dimecres, 15 de desembre de 2010

Nou servei d'orientació jurídica gratuïta per als ciutadans


El nou Servei d’Orientació Jurídica i Mediadora neix a partir del treball conjunt del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i el Col·legi d’Advocats de Barcelona per posar en marxa un servei integral d’atenció als ciutadans d’informació i orientació jurídica i mediació

 
Aquest servei ofereix una primera atenció qualificada i gratuïta per informar els ciutadans sobre els seus drets legals davant de qualsevol conflicte entre particulars, excepte sobre qüestions laborals
 
Pretén apropar la justícia i la resolució alternativa de conflictes als barcelonins, oferint un primer contacte amb advocats formats que assessoren i deriven els casos cap als serveis especialitzats segons sigui el tipus de conflicte que s'ha de resoldre
 
 
El Servei d’Orientació Jurídica i Mediadora obre les seves portes, dins de l’oficina multiserveis de l’Ajuntament, a la plaça de Sant Miquel. Aquest servei ofereix atenció jurídica per part d’advocats, membres de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB), en horaris de matí (9-12 h) i tarda (15-18 h), de dilluns a divendres, i és fruit del conveni entre l’Ajuntament de Barcelona, el Col·legi d’Advocats i la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
 
L’objectiu d’aquest servei és atendre els ciutadans de Barcelona i posar al seu abast tota la informació sobre els seus drets legals davant de qualsevol conflicte entre particulars, llevat de les qüestions laborals, per a les quals ja existeixen serveis d’atenció especialitzada. Aquesta atenció es farà determinant el nivell d’urgència del tema plantejat i derivant cada cas al servei més adequat, ja sigui municipal o no.
 
Es tracta de proporcionar un primer consell orientador i informar sobre els recursos als quals es pot adreçar el ciutadà en cada cas concret, i, fins i tot, sobre la viabilitat d'acudir als tribunals o de recórrer a les vies extrajudicials de resolució de conflictes com la mediació, la conciliació i l’arbitratge. També s’oferirà informació dels requisits per accedir a l’assistència jurídica gratuïta, si escau.
 
El principal avantatge d’aquest servei és que s’ofereix una atenció pròxima, a la nostra ciutat i, sobretot, integral, de manera que el ciutadà resident a Barcelona sortirà d’aquest servei d’orientació jurídica informat i amb cita prèvia concertada al servei corresponent (a través del servei d’agenda electrònica, que compartiran l’Oficina Multiserveis de la plaça Sant Miquel i els principals serveis d’atenció, ja siguin municipals, com Serveis Socials, l’Oficina per la No Discriminació o les oficines d’Habitatge; o altres serveis com el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, o els serveis d’assistència jurídica gratuïta).
 
Un conveni signat al mes de juliol per apropar l’atenció jurídica i la mediació
 
Aquest servei neix de la col·laboració entre l’Ajuntament, el Departament de Justícia i el Col·legi d’Advocats perquè el servei integral municipal d’atenció als ciutadans compti amb un servei d’informació i d’orientació jurídica, de resolució extrajudicial de conflictes i assessorament, si escau, sobre l’assistència jurídica gratuïta prestada per advocats.
 
La posada en marxa d’aquest servei respon, d’una banda, al trasllat del servei d’orientació jurídica al ciutadà a la Ciutat de la Justícia (entre els termes municipals de Barcelona i l’Hospitalet), i, de l’altra, a la voluntat de disposar d’un nou servei que posi en valor la proximitat als ciutadans de Barcelona, dins el marc de l’oficina multiserveis d’atenció al ciutadà que impulsa l’Ajuntament de Barcelona.
 
Al mes de juliol, l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, la consellera de Justícia, Montserrat Tura, i el degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB), Pedro L. Yúfera, van signar el conveni per posar en funcionament aquest servei integral d’atenció i orientació jurídica als ciutadans de Barcelona.  
Alhora, Ajuntament i Generalitat van subscriure un segon conveni per potenciar i impulsar la mediació com a instrument de resolució de conflictes més àgil que la justícia ordinària.
 
En el marc d’aquests acords, a més, els tècnics de barri i els tècnics de prevenció de cada districte de Barcelona rebran formació específica per poder detectar casos susceptibles d’un procés de mediació i assessorar els ciutadans a l’hora de resoldre conflictes de convivència a través de la mediació, amb una primera atenció i la derivació coordinada al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, que posa a disposició dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona els seus tècnics i professionals mediadors per tal d’apropar la mediació a totes les persones que la puguin necessitar.
 
Una comissió de seguiment per a la millora constant d’aquesta oficina
 
Els convenis també estableixen la creació d’una comissió encarregada del seguiment, que pot acordar qualsevol modificació, com l’increment d’advocats o l’obertura de nous punts d’atenció a la ciutat de Barcelona. En aquesta línia, s’estudiarà la implantació d’aquest servei a altres punts de la ciutat, sempre vinculat prioritàriament a edificis o equipaments d’atenció ciutadana municipal.
 
El grup de seguiment està format per representants de l’Ajuntament de Barcelona, el Col·legi d’Advocats i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i es reunirà amb periodicitat trimestral per seguir els indicadors mensuals d’activitat.
 
FONT:  Departament/s