dimecres, 19 d’octubre de 2011

Situació dels fills d’immigrants a Espanya
Un informe de la Fundació Pere Tarrés i UNICEF España reflecteix les dificultats dels infants d’origen estranger per accedir als seus drets

La publicació alerta de situacions extremes en les quals els infants tenen problemes per cobrir necessitats bàsiques, accedir a ajudes públiques, atenció primària i ensenyament  


Barcelona, 14 d’octubre de 2011 – Els infants de famílies immigrants que viuen a Espanya tenen dificultats per accedir a drets fonamentals com l’alimentació, l’educació o la salut, segons l’informe Abriendo ventanas: infancia, adolescencia y familias inmigradas en situaciones de riesgo social, presentat avui per UNICEF i la Fundació Pere Tarrés.

Per la redacció del document s’han entrevistat a 106 professionals implicats en el treball amb el col·lectiu de fills d’immigrants, i a vuit menors de nacionalitat estrangera.

Els expertes alerten d’algunes situacions extremes d’infants d’origen estranger que tenen dificultats de cobrir les necessitats alimentaris, que van a l’escola sense esmorzar o sense dutxar-se perquè no tenen aigua a casa, o que no poden pagar les medicines. 

A l’any 2009, hi havia a Espanya 971.479 menors que tenien nacionalitat estrangera, és a dir, el 12% de la població menor de 18 anys, concentrant-se principalment a Catalunya (21%), Madrid /18%), Comunitat Valenciana /14%) i Andalusia (12%).

La majoria de la població de 0 a 17 anys nascuda a l’estranger procedeix de països europeus (35%) i americans (48%), seguits pels africans (14%) i els asiàtics (6%). En primer lloc es troba Romania, amb un 12% de la població, seguit d’Equador (12%), Marroc (11%) i Colòmbia (7%). El primer país asiàtic és la Xina (4%). 

L’informe ha estat elaborat per les investigadores Violeta Quiroga i Ariadna Alonso, de la Fundació Pere Tarrés, i analitza els factors que poden conduir aquests infants a una situació de risc social. Aquest treball d’investigació posa de manifest dificultats a l’hora d’empadronar els infants a causa de requeriments dels ajuntaments, a circumstàncies familiars (alta mobilitat de les famílies) o a la impossibilitat d’empadronar alguns menors acollits a centres de protecció per no disposar del document d’identificació amb una fotografia. 

Aquesta situació repercuteix en l’accés dels infants a serveis bàsics com la sanitat. De fet, s’han detectat casos de retirada de targetes sanitàries per falta de documentació.

L’informe, presentat avui, fa palesa l’existència de dilemes i controvèrsies jurídiques entre l’ordenament jurídic migratori i el de protecció dels drets dels infants, ja que detecta limitacions a l’hora de tramitat ajudes públiques i de situacions que vulneren el dret del reagrupament familiar. 

Els experts també destaquen que els canvis continus dels programes d’ensenyament, la no inclusió de la diversitat cultural en el currículum acadèmic i la incomprensió entre les famílies i els col·legis, representen un escull per la formació. Aquests problemes es veuen agreujats pel coneixement a vegades insuficient de la llengua, sobretot en infants de parla no hispana, i pels problemes econòmics que afecten les famílies com a conseqüència de la precarietat laboral i la falta de feina. 

Prova de la precarietat en què viuen moltes famílies, és el relat de Ying Ying, una jove xinesa de 15 anys que va arribar a Espanya a través del procés de reagrupació familiar. Durant la seva entrevista per a l'informe explica: "la meva família i jo vivim en una habitació i dues famílies més, cadascuna en una habitació". 

En l'àmbit familiar, el document subratlla l'absència de xarxes familiars extenses, una insuficient supervisió parental, violència com a mesura correctora o confrontació entre pares i fills. Com a conseqüència, es produeixen casos com el d’en Pedro, un altre dels adolescents entrevistats en l'informe. Té 14 anys i va arribar a Espanya des de l’Equador amb només 5. Reconeix que s'ajuntava amb "gent de bandes. Vaig anar amb ells des dels 11 als 14 anys, ara ja no vaig amb ells, perquè són gent perillosa. Quan estava a la banda em ficava en baralles i consumíem drogues, com marihuana i haixix ". 

Walter, de Colòmbia, assegura que "algunes vegades no anava a l'escola, em quedava a casa d'un amic escoltant música i veient la tele. Altres vegades em quedava dormint a casa, però la meva mare no s'assabentava perquè estava treballant ". 

Una absència de control que repercuteix també en el manteniment de concepcions i pautes culturals en camps com el de la salut sexual i reproductiva. La Gabriela, d'origen portuguès i guineà, ha nascut a Espanya, té 17 anys i ja ha estat mare. "Des que sóc mare tot ha canviat, sé el que és estimar un fill, les coses no són fàcils però jo sempre lluitaré per ell, mai l’abandonaré com va fer ella (la seva mare)", diu. 

Per aquesta raó, l'informe recomana que es facilitin els tràmits i requisits per a la reagrupació familiar dels fills menors d'edat, així com les ajudes que puguin minimitzar les situacions de risc.

Bones pràctiques 
El document planteja 25 bones pràctiques que poden ajudar a corregir algunes de les deficiències detectades en diferents àmbits. 

Des del punt de vista educatiu, es recomana la formació sobre circuits i funcionament de l'escola per les famílies immigrants, així com la preparació dels continguts de les reunions escolars amb criteris d'atenció a la diversitat cultural en aquests espais (llengua, presència de mediadors interculturals, orientació i atenció individual, etc.). 

Amb famílies sense alfabetitzar, es recomana que el seguiment dels hàbits i de la trajectòria educativa dels fills es dugui a terme amb material més gràfic, com les fitxes i colors. També s'ha comprovat que la presència d'aules d'autoaprenentatge a les escoles ha millorat el rendiment escolar. 

En l'àmbit familiar es ressalten els efectes positius que tenen els Programes de Suport Familiar desenvolupats pels ajuntaments a través de tècnics de reagrupació familiar abans i després de l'arribada dels infants. També es destaquen els resultats de les sessions d'acompanyament individualitzat a la família i el nen reagrupat per reorientar les relacions familiars. 

Per veure l’informe complert:  www.unicef.es 

Para descarregar fotografies de la presentació de l’informe:  

dilluns, 10 d’octubre de 2011

La depressió afecta el doble a les dones que als homes
La depressió afecta el doble a les dones que als homes
Avui, 10 d’octubre és el dia que la OMS declara com a dia mundial de la salut mental, s’ha de recordar que, segons les dades de l’organització publicades en l’ Atlas de Salud Mental 2011, emès per la Organització Mundial de la Salut (OMS), una de casa quatre persones requerirà atenció per patir algun trastorn mental, i d’aquestes, més de la meitat, seran dones.
Perquè en el dia mundial de la salut mental, s’ha de recordar que al 2020 la depressió serà la primera causa de discapacitat després de les malalties cardiovasculars, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS). És un mal que afecta el doble a les dones que als homes. Una de cada cinc té risc de patir un episodi al llarg de la seva vida, segons una enquesta realitzada a més de 1.500 metges i psiquiatres d’atenció primària. Les dones pateixen més depressions lleus o moderades i de forma més freqüent, mentre que en els homes prevalen les depressions de tipus greu o malenconiós. No obstant això, en les malalties mentals com la bipolaritat, l’esquizofrènia o els trastorns obsés-compulsius la incidència és la mateixa en ambdós sexes.
Segons Jeronimo Saiz, president de la Societat Espanyola de Psiquiatria, creu que hi ha una exigència per part de la societat cap al rol de la dona que està resultant malsana. "Se li demana a la dona actual que tingui molts rols diferents, de mare, de parella, en el professional competint al màxim nivell i moltes vegades això no s’acompanya de la satisfacció, de la compensació que seria d’esperar del paper tradicional de la dona com a cuidadora d’altres persones ".
Segons els estudis epidemiològics, encara que la depressió pot afectar qualsevol edat-incloses nenes-hi ha major incidència a partir de la pubertat fins al final de la menopausa. Però es dóna amb més freqüència entre els 25 i els 45 anys. Segons una enquesta de Actimude (Actitud de la Dona davant la Depressió), un 38% de les depressions en la dona s’associa amb la menopausa i un 17% amb situacions premenstruals. Una dada significativa si es té en compte que la dona està un terç de la seva vida amb la menopausa.
Jorge Cervilla, professor titular de Psiquiatria a la Universitat de Granada, va realitzar fa dos anys un projecte pioner a Espanya que va concloure que ser dona és un element de risc. Hi ha una sèrie de causes genètiques que no condicionen, però que sí predisposen, a la concurrència d’altres elements com els ambientals i que augmenten el risc de depressió en una persona. El projecte està actualment en la seva segona fase: l’estudi de 2.000 pacients en l’atenció primària amb un seguiment a llarg termini, des dels 12 fins als 24 mesos. "Hem trobat que el risc de depressió ve augmentat per un paquet de factors de risc; genètic, ser dona i tenir una sèrie d’esdeveniments vitals estressants o haver patit abusos en la infància", explica Cervilla, un dels investigadors principals del CIBERSAM, els Centres d’Investigació Biomèdica en Xarxa de Salut Mental.
Ara per ara, les dones afronten de manera diferent la depressió que els homes. Les dones recorren més al metge de capçalera, són més expansives amb les seves emocions i no tenen problemes a demanar ajuda. En els homes hi ha major taxa de prevalença d’alcohol o d’altres drogues, segons dades de 2006 de l’Observatori de la Salut, un 6,5% enfront d’un 0,9% en les dones. En aquest sentit, Julio Bobez, president de la Societat Espanyola de Psiquiatria Biològica, creu que no s’ha demostrat que de les diferències que hi pugui haver entre el funcionament cerebral de les dones i els homes es derivi que les dones siguin més vulnerables a la depressió . "En el que sí hi ha diferències és que si vas a una consulta veuràs que hi ha més dones que acudeixen per depressió que homes, perquè aquestes tenen un estil d’afrontar la salut diferent. Els homes resisteixen més les disfuncions psicosocials ia més, en molts casos, les intenten solucionar amb alcohol i altres drogues ".
L’esquerda dels països
Per a la OMS, hi ha una gran quantitat de persones al món que no reben cap tipus d’atenció, proporció que en els països més pobres arriba a les tres quartes parts de la població que necessita d’atenció mental. "Gairebé la meitat de la població del món viu en països on, de mitjana, es disposa d’un psiquiatre o menys per cada 200.000 persones", va afirmar Shekhar Saxena, director del departament de Salut Mental i Abús de Substàncies de l’OMS. Però encara pitjor, en moltes nacions d’ingressos baixos hi ha menys d’un especialista en salut mental per cada milió d’habitants.
El responsable de l’OMS també es va referir als avenços assolits en diversos països gràcies al programa d’acció posat en marxa el 2008 per aquesta entitat per corregir la bretxa en matèria de salut mental, basat en la formació del personal mèdic d’atenció primària, tant metges com infermeres, per conèixer sobre el diagnòstic i tractament d’aquests trastorns.
Entre els països que gaudeixen d’aquest programa figuren Etiòpia i Nigèria, que acaben d’incorporar, i Jordània o Panamà. Altres països en desenvolupament de grans dimensions com Brasil, l’Índia i Tailàndia també estan progressant ràpidament en l’ampliació dels seus programes nacionals de salut mental, segons va afirmar l’OMS.
Font: Isabel Landa (ElPaís) i OMS
Documents adjunts

Què fem les entitats socials contra la pobresa?


Compromís
Aquests són els compromisos de les entitats socials recollits al 'Compromís 17 d'octubre de les entitats socials de Catalunya', que les entitats socials de Catalunya van signar el 17 d'octubre de 2010.
 • Defensar amb més força una societat en la qual els drets socials de totes les persones siguin reals i efectius, compromesa amb els Drets Humans, i identificada amb els principis de llibertat, igualtat i justícia social.
 • Seguir posant la persona al centre de tota la nostra activitat, especialment les més vulnerables.
 • Ser coherents, en tots els nostres programes i actuacions, amb  els valors que ens identifiquen.
 • Educar i fer créixer la cuitadania en els valors democràtics de la solidaritat i l'equitat per construir una societat més conscienciada, crítica i cohesionada.
 • Promoure la participació amb les entitats socials i el voluntariat, posant especial èmfasi en la corresponsabilitat de tots per construir una societat més justa.
 • Col·laborar més intensament amb els poders públics en l'elaboració i l'execució de polítiques d'inclusió social, per contribuir que siguin eficaces, ambicioses i sostenibles.
 • Incrementar la nostra actuació en els barris i en els pobles més necessitats, des de la proximitat, el treball comunitari i la participació associativa.
 • Prestar especial atenció als nous rostres de la pobresa generats per la crisi econòmica, i augmentar els nostres esforços per estar més a prop de qui més ho necessita.
 • Invertir més energies, recursos i imaginació per fer possible l'ocupació dels col·lectius que pateixen més dificultats d'accés al mercat de treball.
 • Enfortir i vertebrar encara més el ric teixit associatiu que té Catalunya, perquè la força del seu compromís cívic és la millor herència que podem deixar a les generacions futures.

  Consulta el Compromís 17 d'Octubre aquí
 • Programes concrets
  Aquests són alguns exemples de programes innovadors que duen a terme les entitats socials contra la pobresa:
  Servei de Mediació en l’Habitatge (Càritas Barcelona).L’equip del programa atén, amb cita prèvia, les consultes i situacions relacionades amb deutes pendents de lloguer o d’hipoteca, fent tasques d’intermediació amb propietaris i entitats creditores, per tal d’arbitrar solucions proporcionades i justes que evitin el màxim possible els desnonaments.
   Campanya "Que els infants no paguin la crisi" (FEDAIA). La campanya vol fer una crida a les autoritats polítiques, als empresaris i a la societat en general perquè s’actuï de manera coordinada per a evitar que els infants paguin la crisi. I proposem que el benestar dels infants sigui un eix vertebrador de les polítiques públiques.
  Kits de suport social (Creu Roja). Els kits tenen per objectiu fer front a les necessitats de col·lectius en risc d’exclusió social i afectats per la crisi, com ara les famílies amb bona part dels seus membres en atur, la petita infància, la gent gran o bé aquelles persones que ja es troben en situació de vulnerabilitat abans de la recessió econòmica. Entre aquests col·lectius figuren la població nouvinguda, les persones amb drogodependència i les dones en situació de dificultat, entre d’altres.  La Creu Roja ha distribuït des de l’inici del projecte (setembre de 2009) fins el mes de setembre de 2011, un total de 42.910 kits per a 68.602 persones, per valor de 1.271.309€. 
  Pisos d’Inclusió (Sant Joan de Déu, Serveis Socials). S'atén a les persones que es derivaden de l’Ajuntament al Centre Residencial - Alberg de Sant Joan de Déu, amb pisos d’inclusió social. És dóna una atenció integral, incidint amb la inserció laboral i promovent l’autonomia que permet a la persona estabilitzar-se personal, econòmica i laboralment.
  'Construeix-te' (ECAS-Fundació Comtal). 'Construeix-te' pretén facilitar les eines necessàries perquè els joves inactius, de 16 a 20 anys, es motivin i desenvolupin les capacitats imprescindibles que els permetin la seva posterior inserció laboral o formativa. El projecte es basa en la metodologia d’aprenentatge i servei, on es fan activitats per a la formació bàsica amb un posterior servei a la comunitat on es desenvolupen les tècniques adquirides durant l’etapa d’aprenentatge. A més a més, s’intenta que els i les joves assoleixin els valors del treball i de l’esforç, i que generin un sentiment de pertinença i compromís a l’entorn.
  Centre Obert del Raval (ECAS-Fundació Arrels). La Fundació Arrels gestiona aquest centre que està obert totes les tardes i s'hi atén una mitjana de 82 persones cada dia. Es tracta d’un espai diürn d’accés lliure on les persones troben un lloc d’acollida i de relació i una sèrie de serveis que els permet millorar la seva vida quotidiana
  Campanya “Cap infant sense colònies(Fundacio Pere Tarrés). Campanya de captació de fons per ajudar a les famílies que no disposen de recursos perquè els seus fills i filles participin en activitats de lleure, especialment durant les vacances escolars d'estiu.
  Mirall (Fundació Catalana de l'Esplai). La proposta educativa "Mirall" treballa per la igualtat d’oportunitats. Aquest tema s’aborda a partir de tres eixos: la igualtat de gènere, la discapacitat i la pobresa i l'exclusió social. La proposta educativa s'ha editat en forma de llibre i també en un web. La seguiran 65 esplais, amb 15.500 infants i joves.
  Banc de productes no alimentaris (Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. Promotors: Associació Cívica La Nau i Fundació IReS). Servei que promou la captació i la gestió de productes procedents de donacions que realitzen les empreses, amb la voluntat de distribuir aquest material a entitats de caire social i sense ànim de lucre per al seu ús i aprofitament, així com actuar en favor de col·lectius de població vulnerables a processos d’exclusió social. Amb la crisi, els seus serveis han augmentat considerablement.
   

Vídeo-Documental "La terapia del shock" per justificar crisi i enriquir transnacionals

dijous, 6 d’octubre de 2011

La Fundació Pere Tarrés i UNICEF presenten l’informe “Abriendo ventanas”, un estudi sobre les situacions de risc social d’infants i adolescents de famílies immigrades


La Fundació Pere Tarrés i UNICEF presentaran el pròxim 14 d’octubre l’informe “Abriendo Ventanas”, un estudi que té per objectiu fer visibles les diferents situacions de risc social i de vulnerabilitat dels drets dels infants i adolescents de famílies immigrades a Catalunya i Espanya.

La investigació, de Violeta Quiroga i Ariadna Alonso, analitza els diferents sistemes de protecció i atenció de la infància com el jurídic, el sanitari, el de serveis socials, el familiar, l’econòmic i l’escolar, entre d’altres. “Abriendo ventanas” també mostra el testimoni de 8 joves de famílies immigrades a Catalunya.CONVOCATÒRIA DE PREMSA
Dia
Divendres 14 d’octubre de 2011
Lloc
Sala d’actes del Col·legi de Periodistes de Catalunya
(Rambla Catalunya, 10 principal) Barcelona
Hora
12.00 hores

Intervindran

Josep Oriol i Pujol, director general Fundació Pere Tarrés
Pablo Giménez-Salinas, president UNICEF Comitè Catalunya
Violeta Quiroga, directora de la investigació Fundació Pere Tarrés
Paloma Escudero, directora executiva d’UNICEF EspanyaAl final de l’acte s’obrirà un torn de preguntes per periodistes i assistents.


Podeu consultar més informació sobre estudis del Grup de recerca d’Infància i Família en Ambients Multiculturals (IFAM) relacionats amb aquesta publicació o notícies relacionades amb els menors d’origen immigrant a:  http://www.delicious.com/fundperetarres/MMNA

dilluns, 3 d’octubre de 2011

Actualitat Treball Social: premis i normatives

Convocatòries

 • Ajuts per a famílies en què s'hagi produït un naixement, adopció, tutela o acolliment

  Per tal de donar suport econòmic a les famílies amb infants nouvinguts per raó de l'atenció que aquestes hi dediquen i per tal de prevenir situacions de vulnerabilitat, es convoquen aquests ajuts econòmics al naixement, adopció, tutela o acolliment produïts a partir del dia 30 de juliol i fins al 31 de desembre de 2011 (ambdues dates incloses) a famílies que no superin un determinat nivell d'ingressos.
  Termini: 31 de desembre de 2011
  PDF amb les bases dels ajuts
 • Premis Nayra 2011

  Premis que volen impulsar el desenvolupament, la difusió i el finançament de projectes adreçats a dones immigrades i elaborats des dels mateixos col·lectius de dones, des d'entitats o des d'administracions locals d'àmbit català, espanyol o internacional. Es premia un únic projecte, que pot ser una bona pràctica o bé, una idea de projecte.
  Termini: 31 d'octubre de 2011
  PDF de les bases del premi
 • Premi en l'àmbit de la gent gran de la Fundació Agrupació Mútua

  Premi per incentivar la recerca i la creativitat que pugui ser aplicada en diferents àmbits geriàtrics, com per exemple: malalties o deterioraments d'especial incidència en la vellesa, alimentació i dietètica, activitat física, hàbitat o altres equivalents.
  Termini: 30 de setembre de 2011
  PDF de les bases del premi
 • Premis Sant Jordi 2012 i borses d'estudi de l'Institut d'Estudis Catalans

  L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) convoca els Premis Sant Jordi 2012 amb l'objectiu de distingir obres i investigadors i investigadores en tots els àmbits de la ciència i de la cultura catalanes. Destaca en l'àmbit social el Premi IEC de Comunicació Social Joan Givanel i Mas i el Concurs de Joves Sociòlegs. L'IEC també convoca les borses d'estudi per estimular la realització de treballs de recerca.
  Termini: Consulteu les bases
  PDF de les bases de la convocatòria

Informacions actualitat sobre infància

En profunditat

 • Projecte "Escolta'm" per a una tutoria personalitzada

  Antoni Giner i Carme Saumell
  Aquest article pretén fer una petita presentació del projecte "Escolta'm". Es tracta d'un projecte que se situa dins de l'àmbit de l'acció tutorial als centres educatius, tant de primària com de secundària.
  El projecte proposa personalitzar l'escola amb un pla d'intervenció educativa que estableixi una vinculació educativa positiva entre el tutor i l'alumne, i que proporcioni a tot l'alumnat factors promotors que els reconeguin i els acompanyin en el seu creixement per anar aconseguint cotes de seguretat personal que els ajudin a desenvolupar-se de manera integral i satisfactòria.

Àmbit jurídic

 • El Pla de parentalitat en el llibre II del Codi civil de Catalunya relatiu a la persona i la família

  Elena Lauroba
  UB, e.lauroba@ub.edu

  L'1 de gener de 2011 va entrar en vigor el llibre II del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família (Llei 25/2010, de 29 de juliol), que reforma i actualitza els continguts del Codi de família (1998) i introdueix novetats importants, amb la voluntat d'adaptar-se a l'evolució de les famílies i la societat en els darrers anys. Aquí volem destacar que, en la regulació de la crisi de parella, els dos aspectes més remarcables són l'aposta per la guarda conjunta com a modalitat preferida/preferent i la regulació del Pla de parentalitat.

La Finestra

 • Acompanyant famílies en situació de risc: L'espai maternoinfantil EQMON

  Núria Capdevila Seix, educadora social d'EQMON
  En representació de tot l'equip d'EQMON
  Ben al mig de l'Eixample esquerre, a tocar del parc de l'Escorxador i amb llum natural durant tot el dia, un espai curiós s'entreveu entre comerços, associacions, pisos particulars i la parròquia. En un lloc ple de joguines, peluixos, informes, xumets, trossos de roba i cafès es reuneixen diàriament un grup de mares, un grup d'infants, i un de professionals que intenten fer de cada matí una estona agradable, d'intercanvi i d'aprenentatge.

Actualitat i informacions

 • Es regula la protecció dels menors durant el règim de visites de progenitors i familiars

  El passat mes de juny es va aprovar el Decret que regula els serveis tècnics de punt de trobada, un recurs que té com a objectiu atendre i prevenir la conflictivitat familiar en un lloc neutral i transitori amb personal qualificat. Actualment hi ha 20 serveis tècnics de punt de trobada estesos per 17 municipis catalans, que el 2010 van atendre més de 1.600 menors.
  Llegir més...
 • El Comitè dels Drets del Nen celebra el 30 de setembre el seu debat general entorn dels drets dels nens i nenes amb pares i mares que estan en centres penitenciaris

  La jornada tindrà lloc a Ginebra (Suïssa) i supervisarà l'aplicació de la Convenció, concretament del seu article 9, amb relació als drets dels nens i nenes que tenen els pares en centres penitenciaris.
  Atesa la complexitat del tema, el Comitè ha proposat abordar-lo partint de dos grups de treball sobre dues vessants:
  • Nadons, nens i nenes que viuen amb els pares i mares que estan a la presó o els visiten.
  • Nenes i nens ubicats fora dels centres penitenciaris quan els seus progenitors són empresonats.
  Per a més informació: Web del Comité de los Derechos del Niño
 • La Creu Roja informa sobre l'impacte de la crisi en la infància i les famílies

  La Creu Roja de Catalunya ha presentat, el passat mes de juliol, el primer informe de l'Observatori de Vulnerabilitat de l'entitat. Aquest estudi pilot té el nom de "L'impacte de la crisi en la infància i les famílies", i té com a objectiu apropar-se als usuaris dels programes de lluita contra la pobresa i l'exclusió social de la Creu Roja a fi d'avaluar la incidència dels projectes sobre aquestes persones i poder detectar noves necessitats per adaptar així l'actuació humanitària de l'entitat a la variable realitat social.
  Per a més informació: L'impacte de la crisi en la infància i les famílies

Formació