dimecres, 15 de desembre de 2010

Presentació de la primera enquesta sobre les actituds i la percepció ciutadana davant la corrupció a CatalunyaAvui, 9 de desembre, amb motiu del Dia Internacional contra la Corrupció promogut per Nacions Unides, el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, David Martínez Madero, i el director del Centre d'Estudis d'Opinió, Gabriel Colomé, han fet públics els resultats de l’enquesta La corrupció a Catalunya: percepcions i actituds ciutadanes.

Es tracta del primer estudi sociològic sobre la percepció de la corrupció a Catalunya i dels nivells de transparència i integritat en les Administracions Públiques catalanes. L’enquesta aborda també el tema de la responsabilitat ciutadana i dels mitjans de comunicació davant d’aquest fenomen.

L’estudi, fet en col·laboració amb el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat de Catalunya, es va realitzar durant la primera meitat del passat mes d’octubre, mitjançant trucades telefòniques a 2000 persones.
FONT: Departament/s