dimarts, 28 de juliol de 2009

Bones pràctiques: comunitats terapèutiques i pisos amb suport per a persones amb problemes de drogodependències


El Departament d'Acció Social i Ciutadania ha editat el tercer número de la col·lecció d'eines que té per objectiu “crear un marc de referència que integri els criteris principals d'atenció i suport a les persones ateses en comunitats terapèutiques o pisos amb suport”

Aquest manual de bones practiques, és fruit de les aportacions de professionals que treballen en aquests equipaments així com dels seus usuaris, oferint “recomanacions de millora de la qualitat en els diferents processos de treball dels recursos residencials per a persones amb problemes de drogodependències” i esdevenint el resultat del desenvolupament d'una de les línies estratègiques del III Pla de qualitat de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).


El manual hi podeu trobar els següents continguts:

 • La qualitat de vida a les comunitats terapèutiques i als pisos amb suport

 • Bones pràctiques en l'accessibilitat, l'acollida i l'alta

 • Bones pràctiques en fer la valoració integral de la persona

 • Bones pràctiques en l'elaboració del Pla de tractament individualitzat (PTI)

 • Bones pràctiques respecte als programes d'atenció i de suport

 • Bones pràctiques en el suport familiar

 • Bones pràctiques en el tractament farmacològic

 • Bones pràctiques en l'educació per a la salut

 • Els protocols d'atenció

 • Bones pràctiques respecte a la documentació del procés d'atenció

 • Bones pràctiques en els resultats de l'atenció

 • Bones pràctiques per valorar la satisfacció de la persona usuària

 • Bones pràctiques en els aspectes ètics i per preservar la confidencialitat de la informació

 • Bones pràctiques en la gestió i la millora de l'organització

 • Bones pràctiques en la gestió de recursos humans

 • Coordinació amb altres sectors i entitats

 • Entorn de l'atenció. Les infraestructures


El manual

FONT: XARXANET.ORG