dimecres, 15 de desembre de 2010

El Govern prorroga els convenis amb les entitats que presten serveis socials especialitzats  • •Els serveis prorrogats cobreixen les necessitats de 13.000 persones i suposen una inversió de 144 milions d'euros
  • L'acord permet finançar serveis dirigits a persones discapacitades, afectades pel VIH/SIDA, amb risc d'exclusió social o gent gran amb dependència o risc social, entre altres
El Govern ha prorrogat els convenis amb les entitats que presten serveis socials d'atenció especialitzada amb l'objectiu de mantenir el seu finançament fins que s'aprovi un nou acord pluriennal. Els serveis prorrogats cobreixen les necessitat de 13.000 persones aproximadament i suposen una inversió de 144 milions d'euros.
L'acord permet finançar les places, les activitats o els serveis ocupacionals dirigits als col•lectius següents:
  • Persones discapacitades
  • Gent gran amb dependència o risc social
  • Persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental
  • Persones amb problemàtica derivada de drogodependències i/o altres addiccions
  • Persones afectades pel virus VIH/SIDA
  • Persones afectades de risc d'exclusió social