dimecres, 15 de desembre de 2010

Novetats legislatives d´Immigració i informe de Càrites, de migrants i fronteres

Legislació

 • Ratificació del conveni europeu sobre certificats de nacionalitat

  El BOE 271, de 9 de novembre de 2010, publica la ratificació del Conveni CIEC Nº28 de la Comissió Internacional de l'Estat Civil relatiu a l'expedició de certificats de nacionalitat, adoptat per l'Assemblea General Extraordinària d'Estrasburg el 25 de març de 1999.
  En virtut d'aquest Conveni els Estats contractants es comprometen a expedir certificats de nacionalitat segons model que figura a l'annex del mateix i que han de servir de prova de la nacionalitat davant de les autoritats dels altres Estats contractants. El terme "nacionalitat" designarà el vincle jurídic entre una persona i un Estat i no indicarà l'origen ètnic de la persona.
  Són Estats part d'aquest conveni els següents: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Croàcia, Espanya, França, Grècia, Itàlia, Luxemburg, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, Suïssa i Turquia.
  PDF del Conveni
 • Ratificació del conveni europeu per a la protecció dels infants contra l'explotació i l'assetjament sexual

  El BOE 274, de 12 de novembre de 2010, publica l'Instrument de ratificació del Conveni del Consell d'Europa per a la protecció dels infants contra l'explotació i l'assetjament sexual, fet a Lanzarote el 25 d'octubre del 2007.
  Aquest Conveni té per objectiu prevenir i combatre la explotació i l'assetjament sexual dels menors, protegir els seus drets enfront de l'explotació i l'assetjament sexual i promoure la cooperació nacional i internacional contra aquesta mena d'actes.
  PDF de l'Instrument

Publicacions

 • Memòria confederal 2009 de Càritas

  Portada de la memòria
  Aquest document recull tots els projectes desenvolupats per les 68 seus de Càritas al territori espanyol durant l'any 2009. Presenta els comptes anuals en detall i explica algunes de les necessitats que l'entitat considera més imperioses en la societat actual.
  Enllaç web a la nota de premsa
  PDF de la memòria
 • Informe. 'Dones migrants andines. Context, polítiques i gestió migratòria'

  Portada de l'informe
  Intermón Oxfam va presentar, el passat 3 de novembre, aquest informe finançat per la Unió Europea i Oxfam Gran Bretanya, en el marc del projecte regional Obrint Mons. Dones migrants, dones amb drets. El text "recull les principals resultats dels informes realitzats a Bolívia, Perú, Colòmbia i Equador per diferents organitzacions de dones".
  Font: Butlletí Nº79 Normatives i Institucionals de la Càtedra d'Immigració, Drets i Ciutadania de la UdG
  PDF de l'informe
 • Informe. 'De la migració al desenvolupament: lliçons des de l'experiència de les autoritats locals'

  Portada de l'informe
  Aquest informe de la Iniciativa Conjunta de Migració i Codesenvolupament (JMDI, per les seves sigles en anglès) de la Unió Europea i les Nacions Unides és el resultat d'un recull d'experiències fet amb la participació directa de diverses autoritats locals, les quals van identificar iniciatives positives i efectives en l'àmbit de les migracions i el desenvolupament que serveixen com a exemples i font d'inspiració per a altres autoritats locals en altres contexts.
  Les experiències es relacionen amb els àmbits de: les remeses i la seva importància per als països en vies de desenvolupament, el rol de les comunitats immigrants en el desenvolupament de les seves comunitats als seus països d'origen i els llocs d'arribada, i la importància de garantir els drets de les persones migrades a totes les etapes del procés migratori.
  Enllaç web a més informació
  PDF de l'informe (en anglès)
 • Informe 'A les fronteres d'Europa. Controls, confinaments, expulsions'

  Portada de l'informe
  La xarxa europea Migregroup, que té com a objectiu difondre les polítiques de tancament de persones migrades que no compten amb títols i certificacions d'estada als països europeus, ha presentat recentment el seu segon informe anual sobre les fronteres a Europa. La institució centra l'estudi en tres aspectes d'aquesta problemàtica: els obstacles per al desplaçament de les persones migrades sense permisos de residència, el confinament i la seva expulsió dels països d'arribada.
  Enllaç web a més informació
  PDF de l'informe
 • Informe final del Projecte Europeu 'Living Together: Ciudadanía Europea contra el Racismo y la Xenofobia'

  Portada de l'informe
  La Direcció General d'Integració dels Immigrants del Ministeri de Treball i Immigració ha publicat recentment l'Informe final del Projecte "Living Together: Ciudadanía Europea contra el Racismo y la Xenofobia", que proposa una xarxa transnacional per promoure la tolerància. El projecte ha estat coordinat i dirigit per l'Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia (Oberaxe) i es va realitzar durant els anys 2009 i 2010 amb la participació d'altres institucions de l'Estat espanyol, Portugal, Finlàndia, Països Baixos, Suècia i Irlanda.
  L'objectiu principal del projecte ha estat promoure un discurs europeu de tolerància, fonamentat en la convivència i el respecte, el reconeixement de les diferències i la construcció d'una ciutadania europea allunyada de qualsevol forma de racisme i de xenofòbia.
  PDF de l'informe