dimecres, 15 de desembre de 2010

El secretari de Joventut celebra la imminent creació de l'Oficina Mediterrània de la Joventut


Reclama que tant el teixit associatiu juvenil com les nacions amb competències sobre joventut tinguin presència en el futur organisme

L’Oficina Mediterrània de la Joventut, vinculada al partenariat euromediterrani Unió per la Mediterrània, es crearà a principis de 2011, segons la decisió presa en el darrer Consell de Ministres de Justícia i Afers d’Interior de la Unió Europea. El principal objectiu d’aquesta iniciativa és crear un programa de mobilitat per als joves de la conca Mediterrània, tant en l’àmbit universitari com en el laboral. Entre d’altres, l’Oficina certificarà els mestratges i programes de doctorat pels estudiants i posarà en marxa una plataforma per a l’ocupació i l’experiència laboral.
 
El secretari de Joventut del Departament d’Acció Social i Ciutadania, Eugeni Villabí, es felicita per aquesta iniciativa però alhora reclama que vagi més enllà dels programes de mobilitat juvenil i que serveixi per articular polítiques de joventut integrals a les dues ribes de la Mediterrània. A més, Villalbí adverteix del risc que l’Oficina prescindeixi d’agents rellevants en el disseny i la gestió de les polítiques de joventut, com són els governs no estatals i el moviment associatiu juvenil. En aquest sentit, reclama que a la futura Oficina hi siguin presents tant el govern de la Generalitat (amb competències exclusives en matèria de joventut) com el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, la plataforma interassociativa que aglutina les principals organitzacions juvenils catalanes i que actua com a interlocutora de l’administració en les matèries d’interès juvenil.
 
El secretari assegura que “tenir en compte l’associacionisme juvenil i donar capacitat d’intervenció a esferes administratives que van més enllà dels estats ha de permetre una major eficàcia en la tasca de la futura Oficina”.
FONT: Departament/s