divendres, 29 d’abril de 2011

Dossier informatiu sobre polítiques migratòries a Catalunya

Publicacions

 • Dossier informatiu sobre polítiques migratòries a Catalunya

  Portada del dossier informatiu
  El darrer número de la revista Migrations Societé, del Centre d'Informació i d'Estudis sobre les Migracions Internacionals, a França, publica un dossier informatiu sobre polítiques migratòries a Catalunya coordinat per Ricard Zapata-Barrero, politòleg i professor del Departament de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra, i per Catherine Wihtol de Wenden, politòloga i investigadora del Centre d'Estudis i de Recerques Internacionals a Paris.
  Web de la revista en línia
  PDF del dossier informatiu

Actualitat de Treball Social

Actualitat

 • Perfils demogràfics de la població estrangera a Catalunya a gener de 2011

  Detall de la capçalera del web de la Direcció General per a la Immigració
  Al web de la Direcció General per a la Immigració trobareu publicada la informació més recent sobre la població estrangera a Catalunya.
  En concret, teniu a la vostra disposició els perfils sociodemogràfics de les 40 nacionalitats estrangeres més nombroses, amb l'evolució del padró des de l'any 2001, la diferència entre persones empadronades i residents, la distribució per edats i sexe, la distribució territorial, dades sobre la població escolar, afiliacions a la Seguretat Social (amb algunes excepcions) i població segons país de naixement.
  També podeu consultar la distribució per comarques i la distribució pel conjunt de Catalunya.
  Gran part de la informació publicada correspon a dades provisionals de padró, actualitzades a 1 de gener de 2011.
  Enllaç web a més informació
 • La Generalitat agilitzarà la contractació de treballadors temporers durant la campanya de recollida de la fruita

  Imatge d'un treballador durant la campanya de recollida de la fruita
  La Generalitat agilitzarà la contractació de treballadors temporers durant la campanya de recollida de la fruita. Ho farà a través de la provisió d'una setantena de persones que, procedents de 42 plans d'ocupació, donaran d'alta a la Seguretat Social i tramitaran els contractes des dels ajuntaments, telemàticament, de manera immediata. Així ho va explicar el passat 13 d'abril el delegat del Govern a Lleida, després de la reunió que van mantenir les diferents administracions i representants dels cossos i forces de seguretat implicats per coordinar la campanya.
  Pel que fa a la contractació en origen, aquest any es limitarà a uns 600 casos, uns 200 menys que l'any passat, per tal de facilitar feina als aturats. Bona part d'aquestes persones seran colombianes que tenen el dret de tornar després d'haver treballat a la campanya dos anys.
  Les administracions preveuen que la campanya transcorri amb normalitat. Si les condicions meteorològiques son propícies, tot apunta que la collita serà una mica més reeixida que la de l'any passat, especialment pel que fa al préssec i la nectarina. No està previst, però que les necessitats de mà d'obra siguin superiors a les del 2010, de manera que s'espera que els contractes de treball se situïn al voltant dels 9.000.
  Enllaç web al comunicat de premsa

El reglament de la Llei d'estrangeria dóna més pes a la gestió de la Immigració a Catalunya


Imatge d'arxiu
El conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, va valorar positivament el nou reglament de la Llei d'estrangeria aprovat el passat 15 d'abril pel Consell de Ministres. A proposta de la Generalitat, el text reconeix noves competències per Catalunya a l'hora d'acreditar l'esforç d'integració de les persones immigrades que vulguin renovar la seva residència temporal i no compleixin tots els requisits o que vulguin accedir a una autorització per arrelament.
Cleries s’ha mostrat satisfet amb gran part del document, si bé ha reiterat la necessitat d'obtenir un cofinançament per part de l'Estat per tal de garantir el desplegament de les atribucions assumides per la Generalitat. Es tracta dels informes sobre l'esforç d'integració per renovar les targetes de residència temporal, dels informes sobre l'adequació de l'habitatge per autoritzar el reagrupament familiar i dels informes sobre la integració de la persona estrangera per accedir a una autorització de residència per arrelament social.
El titular del Departament va celebrar que l'aprenentatge del català, juntament amb el castellà, es contempli com un factor clau per determinar l'esforç d'integració de les persones estrangeres que viuen a Catalunya. Es compleix així amb un dels pilars del Pacte Nacional per a la Immigració i de la Llei d'acollida, que situen el català com a llengua vehicular i element primordial per facilitar la incorporació de les persones nouvingudes a la societat catalana.
El reglament també dóna cobertura i reconeix la capacitat d'autogovern de Catalunya per definir els criteris, els circuits i la coordinació amb el món local en els procediments esmentats. En aquest sentit, Cleries va recordar la recent signatura d'un protocol d'actuació amb les dues entitats municipalistes del país, que reconeix el caràcter "preceptiu i determinant" dels informes que redacten els ajuntaments.
A banda del capítol més relacionat amb el marc competencial de la Generalitat, el conseller també va esmentar alguns dels punts més importants que s'han inclòs en el nou reglament, a parer del Departament de Benestar Social i Família:
 • introducció de la figura de l'arrelament familiar per donar resposta a la situació dels pares estrangers de fills espanyols
 • increment de la protecció a les víctimes de violència de gènere, que s'amplia també per primera vegada als seus fills
 • establiment d'un règim jurídic integral per als menors estrangers no acompanyats
 • impuls al retorn voluntari conservant el temps de residència prèvia
Enllaç web al comunicat de premsa
PDF del reglament

dijous, 28 d’abril de 2011

El departament d'Interior i el Col·legi d'Assistents Socials de Catalunya gestionaran coordinadament l'atenció social en situacions d'emergènciaImatge de la signatura del conveni
 • A partir de la signatura avui d’un conveni entre el conseller d’Interior, Felip Puig, i la presidenta del Col•legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya, Núria Carrera, la Direcció General de Protecció Civil disposarà dels professionals en assistència social necessaris per oferir serveis d’ajut social en cas d’emergència, tant en l’atenció durant la part més crítica i la immediatament posterior, com també en les fases de recuperació i rehabilitació, a mitjà termini
 • Per assolir l’objectiu del conveni, el Col·legi de diplomats en treball social i assistents socials de Catalunya està oferint formació als treballadors socials que formaran part dels equips d’intervenció
El conseller d’Interior, Felip Puig, i la presidenta del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya, Núria Carrera, han signat aquesta tarda un conveni de col·laboració per millorar la gestió coordinada de la prestació d’assistència social urgent davant situacions d’emergència, especialment les que causin múltiples víctimes o afectacions greus a béns i serveis que produeixin desatenció i greus perjudicis a un nombre elevat de persones.
A través d’aquest conveni, el Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya es compromet a posar a disposició de la Direcció General de Protecció Civil (DGPC) de la Generalitat de Catalunya els professionals de l’assistència i el treball social, especialistes en els serveis i polítiques socials per a grups i comunitats, necessaris per a prestar assistència social urgent en cas d’emergència. Per això, el Col·legi està oferint formació als treballadors socials que formaran part dels equips d’intervenció en emergències, facilitant-los estratègies i eines que hauran d’aplicar en l’atenció i intervenció social post-impacte, tant a les víctimes com als seus familiars.
La voluntat de la Direcció General de Protecció Civil, promovent convenis com aquest, és treballar en la reacció immediata a una emergència, enfortint el perfil d’atenció social a les víctimes i afectats, i també en una tasca posterior, pròpia de la fase de recuperació i rehabilitació posterior a l’emergència.
Així, els treballadors socials hauran de formar part dels equips d’intervenció multidisciplinars que actuen a les grans emergències (generalment Grup d’intervenció, liderat per bombers, Grup d’ordre, liderat per Mossos d’Esquadra, Grup sanitari, liderat pel SEM, Grup logístic, liderat per la Direcció General de Protecció Civil, i Grup judicial de medicina legal i forense, liderat per l’Institut de medicina legal de Catalunya) per atendre les necessitats socials que s’esdevinguin a les persones afectades, i activar els recursos necessaris, així com donar respostes socials per millorar les seves condicions personals i socials.
D’altra banda, i per a gestionar adequadament les emergències, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) de la Direcció General de Protecció Civil, tindrà a la seva disposició una xarxa d’assistència social que permeti donar el suport a les víctimes d’una emergència; garantir la disponibilitat d’equips de treballadors socials per intervenir en les emergències; garantir la seva participació a les comissions tècniques que elaboren els plans que Protecció Civil consideri oportú i en les propostes de formació. També garantirà la seva participació en les tasques de planificació d’emergències.
Per tal de fer el seguiment oportú i concretar el calendari d’actuacions previstes, es constituirà una comissió de seguiment, integrada per dos representants del Col·legi Oficial de DTS i AASS de Catalunya i dos representants de la DGPC.
La Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya estableix que la Protecció Civil té com a finalitats bàsiques la previsió dels riscos greus; la prevenció; la planificació de les respostes davant situacions de greu risc col·lectiu; la intervenció per anular, pal·liar o minimitzar les catàstrofes; el restabliment dels serveis essencials; la formació dels grups d’intervenció; i la informació a la població.
La llei també estableix que quan un pla d’emergències està activat, la màxima autoritat de protecció civil (el conseller d’Interior o l’alcalde del municipi) pot ordenar la prestació de serveis destinats a afrontar l’emergència; ordenar també la requisició, intervenció i ocupació temporal i transitòria dels béns necessaris per afrontar l’emergència; i ordenar l’ocupació de locals, indústries o tota classe d’establiments.
Finalment, la Llei 12/2007 de serveis socials, defineix que els serveis socials han d’assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i socials. En un dels articles es defineixen les situacions amb necessitat d’atenció especial, com l’atenció en les emergències socials per catàstrofes.
FONT:Departament/s
  

divendres, 22 d’abril de 2011

Quatre de cada deu reclusos de Catalunya cursen estudis. Campanya de llibres a centres penitenciaris


Quatre de cada deu reclusos de Catalunya cursen estudis

Les biblioteques dels centres penitenciaris de Catalunya seran les destinatàries d’una campanya de recollida de llibres, organitzada pel Banc Bilbao Biscaia - Argentària (BBVA) amb el lema “Aquest Sant Jordi, roses i llibres a la presó”.
 
La campanya, la primera d’aquestes característiques que s’organitza en l’àmbit de les obres socials de les entitats financeres, forma part del conveni de col·laboració signat el passat 17 de febrer per la Direcció General de Règim Penitenciari i Recursos del Departament de Justícia i el BBVA, que estableix la col·laboració estable de l’Oficina de Voluntaris de l’entitat financera en tasques de rehabilitació i resinserció sociolaboral dels interns de Catalunya. Un dels objectius d’aquesta col·laboració en l’àmbit del voluntariat és el foment de la cultura entre la població penitenciària.
 
La proposta del BBVA està adreçada bàsicament als seus clients, però també a la població en general, amb un doble objectiu: ampliar el fons bibliogràfic de les presons i, alhora, trencar els estereotips carceraris. En el marc d’aquesta campanya, que es perllongarà fins al 23 d’abril, diada de Sant Jordi, es convida els ciutadans a donar els llibres que ja hagin llegit a qualsevol oficina de l’entitat bancària.
 
Un 40% de la població penitenciària de Catalunya estudia i llegeix
 
Cal destacar que gairebé un 40% de la població reclusa cursa algun tipus d’estudi, reglat o no reglat, dins del programa marc de planificació educativa en el medi penitenciari.
 
Els plans educatius que s’ofereixen a aquest col·lectiu inclouen des de cursos de català, castellà, llengua estrangera (anglès i francès) i informàtica a nivell inicial, i programes amb continguts de formació instrumental i educació secundària, fins a la preparació de les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i estudis superiors i universitaris a distància. Per últim, els interns també tenen la possibilitat de participar en programes per adquirir competències per a la societat de la informació (informàtica i idiomes estrangers).
 
Un fons bibliogràfic de més de 100.000 títols
 
Un dels àmbits que més s’han reforçat els darrers anys als centres penitenciaris és la socioeducació. En aquesta línia s’ha elaborat un programa marc de biblioteques, les quals estan considerades en el medi penitenciari com a espais activadors i motivadors de processos d'aprenentatge i com a espais d'animació grupal i participativa. Les biblioteques actuen, així, com a centres de dinamització cultural i organitzen, entre altres activitats, tallers de lectura de premsa, jornades sobre la lectura, concursos literaris, llibrefòrums, clubs de lectura i exposicions de llibres sobre temes monogràfics. En l’actualitat, el fons bibliogràfic de les presons catalanes està format per més de 100.000 llibres i augmenta de manera constant amb diferents iniciatives.
FONT: Departament/s 

La Fundació Pere Tarrés obre el període d’inscripció de les activitats d’estiu per a infants, joves i famílies


ü  Es preveu que més de 16.000 infants i joves participin en les més de 300 colònies i casals.
ü  Aquest any en la campanya d’estiu de la Fundació Pere Tarrés participaran més de 2.000 monitors, molts d’ells voluntaris.

Des d’avui mateix, les famílies poden inscriure els seus fills i filles en alguna de les més de 300 activitats d’estiu que enguany organitza la Fundació Pere Tarrés junt amb els seus centres d’esplai vinculats. Les famílies ja poden inscriure els seus fills i filles, entrant al web de la Fundació Pere Tarrés: www.peretarres.org/estiu.


Amb el lema “L’Estiu. Vacances per créixer”, la Fundació Pere Tarrés ofereix una àmplia oferta per tal que infants i joves gaudeixin d’un temps de lleure de qualitat. Es tracta d’una oportunitat única per experimentar valors responent, també, a la necessitat de conciliar la vida familiar i laboral. Gràcies a les activitats, els nens i nenes aprenen a conviure, desenvolupen l’autonomia personal i amplien els seus coneixements.

L’èxit de les colònies d’idiomes i esportives
L’estiu és una època immillorable per practicar esports a l’aire lliure, així com per aprendre un altre idioma de manera divertida i lúdica. Entre totes les activitats que cada estiu ofereix la Fundació Pere Tarrés, les colònies esportives i les d’aprenentatge d’una llengua estrangera, són les que desperten més interès entre les famílies. La major part de les activitats lingüístiques són en el territori català, però també es proposen estades a Irlanda, Estats Units, Canadà, Anglaterra i França.

Molt per escollir
Entre les novetats d’aquest any hi figuren My first English Summer, unes colònies adreçades a infants entre 5 i 8 anys i pensades específicament perquè els més petits s’ho passin d’allò més bé alhora que aprenen l’anglès i reforcen els valors de l’educació en el lleure. A través de cançons, jocs i dinàmiques, els nens i nenes aprendran l’anglès d’una forma natural i divertida.

I després de l’excel·lent acollida de l’any passat, enguany tornen les colònies de teatre, on els participants viuran la màgia de les arts escèniques en el teatre de la casa de colònies de La Conreria, visitaran una sala teatral per conèixer les seves interioritats i rebran una classe magistral d’un intèrpret de l’escena catalana que els ensenyarà alguns trucs, tècniques d’interpretació i secrets del mon escènic. L’estada finalitzarà amb la representació d’una obra de teatre amb la presència dels familiars.

A més, la Fundació Pere Tarrés també ofereix un ampli ventall de propostes: colònies, setmanes d’aventura, campaments, casals i rutes a peu o en bicicleta. Totes aquestes activitats s’adrecen a infants i joves d’entre 3 i 18 anys, que poden gaudir de propostes a gairebé totes les comarques catalanes i a les Illes Balears.

Els més petits també tenen més de 20 casals d’estiu, organitzats per la Fundació Pere Tarrés, així com a les colònies organitzades pels esplais del Moviment de Centres d’Esplai Cristians de la Fundació Pere Tarrés (MCEC).


Enguany, la Fundació Pere Tarrés tornarà a obrir les seves cases de colònies a tota la família durant el mes d’agost, per aquells pares i mares que vulguin compartir amb els seus fills uns dies de vacances participant en activitats de lleure, aprenent, divertint-se i gaudint de l’entorn natural i de la relació amb altres famílies.


Una oportunitat laboral per als joves equips de monitors/es
La campanya d’estiu de la Fundació Pere Tarrés permet que més 16.000 infants i joves gaudeixen de les seves vacances, però també ofereix una oportunitat laboral excel·lent perquè molts joves aprofitin per tenir una feina remunerada durant els mesos d’estiu, mentre contribueixen a que els nens i nenes aprenguin a conviure, desenvolupin l’autonomia personal i ampliïn els seus coneixements. Aquest any en la campanya d’estiu de la Fundació Pere Tarrés participaran més de 2.000 persones, molts són els monitors/es voluntaris dels centres d’esplai que participen durant la resta de l’any en activitats d’educació en el lleure.

Això sí, comptar amb un equip de monitors formats és fonamental per a la Fundació Pere Tarrés, tenint en compte la responsabilitat de la seva tasca. En aquest sentit, l’àmbit de Formació de la Fundació Pere Tarrés forma cada estiu més de 1.200 joves en cursos de monitores i directors de lleure que s’imparteixen arreu de Catalunya (i més de 2.000 al llarg de tot l’any), xifra que suposa el 30% de la formació del sector i que converteix aquesta entitat en la primera en nombre d’alumnat. Aquests cursos capaciten els joves per a la intervenció educativa en funcions com ara el coneixement de l’infant, adquisició de recursos tècnics i treball en equip. També es tracta d’una oportunitat d’obtenir el títol que exigeix la Generalitat de Catalunya per exercir de monitor i director d’activitats de lleure.

Davant de la crisi econòmica, una tria exigent de les activitats d’estiu

Difícilment la Fundació Pere Tarrés pot distanciar-se del context de crisi econòmica que ens envolta. Durant l’estiu anterior, es van rebre 907 peticions de beques per a activitats de lleure als centres d’esplai del MCEC per part de les famílies de barris desfavorits, prop d’un 11% més que al 2009Totes les sol·licituds van poder ser acceptades, atorgant ajuts per un import de 186.450€, gràcies al suport de diverses entitats i institucions i també de les aportacions de la campanya de recaptació de fons de la Fundació Pere Tarrés “Cap infant sense colònies”: http://www.peretarres.org/capinfantsensecolonies. Els centres d’esplai preveuen que aquest any augmentarà el nombre de peticions de beques i, per això, la Fundació Pere Tarrés vol garantir amb aquesta gran campanya que el major nombre d’infants i joves puguin continuar gaudint dels beneficis de l’educació en el lleure dotant als esplais dels recursos necessaris per a la realització de la seva activitat.

I és que malgrat les dificultats econòmiques, les activitats de  lleure a l’estiu continuen sent un recurs molt important per a les famílies. Tenint en compte que el pressupost familiar per aquestes activitats serà limitat, la Fundació Pere Tarrés, com a entitat sense afany de lucre referent en el món educatiu, recomana a les famílies que la tria de les activitats es faci seguint criteris de qualitat i ajustant-se als objectius que s’esperen d’aquesta experiència.


 
I quines són les motivacions de les famílies per apuntar els fills/es a les activitats d’estiu? Segons l’enquesta que la Fundació Pere Tarrés va fer durant l’estiu anterior:


 
cid:image002.png@01CBFF5F.EB6E9520

Perquè els meus pares creuen que anar de colònies em permet tenir noves i enriquidores experiències per a la meva educació
Perquè volen que comparteixi part de les meves vacances amb altres nens de la meva edat en un entorn diferent a l’habitual
Perquè treballen mentre jo tinc vacances
Perquè m’hi diverteixo, perquè jo ho demano


Podeu descarregar-vos fotografies de les activitats d’estiu de la Fundació Pere Tarrés de l’any passat a:

Mobla el teu piset... per no res!Mobla el teu piset... per no res!
Taules, cadires, llits, televisors, armaris, i fins i tot electrodomèstics! Mobla el teu pis sense necessitat de comprar res. Intercanvia objectes, dóna allò que no necessitis i demana el que t’interessi. Intercanvia, reestrena i gaudeix per molt poc!
L’actual crisi ens ha portat coses dolentes però també alguna de bona. Hem redescobert els antics valors de reparar els objectes en comptes de comprar-ne de nous. De donar el que ja no necessitem en comptes de llençar-ho a la brossa. De preguntar entre els nostres coneguts, amics i familiars si tenen allò que necessitem en un moment donat, i que no és vital que sigui nou de trinca.
Per això, si has de moblar o renovar el teu pis o canviar els electrodomèstics tens moltes opcions per fer-ho sense gastar gaire.
Webs com www.intercanvis.org t’ajuden a posar-te en contacte amb gent que dóna el que té i d’altra que demana el que necessita. Busca entre els nombrosos anuncis i ofertes allò que et cal. Si no ho trobes, sempre podràs donar-te un volt per una botiga de segona mà o un mercat d’intercanvi que se celebri en una localitat propera a la teva.
I si no ho trobes definitivament, sempre podràs apuntar-te al Pla Renova’t d’electrodomèstics posat en marxa per la Generalitat de Catalunya, amb descomptes i subvencions de fins al 30% del cost de l’aparell, sempre que acompleixi certs requisits.
A què esperes per intercanviar!

La Direcció General de Joventut edita una guiapreventiva amb normes, consells i adreces útils per preparar les activitats d'educació en el lleure


‘Anem preparats 2011’ es distribueix entre les entitats que organitzen activitats de lleure per a infants i joves, colònies, campaments i casals d’estiu


La Direcció General de Joventut, del Departament de Benestar Social i Família, ha començat a distribuir la guia ‘Anem preparats 2011’ que resumeix la normativa i les recomanacions per organitzar activitats d’educació en el lleure amb menors de 18 anys, especialment aquelles que es preparen per aquest estiu. Amb un tiratge d’11.000 exemplars, aquest llibret de 48 pàgines exposa les normes legals, les recomanacions i els telèfons i adreces d’interès per desenvolupar aquest tipus d’activitats.
 
Les entitats organitzadores d’activitats d’educació en el lleure (associacions educatives juvenils, caus i esplais, entitats i empreses de serveis educatius de lleure, ajuntaments i AMPA) són les destinatàries d’aquest manual que pretén assegurar la qualitat, vetllar per la seguretat i la integritat física de les persones participants i alhora garantir el respecte pel medi natural que les acull. Per assegurar la seva funció preventiva, també es distribueix a tots els alumnes dels cursos de director/directora d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, que seran les futures persones responsables d’aquestes activitats.
 
Vetlla pels participants i l’entorn
Pel que fa al contingut del llibret destaca l’actualització de la normativa jurídica, que fa esment del nou conveni col·lectiu de treball per al sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya i de la nova Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.
 
‘Anem preparats 2011’ reuneix, per una banda, les recomanacions en el camp de la prevenció, la salut i la seguretat i, per l’altra, aporta indicacions per la protecció del medi ambient. En el primer aspecte, proposa un guió orientatiu per elaborar el Pla d’emergència en cas d’acampades, aconsella sobre l’actuació a seguir davant un incendi forestal o una tempesta i ofereix consells sobre el consum d’aigua superficial i de font, el tractament de les mossegades d’escurçó o de les picades de mosquits o medusa, entre d’altres. En quant a la cura del medi, indica quins són els processos correctes per eliminar les deixalles i excrements o com prevenir els incendis o les plagues de mosquits.
 
Finalment, la guia insisteix que en casos d’emergència cal seguir les indicacions dels agents rurals, mossos d’esquadra, protecció civil, personal sanitari i bombers i recorda que no es pot considerar, en cap cas, un text normatiu. Es pot descarregar des del web de la Direcció General de Joventut.
 
 
FONT: Departament/s 

dimecres, 20 d’abril de 2011

El 40% de la població catalana ja té carnet de biblioteca pública


 • Més de 150.000 nous carnets el 2010 fan arribar el nombre d’usuaris inscrits als 3 milions
 • Les biblioteques públiques catalanes han rebut 23,7 milions de visites el 2010, 350.000 més que l’any anterior
 • Augmenta un 15% el nombre de préstecs de documents impresos
 • El 2010 s’han inaugurat de 15 nous equipaments i 5 ampliacions
 • Els fons de les biblioteques superen els 13 milions de documents
 • Fins al mes d’abril de 2011 s’han inaugurat 10 equipaments més
 
Les 354 biblioteques públiques i bibliobusos de Catalunya compten amb 3.016.698 usuaris amb carnet, xifra que representa el 40% de la població catalana i que suposa l’emissió de 158.877 nous carnets el 2010. Les biblioteques públiques catalanes han rebut un total de 23.705.280 visites el 2010, 347.307 més que l’any anterior.
 
(Vegeu gràfics d’evolució de les dades en els darrers anys i les dades territorialitzades en els documents annexos)
 
El nombre de documents prestats ha estat de 16.509.103, i destaca l’augment d’un 15% de la xifra de préstecs de documents en format imprès (llibres i publicacions periòdiques), que han passat de 9.203.482 el 2009 a 10.639.387 el 2010. Segons el tipus de document, els més prestats han estat els documents impresos (llibres i publicacions periòdiques), amb el 64,45% dels préstecs. A continuació se situen els documents audiovisuals (25,45%), seguits dels sonors (9,39%) i els electrònics i altres documents (0,71%).
  
Les biblioteques catalanes han tancat l’any 2010 amb un fons de 13.080.941 documents, un 10,3% més que el 2009. Aquests 13 milions de documents ocupen en total uns 375 quilòmetres lineals de prestatgeria, que és pràcticament la distància entre les Cases d’Alcanar (Montsià) i Perpinyà.
 
Pel que fa a la superfície total de les biblioteques públiques catalanes, en acabar el 2010 era de 291.227 metres quadrats, un 7,5% més que l’any anterior, gràcies a la inauguració de 15 nous equipaments i l’ampliació de 5 més. Aquesta superfície equival a 50 camps de futbol.
 
Així mateix, les biblioteques catalanes van organitzar l’any passat prop de 35.000 activitats de promoció de la lectura, entre les quals destaquen els anomenats Clubs de lectura, el programa Al vostre gust, o l’Hora del conte, adreçada als nens. Hi van participar més d’un milió i mig de persones.
 
A més del serveis de préstec, les biblioteques catalanes ofereixen altres serveis i activitats. L’any passat totes les biblioteques disposaven d’ordinadors amb connexió a internet gratuïta per als seus usuaris. Aquest servei va tenir 3.103.174 usos al llarg del 2010, un 6,5% més que el 2009.
 
Quadre resum
 
 
Any 2010
Any 2009
Visites
23.705.280
23.357.973
Usuaris inscrits (carnets)
3.016.698
2.857.821
Documents prestats
16.509.103
16.703.912
Nombre total d'equipaments
348 (*)
343
Superfície total en m2
291.227
270.801
Fons total
13.080.941
11.855.545
Usos del servei d'internet i ofimàtica
3.103.174
2.912.340
Activitats de foment de la lectura
34.966
34.164
 
(*) Actualment hi ha 354 biblioteques i bibliobusos, amb la inauguració de nous equipaments el 2011.
 
 
15 noves biblioteques el 2010
L’any 2010 s’han inaugurat 15 biblioteques (7 nous equipaments i 8 trasllats) i se n’han ampliat o reformat 5 més.
 
7 nous equipaments (nous serveis):
· Barcelona (Ciutat Vella): Biblioteca Gòtic – Andreu Nin
· Corbera de Llobregat: Biblioteca Municipal Can Baró
· L’Hospitalet de Llobregat: Biblioteca Plaça d’Europa
· Lliçà d’Amunt: Biblioteca Ca l’Oliveres
· El Pont de Vilomara i Rocafort: Biblioteca Municipal del Pont de Vilomara i Rocafort
· Sabadell: Biblioteca del Sud
· Sant Fost de Campsentelles: Biblioteca Biblio@teneu
 
8 trasllats a nous equipaments
· La Granja d’Escarp: Biblioteca Pública de la Granja d’Escarp
· Guissona: Biblioteca de Guissona
· Montblanc: Biblioteca Comarcal Josep Conangla i Fontanilles
· El Prat de Llobregat: Biblioteca Antonio Martín
· Premià de Mar: Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras
· Rubí: Biblioteca Mestre Martí i Tauler
· Santa Coloma de Gramenet: Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré
 · Sarrià de Ter: Biblioteca Emília Xargay
 
5 ampliacions o reformes:
 · Alcanar: Biblioteca de les Cases d’Alcanar
· Barcelona (Ciutat Vella): Biblioteca Sant Pau i Santa Creu
· Cardedeu: Biblioteca Marc de Vilalba
· L’Escala: Biblioteca Víctor Català
· Taradell: Biblioteca Antoni Pladevall i Font
 
 
10 inauguracions els primers mesos de 2011
En els primers mesos de 2011, s’han inaugurat 10 equipaments:
 
6 nous equipaments (nous serveis):
· Sant Cugat del Vallès: Biblioteca de Mira-sol - Marta Pessarrodona
· Santa Eulàlia de Ronçana: Biblioteca Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja 
· Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant: Biblioteca Infant Pere
· Vilanova del Vallès: Biblioteca Contravent 
· Sabadell: Biblioteca de Ponent 
· Masquefa: Biblioteca Municipal de Masquefa 
 
2 trasllats a nous equipaments:
· Pineda de Mar: Biblioteca M. Serra i Moret
· Ribes de Freser: Biblioteca Centre de Lectura del Freser 
                                                
2 ampliacions:
· El Masnou: Biblioteca Joan Coromines 
· Sentmenat: Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila 
                                                
 FONT: Departament/s  

dimarts, 19 d’abril de 2011

El conseller Cleries valora positivament el nou reglament d'estrangeria que dóna més pes a la Generalitat en la gestió de la immigració


A proposta catalana, el text final amplia de 15 a 30 dies el termini per emetre els informes d’integració
Catalunya guanya en autogovern acreditant l’esforç de les persones que vulguin accedir a la residència per arrelament, entre d’altres casos
L’aprenentatge del català, juntament amb el castellà, passa a ser un factor determinant per acreditar el grau d’integració de les persones immigrades
El conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, ha valorat positivament el nou reglament de la Llei d’estrangeria aprovat divendres passat pel Consell de Ministres. A proposta de la Generalitat, el text reconeix noves competències per Catalunya a l’hora d’acreditar l’esforç d’integració de les persones immigrades que vulguin renovar la seva residència temporal i no compleixin tots els requisits o que vulguin accedir a una autorització per arrelament.
Cleries s’ha mostrat satisfet amb gran part del document, si bé ha reiterat la necessitat d’obtenir un cofinançament per part de l’Estat per tal de garantir el desplegament de les atribucions assumides per la Generalitat. Es tracta dels informes sobre l’esforç d’integració per renovar les targetes de residència temporal, dels informes sobre l’adequació de l’habitatge per autoritzar el reagrupament familiar i dels informes sobre la integració de la persona estrangera per accedir a una autorització de residència per arrelament social.
El titular del Departament celebra que l’aprenentatge del català, juntament amb el castellà, es contempli com un factor clau per determinar l’esforç d’integració de les persones estrangeres que viuen a Catalunya. Es compleix així amb un dels pilars del Pacte Nacional per a la Immigració i de la Llei d’acollida, que situen el català com a llengua vehicular i element primordial per facilitar la incorporació de les persones nouvingudes a la societat catalana.
El reglament també dóna cobertura i reconeix la capacitat d’autogovern de Catalunya per definir els criteris, els circuits i la coordinació amb el món local en els procediments esmentats. En aquest sentit, Cleries ha recordat la recent signatura d’un protocol d’actuació amb les dues entitats municipalistes del país, que reconeix el caràcter “preceptiu i determinant” dels informes que redacten els ajuntaments. En les properes setmanes aquest acord es veurà ampliat amb els requisits a tenir en compte al conjunt del país, per tal d’evitar divergències entre municipis.
Fins l’entrada en vigor del nou reglament, dos mesos a partir de la seva publicació oficial, la Generalitat establirà la coordinació necessària amb ajuntaments i Administració central, preferentment per via telemàtica. En aquest sentit, el conseller ha destacat l’ampliació del termini per emetre els informes d’integració i d’adequació de l’habitatge de 15 a 30 dies, a proposta de la Generalitat, tenint en compte la complexitat i la necessària coordinació entre administracions que comportaran els nous processos.
Amb tot, la màxima concreció i els continguts formatius que s’oferiran a les persones sol·licitants d’aquests informes s’establirà en el futur reglament de la Llei d’acollida, que es troba en fase de negociació amb els agents socials i les dues entitats municipalistes.
A banda del capítol més relacionat amb el marc competencial de la Generalitat, el conseller també ha esmentat alguns dels punts més importants que s’han inclòs en el nou reglament, a parer del Departament de Benestar Social i Família:
·        introducció de la figura de l’arrelament familiar per donar resposta a la situació dels pares estrangers de fills espanyols
·        increment de la protecció a les víctimes de violència de gènere, que s’amplia també per primera vegada als seus fills
·        establiment d’un règim jurídic integral per als menors estrangers no acompanyats
·        impuls al retorn voluntari conservant el temps de residència prèvia 

El Govern regula l'aplicació de la quota del 2% de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més treballadors


·        Aprova un decret que té per objectiu establir els procediments d’intermediació laborals de les persones amb discapacitat a Catalunya
 
·        Una de les novetats que introdueix el text és que quan el número final que resulti d’aplicar el 2% respecte del total de la plantilla de l’empresa sigui una fracció igual o més gran que 0,5, s’ha d’arrodonir per excés
 
El Govern ha aprovat avui un decret que regula l’aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de les persones amb discapacitat en empreses de 50 o més treballadors i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment. Un dels objectius d’aquesta nova mesura és establir els procediments d’intermediació laborals respecte de les persones amb discapacitat per tal aplicar a Catalunya la quota de reserva del 2% de la plantilla a favor de les persones amb discapacitat en empreses de 50 o més treballadors.
 
Com a novetat, el decret determina que quan el número final que resulti d’aplicar el 2% respecte del total de la plantilla de l’empresa sigui una fracció igual o més gran que 0,5 s’ha d’arrodonir per excés.
 
Així mateix, el decret defineix la forma en què s’ha de portar a terme la declaració d’excepcionalitat i l’aplicació de les mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment de la quota de reserva del 2%. Les situacions d’excepcionalitat poden ser degudes a algun dels motius següents:
 
a) Quan la no-incorporació d’una persona treballadora amb discapacitat a l’empresa obligada es degui a la impossibilitat que les oficines de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya, o en el seu cas, les agències de col·locació, puguin atendre l’oferta d’ocupació presentada, després d’haver efectuat totes les gestions d’intermediació necessàries per donar resposta als requeriments d’aquella. 
 
b) Quan hi hagi, i així ho acrediti l’empresa obligada, qüestions de caràcter productiu, organitzatiu, tècnic o econòmic que motivin l’especial dificultat per incorporar persones amb discapacitat a la seva plantilla.
 
Les mesures alternatives que poden aplicar les empreses exceptuades de l’obligació de complir amb la quota de reserva són les següents:
 
a) La subscripció d’un contracte mercantil o civil amb un Centre Especial de Treball (CET) o amb una persona treballadora autònoma amb discapacitat, per a la prestació de serveis aliens i accessoris a l’activitat normal de l’empresa.
 
b) La subscripció d’un contracte mercantil o civil amb un CET o amb una persona treballadora autònoma amb discapacitat per al subministrament de primeres matèries, maquinària, béns d’equip o qualsevol altre tipus de béns necessaris per a l’exercici normal de l’activitat de l’empresa que opta per aquesta mesura.
 
c) La constitució d’un enclavament laboral, amb la subscripció prèvia del contracte corresponent amb un CET.
 
d) La realització de donacions i d’accions de patrocini, sempre de caràcter monetari, per al desenvolupament d’activitats d’inserció laboral  i de creació d’ocupació de persones amb discapacitat, quan l’entitat beneficiària d’aquestes accions de col·laboració sigui una fundació o una associació d’utilitat pública, l’objecte social de la qual sigui, entre d’altres, la formació professional, la inserció laboral o la creació d’ocupació en favor de persones amb discapacitat que permeti la creació de llocs de treball per a  aquelles i, finalment, la seva integració en el mercat de treball.
 
El decret també determina els òrgans competents dins del Departament d’Empresa i Ocupació en aquest àmbit i els diferents procediments d’aplicació, i estableix que la fase de seguiment del compliment per part de les empreses i entitats afectades s’unifica en un sol òrgan, la Direcció General de Relacions laborals i Qualitat en el Treball.
 
 

dilluns, 18 d’abril de 2011

El conseller Cleries presideix la primera reunió del comitè, que proposarà actuacions per combatre les noves formes d'exclusió provocades per la crisi

Benestar Social i Família crea un Grup de Treball contra la pobresa i per a la inclusió social


El conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, ha presidit aquest matí la constitució i primera reunió del Grup de Treball contra la pobresa i per a la inclusió social. Aquest comitè, integrat per la Generalitat i representants d’una desena d’entitats d’iniciativa social amb una llarga trajectòria, mantindrà reunions periòdiques, per tal de consensuar un paquet d’actuacions concretes per combatre les noves formes d’exclusió provocades per la crisi. Aquest document de propostes haurà d’estar enllestit dins del primer semestre de l’any.
Les entitats que, conjuntament amb el Departament de Benestar Social i Família, formen part del Grup de Treball són la Taula de Tercer Sector Social, la Fundació Banc d’Aliments, Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), Càritas Catalunya, Creu Roja Catalunya, la Fundació Arrels, Trinijove, el Casal dels Infants del Raval, la Fundació Marianao i la Companyia Filles de la Caritat.
El conseller Cleries ha destacat que “des de l’inici de la legislatura, hem fixat la lluita contra la pobresa com una de les màximes prioritats, d’aquí la creació d’aquest Grup de Treball, en el qual hem volgut incloure la màxima representativitat de les entitats que esteu a la trinxera, al peu del canó”. El conseller de Benestar Social també ha insistit que la funció del Grup de Treball és “deixar córrer la imaginació i bolcar totes les experiències en crear propostes concretes per portar a terme a curt i mig termini, encara que també podem pensar en accions que vagin més enllà de la pròpia legislatura”.
El Grup de Treball és una iniciativa del Departament de Benestar Social i Família que vol abordar les noves formes d’exclusió provocades per la crisi econòmica, ja que amb l’advers context econòmic actual, les situacions de vulnerabilitat social s’han accentuat considerablement.
Les actuals dinàmiques d’exclusió presenten unes característiques diferents a les que es produïen anys enrere, quan els perills d’exclusió social esdevenien endèmics o fàcilment identificables. Ara, moltes de les situacions de vulnerabilitat les protagonitzen persones i famílies sense risc d’exclusió social que en els darrers temps pateixen situacions d’atur i problemes per poder afrontar el pagament de lloguers o hipoteques.
En aquest context, el Grup de Treball té per objectiu establir uns àmbits prioritaris d’actuació urgent per combatre la pobresa i afavorir la inclusió. També permetrà generar entre el Departament de Benestar Social i Família i les entitats socials un espai de cooperació i diàleg per articular propostes consensuades d’actuació, detectant actuacions a realitzar, garantint la seva aplicabilitat i la seva avaluació.
Aquest treball conjunt entre l’administració i les entitats, detectant els eixos d’intervenció prioritaris i concretant les actuacions a realitzar, també permetrà optimitzar esforços i recursos públics i privats. La implicació de diferents Departaments de la Generalitat i altres agents garantirà, d’altra banda, que es faci efectiva l’aplicabilitat de les mesures així com la seva avaluació.