dimecres, 15 de desembre de 2010

Actualitat d´Immigració

Actualitat

 • Conveni per a promoure el futur Institut Interuniversitari de Recerca en Migracions

  La Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Acció Social i Ciutadania (DASC) i el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (DIUE); l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) i l'Obra Social "la Caixa" han arribat a un acord per a promoure el futur Institut Interuniversitari de Recerca en Migracions a Catalunya.
  En la línia de les mesures establertes en el Pacte Nacional per a la Immigració i el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació de 2008, l'objectiu de l'acord és concentrar la recerca existent al país en l'àmbit migratori, captar recursos econòmics per a investigacions i fomentar la internacionalització de la recerca. Així mateix, ha de contribuir a la millora i l'avaluació de les polítiques públiques de gestió del fet migratori.
 • Participació d'estrangers a les eleccions municipals 2011

  Detall de la imatge de la campanya de comunicació de les eleccions municipals del 2011
  A les eleccions municipals previstes pel maig de 2011 podran votar, a més dels ciutadans de la UE, els de Noruega, Xile, Colòmbia, Equador, Nova Zelanda, Paraguai i Perú sempre que hagin residit a l'Estat espanyol el temps exigit en el corresponent acord bilateral: 3 anys en el cas de Noruega i 5 anys en el cas de Xile, Colòmbia, Equador, Nova Zelanda, Paraguai i Perú. El dret al sufragi podria obrir-se als nacionals d'altres països que estableixin acords amb l'Estat espanyol sempre que entrin en vigor abans del 15 de gener de 2011. Aquest serà el cas, amb tota probabilitat, de Bolívia.
  Per tal de poder exercir aquest dret de sufragi, és condició indispensable estar inscrit al Cens Electoral. El termini per presentar les sol·licituds d'inscripció anirà de l'1 de desembre al 15 de gener del 2011. Al PDF adjunt trobareu la informació necessària per saber quins estrangers podran votar i què han de fer per garantir el seu dret a vot.

  PDF amb més informació
 • Crida a les entitats per incorporar projectes a la 'Guia d'experiències per al foment de la convivència des del teixit associatiu'

  Portada de la 'Guia d'experiències per al foment de la convivència des del teixit associatiu'
  La pàgina web de la Secretaria per a la Immigració acaba de publicar un espai dedicat a la "Guia d'experiències per al foment de la convivència des del teixit associatiu", publicació electrònica presentada recentment i que recull bones pràctiques i projectes impulsats des de la xarxa cívica del país per cohesionar la societat i promoure l'intercanvi mutu entre persones immigrades i població autòctona. El document és consultable en versió PDF i, a més a més, s'ha habilitat un formulari web per tal que totes aquelles entitats que encara no hi figuren, i que creuen que hi podrien constar, facin arribar les seves propostes a la Secretaria. Un cop rebudes, el Departament d'Acció Social i Ciutadania en farà una valoració i decidirà sobre la seva inclusió definitiva al document. Aquesta guia està pensada com una publicació oberta als nous projectes que sorgeixin o que facin arribar les organitzacions que treballen directament o indirectament en l'àmbit de la immigració a Catalunya.
  PDF de la guia
  Enllaç web al formulari per a la inclusió a la Guia d'experiències