dijous, 16 de juliol de 2009

La quarta reforma de la llei limita el reagrupament familiar i amplia fins a 60 dies l'estada en un centre d'internament


Entre les novetats d'aquesta reforma de la llei d'estrangeria destaquen, segurament, els reagrupaments familiars dels estrangers i elevar a 60 dies l'estada màxima en un centre d'internament. El text planteja limitar el reagrupament dels ascendents (avis), de manera que només podran venir els majors de 65 anys sempre que el seu familiar resideixi a Espanya des de fa cinc anys.
La reforma preveu concedir permisos de treball als fills reagrupats en edat laboral (16), permisos de residència i treball a les estrangeres víctimes de violència masclista per tal que no tinguin por de denunciar, i possibilitarà reunir la parella de fet en les mateixes condicions que un matrimoni. A més, els menors d'edat podran ser escoltats per un advocat abans de ser repatriats als seus països d'origen. Així mateix, la nova Llei d'estrangeria preveu que no es castigarà aquelles ONG que prestin assistència humanitària als immigrants il•legals i tampoc retallarà els seus drets.

Font: XARXANET.ORG