dilluns, 15 de febrer de 2010

Trobada del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, a Manresa el 27 de febrer

Un cop realitzat el procés d’avaluació del PNJCat vigent i el procés de consulta per al nou PNJCat 2010-2020, cal fer el retorn dels resultats a tots els agents i participants (Govern de la Generalitat de Catalunya, món local i entitats juvenils i joves).
La Secretaria de Joventut, juntament amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i per l’Associació Catalana de Municipis, que integren el Consell rector del PNJCat tenen la voluntat de dissenyar un Pla que es correspongui amb les necessitats i demandes dels propis joves i dels agents responsables d’implementar les mesures del propi PNJCat 2010-2020, tenint en compte que aquest pla establirà quines han de ser, des d’ara i fins al 2020, les grans línies d’actuació en matèria de joventut en tots els àmbits de la vida dels i les joves (l’educació, el treball i l’habitatge, la salut, la cultura, la participació, la mobilitat,...etc.).
Així doncs, aquest procés finalitzarà amb la Trobada del PNJCat 2010-2020 que es durà a terme aquest proper dissabte 27 de febrer a Manresa on es farà el retorn als agents implicats en aquest procés de consulta els resultats obtinguts que donaran forma al PNJCat 2010-2020.