dimecres, 15 de desembre de 2010

Catalunya se situa per damunt de la mitjana OCDE i espanyola en l'informe PISA 2009


 
  • L’informe PISA 2009 avalua principalment la competència lectora
  • Catalunya obté 498 punts, 17 punts més que la mitjana espanyola i 6.5 punts per sobre de l’OCDE. (S’adjunta informe)
  • Els resultats catalans estan per sobre de Suècia, Alemanya, Dinamarca, Irlanda, França, el Regne Unit, Portugal i Itàlia.
  • El conseller d’Educació en funcions destaca la millora respecte de l’any 2000 donat els canvis socioeconòmics que ha viscut el país. (Adjuntem declaracions)
  • El president del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu a Catalunya, Jorge Calero destaca la millora en els resultats de les tres competències avaluades: lectora, científica i matemàtica. (Adjuntem declaracions)
 
El conseller d’Educació en funcions, Ernest Maragall i el president del consell superior d’avaluació del sistema educatiu, Jorge Calero, han presentat aquest matí els resultats obtinguts per Catalunya en l’informe PISA a partir de les proves realitzades durant l’any 2009.
 
En comprensió lectora, la competència principal analitzada en aquesta prova, Catalunya obté 498 punts, 17 punts per sobre de la mitjana espanyola i 6.5 punts per sobre de la mitjana ponderada de l’OCDE. Catalunya, doncs, està per sobre de Suècia, Alemanya, Dinamarca, Irlanda, França, el Regne Unit, Portugal i Itàlia. I respecte d’altres comunitats autònomes és la tercera que compta amb millors resultats.
 
Pel que fa a la comprensió científica i matemàtica, Catalunya obté 495 punts a la científica (12,6 punts per sobre de la mitjana espanyola i 7,2 punts per sobre del Total OCDE). I a la matemàtica, 497.3 punts (9,3 punts per sobre de la mitjana espanyola i pràcticament coincident amb el Total OCDE, +0,9 punts).
 
El conseller d’Educació en funcions, Ernest Maragall, ha assenyalat que els resultats obtinguts durant el 2009 demostren com l’educació catalana ha aconseguit en una generació millorar resultats, tot i els canvis socials.
 
Pel president del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu a Catalunya, Jorge Calero, els resultats en comprensió lectora han millorat clarament en relació amb les edicions anteriors de l’estudi. “Hi ha hagut una millora en els resultats de les tres competències avaluades. La millora és especialment rellevant en comprensió lectora, competència avaluada amb més profunditat en el PISA 2009. Podem afirmar que els esforços duts a terme per part del professorat i dels centres juntament amb les mesures de política educativa, de recolzament d’alumnat i de centres amb més dificultats, estan donant el seu fruit en relació amb l’objectiu de millorar els resultats de l’educació a Catalunya. La consolidació d’un model d’avaluacions censals de competències, dutes a terme a Catalunya els darrers anys ha permès prendre nota dels propis punts forts i febles i introduir mesures de millora.”
 
El president també ha explicat que pel que fa a la distribució de percentatges de l’alumnat en cadascun dels nivells de la competència en comprensió lectora el nombre d’alumnes en nivells baixos és més petit que els de l’OCDE i el d’Espanya i s’ha reduït clarament en relació amb l’any 2006 passant del 21 per cent al 13 per cent el 2009. En canvi, el nombre d’alumnat en nivells alts ha millorat en relació amb el 2006 però segueix més baix que el de l’OCDE..
 
7 de desembre de 2010
FONT: Departament/s