dilluns, 15 de febrer de 2010

Noves publicacions i estudis sobre immigració

Publicacions

 • 'Integració i interculturalitat: anàlisi de les trajectòries migratòries i de la integració subjectiva de la població extracomunitària a Barcelona'

  Document de treball que va servir com a font del Pla Municipal d'Interculturalitat a Barcelona i té com a finalitat aportar alguns elements de reflexió en l'àmbit migratori, sobre la base dels resultats estadístics extrets de tres onades, 2005, 2006 i 2007, de l'enquesta panel dirigida a una mostra de persones estrangeres extracomunitàries residents a la ciutat. Aquesta explotació estadística ha intentat respondre una sèrie de preguntes sobre la integració i les relacions socials que estableixen els estrangers a la ciutat com ara: Quina ha estat l'evolució de les condicions materials de vida de les persones estrangeres residents a la ciutat els darrers anys
  PDF de la publicació
 • 'Mortalitat i principals causes de mort en la població immigrant resident a Espanya, 2001-2005'

  Treball de recerca del Grup d'Estudi sobre Immigració i Salut, del Departament de Medicina Preventiva, Salut Pública i Història de la Ciència de la Universitat Complutense de Madrid, que té com a principal objectiu analitzar de manera exhaustiva la mortalitat de la població immigrant que resideix a Espanya i la seva comparació amb el patró de mortalitat de la població autòctona, per tal de destacar les similituds i diferències.
  Extret de: Butlletí nº 53 de Polítiques Normatives i Institucionals, Càtedra d'Immigració, Drets i Ciutadania de la UDG
  PDF de la publicació
 • Un estudi d'ADECCO afirma que els immigrants no treuen llocs de treball als espanyols

  Logo d'ADECCO
  Un recent informe elaborat per ADECCO examina l'impacte de la crisi econòmica sobre la caiguda en l'ocupació de la població immigrada i de l'autòctona, i conclou que durant el període que va del tercer trimestre de 2008 al de 2009 no s'ha pogut constatar una tendència general de reemplaçament de treballadors espanyols que hagin perdut els seus llocs de treball per treballadors immigrants.Segons l'esmentat informe tots els grups d'immigrants han perdut ocupació en aquest període, amb especial impacte de la crisi en els homes llatinoamericans i les dones de l'Europa no comunitària. L'ocupació ha caigut un 7,3%, sent major en la població immigrada (9, 3%, 293.000 persones) que en l'espanyola (7,3%, 1.183.000). El col·lectiu estranger que millor resisteix la crisi és l'europeu comunitari, en especial els treballadors masculins.
  Extret de: Butlletí nº 53 de Polítiques Normatives i Institucionals, Càtedra d'Immigració, Drets i Ciutadania de la UDG
  PDF del comunicat