida. Considerant les diferents accions realitzades fins al moment, tant a nivell autonòmic com estatal, i les accions futures plantejades, cal establir que són fets que demostren l’interès en l’agenda política sanitària vers les cures pal·liatives.
   
   FONT:  Departament/s  

  Presentació del programa d'alfabetització d'adults d'origen estranger "Lletres per a tothom"

  És un projecte de la Generalitat de Catalunya, la Fundació “la Caixa” i la Federació d’Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes en col·laboració amb ens locals i entitats
  El secretari per a la Immigració del Departament d’Acció Social i Ciutadania, Oriol Amorós; el secretari de Polítiques Educatives del Departament d’Educació, Francesc Colomé; la directora de Planificació i Foment de la Secretaria de Política Lingüística del Departament de la Vicepresidència, Paquita Sanvicen; el director de l’Àrea d’Integració Social de la Fundació “la Caixa”, Marc Simón; i el representant de la Federació d’Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes (FACEPA), Miquel Fort; participaran aquest divendres en la presentació del nou programa d’alfabetització de persones adultes d’origen estranger “Lletres per a tothom”.
  Serà en el marc d’una jornada adreçada a professionals i voluntaris de formació d’adults al CaixaForum de Barcelona. Es tracta d’una iniciativa promoguda per la Generalitat de Catalunya, la Fundació “la Caixa” i FACEPA en col·laboració amb ens locals i entitats d’arreu de Catalunya. Respon a una de les mesures del Pacte Nacional per a la Immigració quan aposta per emprendre un programa nacional per a l’alfabetització.


  El secretari per a la Immigració, Oriol Amorós, intervé en la presentació del programa d'alfabetització de persones adultes d'origen estranger "Lletres per a tothom"
  08/10/2010 10:00 | CaixaForum. Avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 | Barcelona (Barcelonès)

  FONT: Departament/s: 
   

  Documentació i recursos de treball social

  Documentació

  • Guia de recomanacions sobre gestió de la diversitat a les empreses i d'altres organitzacions

   Portada de la guia
   Guia per fomentar l'acollida i la integració de les persones treballadores d'origen estranger, que recull fins a 24 experiències. La iniciativa s'emmarca dins de les mesures del Pacte Nacional per a la Immigració i de la Llei d'acollida de les persones immigrades i s'adreça als delegats i delegades sindicals, als gestors de recursos humans, als quadres i personal directiu i, en general, al conjunt de les plantilles.
   Guia de recomanacions sobre gestió de la diversitat a les empreses i d'altres organitzacions. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania, Secretaria per a la Immigració, 2010
   Guia de recomanacions
  • Declaración de Guanajuato

   Cartell de la conferència
   Document elaborat per diversos governs i actors socials participants a la "Conferència Mundial de la Joventut 2010" celebrada del 25 al 27 d'agost a la ciutat de León (Guanajuato, Mèxic) i que va comptar amb la participació de més de 1.000 persones de 112 països de tot el món per debatre sobre el desenvolupament de la joventut mundial. L'informe recull tretze recomanacions destinades als governs de tot el món que garanteixen, a nivell nacional i internacional, els drets bàsics de la joventut.
   Declaración de Guanajuato. Guanajuato: World Youth Conference, 2010
   Declaració de Guanajuato

  Recursos

  • Spread the sign

   Logo del diccionari/traductor
   Diccionari-traductor del llenguatge de signes creat amb la voluntat de difondre la llengua de signes de diferents països a través de la xarxa. Aquesta eina pedagògica d'autoaprenentatge i d'ús gratuït presenta suport visual (imatges i vídeos) sobre la manera d'expressar mots o frases concretes en diferents idiomes (actualment: anglès, txec, anglès americà, finès, francès, alemany, japonès, lituà, portuguès, rus, espanyol, suec i turc).
   Web del diccionari de signes

   FONT: DIXIT