dimarts, 23 de febrer de 2010

Ètica en els serveis socials: professions i organitzacions

L'objectiu d'aquest article és explicitar les directrius fonamentals que haurien de guiar l'ètica dels professionals i les organitzacions en l'àmbit dels serveis socials. Els canvis socials i legislatius, les societats multiculturals, la necessitat d'especificar el model de ciutadà al qual es destinen els serveis socials i la complexitat de l'ètica mateixa que ha de distingir els seus àmbits d'actuació (ètica personal, cívica, professional i organitzativa) són, entre d'altres, motius que demanen aclariments en l'ètica dels professionals i les organitzacions en els serveis socials.

Román, Begoña. Ètica en els serveis socials: professions i organitzacions. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania, 2009. (Papers d'Acció Social; 7)

PDF de la publicació

FONT: GENCAT.CAT