dimecres, 15 de desembre de 2010

Noves publicacions per aprendre català des de l’amazic i l’urdú

Presentació de la guia en urdú

Presentació de la guia en urdú
La Secretaria per a la Immigració i la Secretaria de Política Lingüística han presentat aquesta setmana dues guies d'aprenentatge del català adreçades a les comunitats de parla amaziga i urdú residents a Catalunya. Les guies conformen el quart i cinquè números de la col·lecció "Viure a Catalunya. Aprenem català des de...", un material pràctic que proporciona un primer contacte amb la llengua catalana i que impulsen aquestes dues secretaries.
La iniciativa s'emmarca dins de les mesures incloses en el Pacte Nacional per a la Immigració i en el Pla de Ciutadania i Immigració 2009-2012, que aposten per fer del català la llengua comuna i de cohesió social del país. També està vinculada a la formació lingüística que preveu la Llei d'acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya, aprovada el passat mes d'abril.
El material també està disponible en pdf i en format àudio de compressió MP3 al web de la Generalitat. Un CD-Àudio s'adjuntarà a la versió impresa amb l'enregistrament dels continguts i dels diàlegs que apareixen transcrits en el document. Es facilita així una metodologia d'aprenentatge basada en la repetició i en la possibilitat d'escoltar converses traduïdes del català a l'amazic i a l'urdú, sense necessitat d'intermediaris i en un format d'autoaprenentatge.
La publicació està dividida en tres apartats principals:
  • Informació bàsica: explicació general sobre la llengua catalana, l'alfabet, el català vist des de les llengües amaziga i urdú i alguns aspectes culturals de la societat catalana.
  • Català, llengua d'acollida: conté deu lliçons que tracten sobre les persones, els llocs, la casa i l'entorn, les hores i els dies, la feina, el mercat, les botigues, el menjar, els serveis, la salut i el lleure. Amb breus diàlegs i vocabulari.
  • Comencem a parlar: aprofundiment en els àmbits temàtics anteriors, però amb diàlegs més extensos.
El Govern distribuirà aquest llibre entre les entitats i els agents que tenen un contacte habitual amb aquesta comunitat de parlants, a banda dels serveis públics propis com les oficines del Consorci per a la Normalització Lingüística, biblioteques públiques o centres escolars.
La selecció de llengües d'aquesta col·lecció respon a les diferències entre aquests idiomes i el català, els seus alfabets i la distància entre les respectives fonètiques. A més a més, s'ha tingut en compte el pes de cada llengua entre la immigració d'origen estranger que viu a Catalunya.
La col·lecció ja compta amb les versions en àrab, xinès i romanès. L'objectiu és facilitar el coneixement del català a les persones d'origen estranger que viuen a Catalunya.