dijous, 16 de juliol de 2009

Aprovat el Projecte de llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l’Adolescència

El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l’Adolescència, una nova norma que recull tota la legislació actual catalana sobre la infància i l’adolescència i que introdueix novetats en aspectes com la protecció davant el maltractament de menors, el procediment de desemparament, o el procés d’acolliment, amb dues noves modalitats: el permanent i l’especialitzat. La llei també prioritza que en casos de maltractament familiar sigui la persona maltractadora qui deixi la llar en lloc de l’infant, entre altres mesures.